Stanowisko ws. Dyrektywy o prawie autorskim

Stowarzyszenie EBIB, którego jednym z celów jest popularyzacja szerokiego i otwartego dostępu do informacji, zaniepokojone jest niektórymi propozycjami zapisów w projekcie Dyrektywy COM(2016)593 o prawie autorskim. Wobec zastrzeżeń wystosowaliśmy wspólnie z innymi zainteresowanymi organizacjami stanowisko w tej sprawie. Zwracamy w nim uwagę na niekorzystne propozycje zapisów, ograniczające swobodę wypowiedzi czy korzystania z dostępnych legalnie tekstów i danych. Zachęcamy do lektury pełnego tekstu stanowiska ws. zmian w prawie autorskim.