Warszawa, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Nazwa instytucji = Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
Dokładny adres = ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa
Data złożenia oferty = 2018-09-13
Data ważności ogłoszenia = 2018-09-27
Oferowane stanowisko = bibliotekarz w Oddziale Udostępniania

Zakres obowiązków =
• obsługa czytelników w wypożyczalni i czytelni;
• porządkowanie zbiorów znajdujących się w obszarze wolnego dostępu.

Tryb pracy =
• pełny etat;
• praca w soboty i niedziele;
• praca zmianowa.

Data zatrudnienia = 2018-11-05
Proponowane wynagrodzenie = wynagrodzenie brutto 2700 zł
Wykształcenie = wykształcenie wyższe
Dodatkowe wymagania =
• znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną
komunikację;
• praktyczna znajomość systemu Windows i pakietu MS Office.

Inne wymagania =
• kultura osobista oraz komunikatywność;
• umiejętność pracy w zespole.”

Wymagane dokumenty = CV oraz list motywacyjny zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Adres kontaktowy = awrzochalski@uw.edu.pl w temacie listu „Praca OU”.
Uwagi = Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie zastrzega sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Dodaj komentarz