Warszawa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Biblioteka Główna Oddział Informacji Naukowej.

Nazwa instytucji = Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Biblioteka Główna
Oddział Informacji Naukowej.
Dokładny adres = Biblioteka Główna, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,
ul. Nowoursynowska 161, Budynek 48 02-786 Warszawa
Data złożenia oferty = 2018-06-07
Data ważności ogłoszenia = 2018-06-17
Oferowane stanowisko = Bibliotekarz/Starszy bibliotekarz.

Zakres obowiązków =
• praca informacyjna z czytelnikami w systemie zmianowym, z wykorzystaniem aktualnych programów i narzędzi elektronicznych oraz źródeł tradycyjnych;
• okresowo prowadzenie wybranych szkoleń z zakresu informacji naukowej;
• prace w zakresie bibliografii;
• prace w zakresie melioracji zbiorów;
• prowadzenie statystyki;
• współpraca z bibliotekami sieci SGGW oraz innymi bibliotekami naukowymi.

Tryb pracy = Pełny etat, praca zmianowa.
Data zatrudnienia = 2018-09-01
Proponowane wynagrodzenie =

Wykształcenie =
• studia wyższe, najchętniej kierunkowe.
Dodatkowe wymagania =
• znajomość systemu Aleph lub innych systemów bibliotecznych i formatu MARC 21;
• znajomość współczesnych źródeł informacji;
• staż w bibliotece naukowej;
• biegła obsługa komputera – środowisko Windows;
• znajomość Microsoft Office;
• znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
• umiejętność pracy w zespole.

Inne wymagania =
Wymagane dokumenty = prosimy o przesłanie życiorysu /CV/, listu motywacyjnego oraz kserokopii dyplomu /odpisu/ ukończenia szkoły wyższej.
Adres kontaktowy = Sekretariat Biblioteki Główna
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
ul. Nowoursynowska 161, Budynek 48
02-786 Warszawa
z dopiskiem „Bibliotekarz/starszy bibliotekarz”
w godz. 900 – 1400 ( w dni robocze)
albo w formie elektronicznej na adres : bg@sggw.pl
/w temacie: bibliotekarz-st. bibliotekarz/”
Uwagi = Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Dodaj komentarz