Warszawa, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Nazwa instytucji = Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Dokładny adres = ul. Ostrobramska 109, 04-041 Warszawa
Data złożenia oferty = 2018-05-09
Data ważności ogłoszenia = 2018-05-24
Oferowane stanowisko = Samodzielny informatyk w Dziale Automatyzacji Procesów Bibliotecznych.

Zakres obowiązków = Efektywna administracja systemami informatycznymi i siecią komputerową Biblioteki:
• Prowadzenie elektronicznego systemu rejestracji zgłoszonych awarii i problemów ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem oraz reagowanie na zgłoszenia,
• Wspieranie użytkowników i doraźna pomoc pracownikom w zakresie obsługi sprzętu informatycznego,
• Identyfikowanie i reagowanie na stwierdzone problemy w działaniu sieci komputerowej, sprzętu oraz oprogramowania,
• Nadzór nad działaniem systemów komputerowych obsługujących czytelników,
• Wdrażanie nowych technologii, systemów i oprogramowania oraz określanie potrzeb informatycznych we współpracy z działami w Bibliotece,
• Nadzór nad poprawnym funkcjonowaniem serwerów.

Tryb pracy = Pełny etat.
Data zatrudnienia = 2018-06-01
Proponowane wynagrodzenie =
Wykształcenie = Wyższe licencjackie/inżynierskie, mile widziane osoby o wykształceniu magisterskim o specjalizacji informatycznej

Dodatkowe wymagania =
• Co najmniej roczny staż pracy w zakresie administrowania systemami informatycznymi lub wsparcia użytkowników w pracy z systemami informatycznymi.
• Umiejętności związane z administracją systemami informatycznymi, administracją sieci komputerowej, zarządzaniem zasobami informatycznymi pozwalające na realizację zadań opisanych w zakresie obowiązków.
• Poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli „tajne” lub oświadczenie o gotowości do poddania się postępowaniu sprawdzającemu po zatrudnieniu.
• Zwiększone umiejętności interpersonalne – łatwość komunikacji (w tym przekazywania wiedzy) oraz umiejętność pracy w zespole.

Inne wymagania =
• Pożądana znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym korzystanie z anglojęzycznej dokumentacji oraz kontakt z anglojęzycznym wsparciem użytkownika dla wykorzystywanych w Bibliotece rozwiązań.
• Pożądane uprawnienia administratora systemów niejawnych (poświadczenie bezpieczeństwa + kurs specjalistyczny).
• Pożądane doświadczenie w administracji domeny Active Directory, systemów serwerowych z rodziny Windows Server oraz systemów z rodziny Windows na stacjach roboczych.
• Pożądane doświadczenie w administracji systemów serwerowych z rodziny Linux.
• Mile widziane osoby posiadające doświadczenie w pracy w bibliotece lub z systemami bibliotecznymi.

Wymagane dokumenty = Aplikację zawierającą CV z wyszczególnionym wykształceniem i doświadczeniem zawodowym oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres w.kulinski@ron.mil.pl . W tytule maila prosimy podać nazwę stanowiska którego dotyczy zgłoszenie.
Adres kontaktowy = w.kulinski@ron.mil.pl ; tel. 261-817-262
Uwagi =

Dodaj komentarz