Warszawa, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Nazwa instytucji = Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
Dokładny adres = ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa‎
Data złożenia oferty = 2018-07-11
Data ważności ogłoszenia = 2018-07-31
Oferowane stanowisko = Pracownik informacji naukowej (informator dziedzinowy) w dziedzinie Filozofia, Psychologia, Religia, Oświata w Oddziale Usług Informacyjnych i Szkoleń

Zakres obowiązków = Do zadań na stanowisku informatora dziedzinowego należy między innymi:
• prowadzenie szkoleń bibliotecznych i dziedzinowych (także w formie webinariów),
• tworzenie różnorodnych materiałów informacyjnych,
• obsługa stanowiska informacyjnego w dziedzinie i w Informatorium,
• kształtowanie księgozbioru dziedziny.

Tryb pracy = Pełny etat, praca zmianowa, w dni powszednie także do godz. 22, dyżury w weekendy.
Data zatrudnienia = 2018-09-01
Proponowane wynagrodzenie =
Wykształcenie = Wykształcenie wyższe (tytuł magistra) w jednej z następujących dziedzin: filozofia, psychologia, pedagogika, religioznawstwo lub bibliologia i informatologia.
Dodatkowe wymagania = Od kandydatów oczekujemy:
• znajomości języka angielskiego na poziomie przynajmniej B2,
• biegłej umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows),
• znajomości programów do edycji tekstu, grafiki, filmów i zdjęć,
• komunikatywności i umiejętności pracy w zespole,
• chęci podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Inne wymagania = Dodatkowymi atutami będą:
• znajomość zagadnień parametryzacji nauki, menedżerów bibliografii i źródeł informacji naukowej,
• znajomość zagadnień Open Access,
• doświadczenie w redakcji/administracji stron WWW i mediów społecznościowych,
• znajomość podstaw prawa autorskiego,
• doświadczenie w pracy w bibliotece.

Wymagane dokumenty = Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie następujących dokumentów:
• CV,
• krótkiego listu motywacyjnego,
• oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Formularz dostępny jest w treści ogłoszenia o pracę, które zamieszczono na stronie: https://www.uw.edu.pl/kategoria-praca/bibliotekarze-informatycy-administracja-i-inne/

Adres kontaktowy = Dokumenty prosimy przesyłać na adres: informator.dziedzinowy@uw.edu.pl do dnia 31 lipca 2018 r. wpisując w temacie wiadomości „Praca informator OUIS”.
Uwagi =

Dodaj komentarz