Wrocław, Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu

Nazwa instytucji = Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Dokładny adres = ul. Sienkiewicza 32, 50-335 Wrocław
Data złożenia oferty = 2018-07-26
Data ważności ogłoszenia = 2018-08-20
Oferowane stanowisko = bibliotekarz

Zakres obowiązków =
– gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
– prowadzenie dokumentacji bibliotecznej.
Tryb pracy = pełny wymiar godzin, praca w weekendy
Data zatrudnienia = 2018-09-01
Proponowane wynagrodzenie =

Wykształcenie = kierunkowe
Dodatkowe wymagania =
– umiejętność sprawnej obsługi komputera (MS Office),
– komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
– sumienność, odpowiedzialność i punktualność,
– umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy,
– komunikatywność, kreatywność, wysoki poziom kultury osobistej.

Inne wymagania = Dodatkowym atutem będzie znajomość:
– programu Prolib,
– systemu POL-on,
– specyfiki pracy na uczelni wyższej,
– zagadnień parametryzacji nauki i źródeł informacji naukowej.

Wymagane dokumenty =
– CV i list motywacyjny,
– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Adres kontaktowy = biblioteka@wsf.edu.pl
Uwagi =

Dodaj komentarz