BIBLIOTEKA… to więcej niż myślisz – konferencja

Przewodnie hasło konferencji  BIBLIOTEKA…  to więcej niż myślisz, ma nie tylko prowokować uczestników do refleksji i rozważań – zarówno teoretycznych, jak
i praktycznych – na temat bibliotek, ale ma być również impulsem do analizy lokalnej, regionalnej i globalnej bibliotekarskiej rzeczywistości, do spojrzenia na strategię i wizję rozwoju, na sprzyjające rozwojowi możliwości, a także pojawiające się bariery i zagrożenia. To wyjątkowe wydarzenie pod względem merytorycznym i naukowym, będące platformą dyskusji informatologów, bibliologów i bibliotekarzy, pozwoli na ukazanie bibliotek z wielu różnych perspektyw.

Konferencja nakreśli współczesną bibliotekę jako instytucję, która rozpoznaje: potrzeby informacyjne użytkowników, upowszechnia tradycyjne i nowoczesne zasoby wiedzy i kultury, a także jest miejscem, które inspiruje i edukuje, kreuje oraz wdraża przedsięwzięcia o wysokiej jakości.

Triada tematyczna konferencji:

  1. Bibliotekarz – użytkownik.
  2. Nowoczesne technologie i  systemy.
  3. Wiedza i nauka.

Konferencję Honorowym Patronatem objął Jego Magnificencja Rektor Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.