Warszawa, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Nazwa instytucji = Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Dokładny adres = 01-041 Warszawa, ul. Ostrobramska 109
Data złożenia oferty = 2018-07-05
Data ważności ogłoszenia = 2018-07-20
Oferowane stanowisko = st. bibliotekarz (umowa na zastępstwo) w Dziale Udostępniania Zbiorów.

Zakres obowiązków =
– komputerowa rejestracja Czytelników i prowadzenie ewidencji udostępniania materiałów w procedurach systemu PROLIB,
– udzielanie informacji/szkolenie czytelników w zakresie korzystania z tradycyjnych i komputerowych narzędzi informacji,
– nadzór i ochrona nad księgozbiorem.

Tryb pracy = cały etat- praca w systemie dwuzmianowym oraz w soboty
Data zatrudnienia = 2018-08-06
Proponowane wynagrodzenie =
Wykształcenie =
– wyższe humanistyczne, preferowane studia z zakresu bibliotekoznawstwa,
Dodatkowe wymagania =
– znajomość systemów bibliotecznych, preferowany system PROLIB,
– umiejętność pracy w pakiecie MS Office,
– umiejętność poszukiwania i selekcji informacji,
– znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Inne wymagania =
– komunikatywność, umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły),
– samodzielność, kreatywność i wysoka kultura osobista,
– odpowiedzialność, obowiązkowość, dokładność,
– umiejętność pracy w zespole,
– dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty = CV, list motywacyjny
Adres kontaktowy = Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami przeprowadzi Komisja ds. Rekrutacji. Aplikacje prosimy przesłać na adres: cbw.rekrutacja@ron.mil.pl

Uwagi = W treści aplikacji prosimy zamieścić klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych na potrzeby procesu rekrutacji prowadzonego przez Centralną Bibliotekę Wojskową (ul. Ostrobramska 109, 04-041 Warszawa), oraz na przetwarzanie tych danych w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Centralną Bibliotekę Wojskową przez okres 1 roku od złożenia niniejszych dokumentów (wyrażenia zgody). Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się / zapoznałam się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Centralnej Bibliotece Wojskowej.”
http://cbw.wp.mil.pl/pl/48.html
Rozpatrzymy tylko aplikacje spełniające powyższe wymagania.

Dodaj komentarz