Warszawa, Instytut Geodezji i Kartografii

Nazwa instytucji = Instytut Geodezji i Kartografii, www.igik.edu.pl
Dokładny adres = ul. Jacka Kaczmarskiego 27, 02-679 Warszawa
Data złożenia oferty = 2018-09-03
Data ważności ogłoszenia = 2018-09-21
Oferowane stanowisko = Redaktor i administrator biblioteki cyfrowej

Zakres obowiązków =
– tworzenie i prowadzenie biblioteki cyfrowej,
– prowadzenie i bieżącą aktualizację witryny internetowej biblioteki cyfrowej (jako administrator)
– współpracę z Biblioteką tradycyjną oraz z użytkownikami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
– współpracę z Federacją Bibliotek Cyfrowych i z innymi bibliotekami cyfrowym

Tryb pracy = pełny etat
Data zatrudnienia = 2018-10-01
Proponowane wynagrodzenie =
Wykształcenie = wykształcenie wyższe z zakresu informacji naukowej i studiów bibliologicznych lub absolutorium na ww. kierunku studiów

Dodatkowe wymagania =
– znajomość profesjonalnych programów specjalistycznych takich, jak dLibra, FineReader, Adobe Acrobat, Adobe Photoshop,
– pożądana znajomość programów takich, jak CorelDraw, Adobe Illustrator, Adobe InDesign,
– biegła znajomość obsługi komputera, środowiska Windows oraz aplikacji biurowych Office
– biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie – pożądana

Inne wymagania =
– komunikatywność,
– umiejętność organizowania pracy własnej,
– umiejętność pracy w zespole,
– chęć kształcenia się i podnoszenia kwalifikacji,
– wysoki poziom kultury osobistej.

Wymagane dokumenty =
– CV i list motywacyjny,
– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i znajomość języka angielskiego.
Adres kontaktowy = biblioteka@igik.edu.pl
Sekretariat IGiK w godz. 7.30-15.30
Uwagi =

Dodaj komentarz