Katowice, Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Nazwa instytucji = Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Dokładny adres = Oddział Biblioteki Głównej w Katowicach-Ligocie
Data złożenia oferty = 2018-07-31
Data ważności ogłoszenia = 2018-09-30
Oferowane stanowisko = Młodszy bibliotekarz.

Zakres obowiązków =
– udostępnianie materiałów bibliotecznych z wykorzystaniem programu Aleph,
– udostępnianie stanowisk komputerowych i udzielanie pomocy w korzystaniu z zasobów elektronicznych Biblioteki SUM,
– porządkowanie zbiorów drukowanych znajdujących się w bibliotece,
– wykonywanie skanów i kopii,
– prowadzenie działalności edukacyjno – informacyjnej.

Tryb pracy =
– umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa
– pełny wymiar czasu pracy (praca zmianowa)

Data zatrudnienia = 2018-08-01
Proponowane wynagrodzenie =
Wykształcenie = Wykształcenie wyższe bibliotekarskie lub inne wyższe odpowiadające profilowi Biblioteki SUM.
Dodatkowe wymagania =
– biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych,
– swobodne korzystanie z Internetu i umiejętność wykorzystania go w pracy,
– znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym w związku z obsługą czytelników zagranicznych.

Inne wymagania =
– wiedza z zakresu pracy w bibliotece,
– znajomość formatu MARC21 rekordu bibliograficznego oraz przepisów katalogowania,
– umiejętność pracy zespołowej oraz samodzielnej organizacji pracy, w tym sprawnej i szybkiej realizacji powierzonych zadań,
– wysoka motywacja do samokształcenia,
– kreatywność w zakresie organizacji przedsięwzięć promujących korzystanie ze zbiorów i usług biblioteki,
– umiejętność radzenia sobie z presją czasu i stresem,
– dodatkowy atut stanowi znajomość programu bibliotecznego Aleph oraz udokumentowany staż pracy w bibliotece naukowej.

Wymagane dokumenty =
– CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*
Oświadczenie RODO – kandydat do pobrania: http://sum.edu.pl/uczelnia/praca-w-sum/8449-oferta-pracy-nr-24-2018

Adres kontaktowy = bwiktorowicz@sum.edu.pl
Uwagi = Pełna oferta pod adresem:
http://sum.edu.pl/uczelnia/praca-w-sum/8449-oferta-pracy-nr-24-2018

Dodaj komentarz