Wrocław, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Nazwa instytucji = Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Dokładny adres = Biblioteka Główna, ul. C.K. Norwida 29, 50-375 Wrocław (wejście nr I, Sekretariat Biblioteki pok. nr 46
Data złożenia oferty = 2018-05-16
Data ważności ogłoszenia = 2018-06-08
Oferowane stanowisko = Młodszy Bibliotekarz

Zakres obowiązków =
Tryb pracy = pełny etat (praca zmianowa, praca w soboty)
Data zatrudnienia = 2018-07-02
Proponowane wynagrodzenie =
Wykształcenie = wykształcenie wyższe z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej lub pokrewne

Dodatkowe wymagania = wiedza z zakresu pracy w bibliotece,
znajomość elektronicznych źródeł informacji,
umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows),
dobra znajomość języka angielskiego,

Inne wymagania = umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, zaangażowanie, odpowiedzialność, skrupulatność

Wymagane dokumenty = CV, list motywacyjny,
kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) prowadzonej przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Adres kontaktowy = Pełną dokumentację prosimy składać osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ul. C.K. Norwida 29, 50-375 Wrocław (wejście nr I, Sekretariat Biblioteki pok. nr 46)z dopiskiem: konkurs na stanowisko młodszego bibliotekarza lub mailowo na adres sekretariat.bg@upwr.edu.pl

Uwagi = Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty