Europejska reforma prawa autorskiego – wpływ na biblioteki

Planowana europejska reforma prawa autorskiego, o której wiele ostatnio w mediach, nie dotyczy jedynie filtrowania treści (art. 11) oraz wprowadzenia nowego prawa pokrewnego dla wydawców (art. 13). To także spore zmiany dotyczące: zachowania i ochrony zbiorów, również w dostępie transgranicznym, digitalizacji w tym utworów niedostępnych w obrocie handlowym (out of commerce), nauczania na odległość, analizy tekstów i danych (text i data mining).

Wszystkich zainteresowanych reformą w kontekście jej wpływu na działalność bibliotek oraz rozwój nauki zapraszamy do lektury wpisów na blogach organizacji EBLIDA Copyright reform. Why should libraries care? IFLA  The European Parliament Votes on Copyright Reform: Giving and Taking Away oraz Liber European Copyright Reform: How Did We Get Here & What Happens Next?. Te trzy organizacje, przy wsparciu wielu krajowych podmiotów działających na rzecz bibliotek i bibliotekarzy, od dwóch lat intensywnie reprezentują nasze środowisko w pracach nad dyrektywą.  IFLA przygotowała podsumowanie stanowiska Parlamentu Europejskiego w kontekście przepisów dotyczących działalności bibliotek The European Parliament’s position on the Digital Single Market Directive. What’s in there for libraries?

Osoby chcące włączyć się w dalsze prace nad projektem prosimy o kontakt z redakcji EBIB (redakcja@ebib.pl).