Warszawa, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Nazwa instytucji = Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Dokładny adres = 04-041 Warszawa, Ostrobramska 109
Data złożenia oferty = 2018-07-02
Data ważności ogłoszenia = 2018-07-10
Oferowane stanowisko = młodszy bibliotekarz w Dziale Zbiorów Specjalnych.

Zakres obowiązków =
– komputerowa rejestracja Czytelników i prowadzenie ewidencji udostępniania materiałów w procedurach systemu PROLIB;
– udzielanie pomocy Czytelnikom w wyszukiwaniu materiałów przy wykorzystaniu tradycyjnych i komputerowych narzędzi informacji;
– ochrona zbiorów specjalnych – właściwe i bezpieczne przechowywanie zbiorów w magazynie.

Tryb pracy = pełny etat
Data zatrudnienia = 2018-08-01
Proponowane wynagrodzenie =
Wykształcenie =
– minimum średnie, preferowane wyższe kierunkowe

Dodatkowe wymagania =
– znajomość systemów bibliotecznych, preferowany system PROLIB,
– umiejętność pracy w pakiecie MS Office;
– umiejętność wyszukiwania i selekcji informacji,

Inne wymagania =
• odpowiedzialność;
• obowiązkowość;
• dokładność;
– umiejętność pracy w zespole;
– cierpliwość;
– gotowość do podnoszenia kwalifikacji;
– wysoka motywacja do pracy;
– samodzielność i inicjatywa oraz wysoka kultura osobista;
– sprawność fizyczna (m.in. praca magazynowa, wyjazdy służbowe).

Wymagane dokumenty = CV, list motywacyjny
Adres kontaktowy = Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami przeprowadzi Komisja ds. Rekrutacji.
Aplikacje prosimy przesłać na adres: cbw.rekrutacja@ron.mil.pl

Uwagi = W treści aplikacji prosimy zamieścić klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych na potrzeby procesu rekrutacji prowadzonego przez Centralną Bibliotekę Wojskową (ul. Ostrobramska 109, 04-041 Warszawa), oraz na przetwarzanie tych danych w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Centralną Bibliotekę Wojskową przez okres 1 roku od złożenia niniejszych dokumentów (wyrażenia zgody).
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się / zapoznałam się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Centralnej Bibliotece Wojskowej.”
http://cbw.wp.mil.pl/pl/48.html

Rozpatrzymy tylko aplikacje spełniające powyższe wymagania.

Dodaj komentarz