Stanowisko EBIB w sprawie prawa autorskiego

Stowarzyszenie EBIB, Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych oraz Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich przesłały do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wspólne stanowisko w ogłoszonych konsultacjach społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim (stanowiska innych podmiotów). 

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Nowelizacja jest implementacją Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1564 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z określonych utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi z korzyścią dla osób niewidomych, osób słabowidzących lub osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem oraz w sprawie zmiany dyrektywy 2001/29/WE w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym. Celem wdrażanej Dyrektywy 2017/1564 jest zwiększenie dostępności utworów takich jak książki, czasopisma, gazety, magazyny oraz inne teksty pisane dla osób niewidomych oraz osób z innymi dysfunkcjami uniemożliwiającymi im czytanie.

Dyrektywa wprowadza do europejskiego porządku prawnego Traktat z Marrakeszu o ułatwieniu dostępu do opublikowanych utworów osobom niewidomym, słabowidzącym i osobom z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem.

EBIB i współpracujące organizacje zabierały już w tej sprawie stanowisko, w konsultacjach ogłoszonych przez MKiDN, jeszcze na etapie prac nad projektem w Komisji Europejskiej.

O pracach nad Traktatem pisaliśmy już w EBIB, np. http://www.ebib.pl/?p=1036http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/236.

Nadesłała: B. Szczepańska