„Biblioteka – pracownia twórcza i komunikacyjna” – Startujemy!

W jaki sposób diagnozować potrzeby kulturalne społeczności lokalnej? Jak rozwijać partycypację społeczną wokół biblioteki? Jak wykorzystać wyobraźnię i pasje twórcze w bibliotece opierając się na książce – jako narzędziu twórczym? Na te i wiele innych pytań znajdą odpowiedź uczestnicy projektu szkoleniowego Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu.

We wrześniu rusza bowiem cykl szkoleń dla bibliotekarzy z regionu Dolnego Śląska, podczas których uczestnicy będą poszerzać swoją wiedzę w zakresie komunikacji z otoczeniem biblioteki oraz rozwijać umiejętności kreatywnej pracy z książką.

Żyjemy w świecie, gdzie biblioteka jest przestrzenią zarówno realną jak i wirtualną, przestrzenią szczególną. Szkolenia mają pomóc bibliotekarzom spojrzeć na bibliotekę z drugiej strony – okiem czytelnika, mieszkańca, partnera – tak, aby adekwatnie do potrzeb rozwijać ofertę biblioteki, budować więzi ze zbiorowością, podnosić prestiż instytucji dzięki skutecznej komunikacji z mediami. Podczas twórczych warsztatów plastycznych, teatralnych i manualnych pokażemy jak wykorzystać nieograniczoną wyobraźnię, kreatywność, zapał i cierpliwość w pracy z użytkownikiem w różnym wieku posługując się książką jako narzędziem twórczym.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach programu „Partnerstwo dla książki” .

Nadesłała: B. Jasiak