Konwersatoria bibliotekoznawcze

Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, dr Andrzej Buck, zaprasza na cykl spotkań w ramach konwersatoriów bibliotekoznawczych.

Wykłady połączone z dyskusją będą się odbywać w Sali Wykładowej im. dr. Grzegorza Chmielewskiego WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze. Dwie pierwsze prelekcje rozpoczną się o godzinie 9.30, natomiast o godzinie późniejszych spotkań będziemy informować w osobnych komunikatach zamieszczonych na stronie internetowej www.biblioteka.zgora.pl

Spotkania w ramach konwersatoriów bibliotekoznawczych odbywają się przy wsparciu finansowym Miasta Zielona Góra.


Program: 

21 listopada 2018 r.
prof. dr hab. Dariusz Kuźmina (Uniwersytet Warszawski)
Przyszłość zawodu bibliotekarza w kontekście kształcenia uniwersyteckiego

12 grudnia 2018 r.
dr hab. Andrzej Franaszek (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
„Herbert – historia niepokoju”
16 stycznia 2019 r.
prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak (Uniwersytet Zielonogórski)
Nowy regionalizm w badaniach literackich (teoria i praktyka)
20 lutego 2019 r.
dr hab. Andrzej Mężyński, em. prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)
Biblioteki polskie w czasie II wojny światowej. Policzmy rzetelnie ich straty
20 marca 2019 r.
dr hab. Katarzyna Tałuć (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Portale czytelnicze jako współczesne wspólnoty czytających
17 kwietnia 2019 r.
dr Artur Ogurek (Uniwersytet Wrocławski)
Nowelizacja prawa autorskiego i jej wpływ na biblioteki

15 maja 2019 r.
dr hab. Jerzy Madejski, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)
„Zegar tyka…”.
  Wyobrażenia czasu w autobiografii