Tydzień Otwartej Nauki – OAW

Stowarzyszenie EBIB wraz z Koalicją Otwartej Nauki zaplanowało szereg ciekawych inicjatyw na Tydzień Otwartej Nauki, finansowanych ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Będą filmy, webinary i warsztaty, a także materiały promujące otwartość. Szczegóły wkrótce.