#biblioteka jest ważna #bibliotekarze też!

30 września (poniedziałek) to ostatni dzień przed wejściem w życie Konstytucji dla Nauki – ustawy, w której tylko jedno zdanie dotyczy bibliotek: W uczelni działa system biblioteczno-informacyjny, którego podstawę stanowi biblioteka (Art. 49, pkt. 2). W procesie legislacyjnym zapomniano o bibliotekarzach, przypieczętowując tym samym agonię zawodu. 30 września to również ostatni dzień, kiedy mamy prawo do 36-godzinnego tygodnia pracy.

Zachęcamy bibliotekarzy akademickich, by włączyli się w akcję protestacyjną zainicjowaną przez bibliotekarzy Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach i ubrali się tego dnia na czarno.

Nagłaśniajmy wydarzenie, tagując: #biblioteka jest ważna #bibliotekarze też! Informujcie EBIB o przyłączeniu się do akcji, przysyłajcie zdjęcia (redakcja@ebib.pl).

Program spotkania „Praktyczne perspektywy publikowania naukowego”

Dostępny jest już program wydarzenia „Praktyczne perspektywy publikowania naukowego” organizowanego z okazji udostępniania na platformie ICM UW pełnych tekstów ponad 300 000 artykułów z 1000 czasopism naukowych. Wydarzenie odbędzie się 21 października 2019 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Wykład otwierający na temat globalnego ruchu na rzecz otwartego dostępu wygłosi Dominic Mitchell z Directory of Open Access Journals (DOAJ). W programie znalazły się ponadto praktyczne warsztaty dla redaktorów i wydawców czasopism naukowych. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji poprzez stronę internetową. Wydarzenie objęte zostało patronatami honorowymi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

Prezentacja ciekawego projektu IBL PAN – open access

Konsorcjum OPERAS otrzymało 2 miliony euro od Komisji Europejskiej z programu Horyzont 2020 na realizację nowego dwuletniego projektu OPERAS-P (Open Scholarly Communication in the European Research Area for Social Sciences and Humanities – Preparation). Celem projektu jest rozwój OPERAS, europejskiej infrastruktury badawczej dla otwartej komunikacji naukowej w naukach humanistycznych i społecznych. Serdecznie zapraszamy na publiczną inaugurację projektu, która odbędzie się 1 października o 13:00 w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie (Nowy Świat 72, s. 144). Szczegóły wydarzenia poniżej.

Czytaj dalej

Ranking Bibliotek – 2019 – wypełnij ankietę

W 2011 roku po raz pierwszy Instytut Książki i „Rzeczpospolita”nagrodziły samorządy, które uznały, że dobrze działająca biblioteka publiczna jest najlepszym sposobem zapewnienia wszystkim mieszkańcom łatwego i całkowicie bezpłatnego dostępu do kultury, literatury, wiedzy i nowych mediów.
Przed nami dziewiąta już edycja rankingu najlepiej prowadzonych bibliotek. Chcemy wskazać i opisać gminy, które przywiązują szczególną wagę do rozwijania czytelnictwa, aktywności społecznych i przekształcają biblioteki w ośrodki służące tym celom. Czytaj dalej

Konferencja CopyCamp 2019

Podczas tegorocznej konferencji CopyCamp (4.12.2019, Warszawa) będziemy rozmawiać o domenie publicznej jako miejscu spotkań i współpracy wokół wspólnego dziedzictwa kulturowego. Domena publiczna jest szczególnie ważna dla twórców czerpiących inspiracje oraz gotowe materiały do swojej twórczości. Wspólne dziedzictwo to także wspólny kod kulturowy, dzięki któremu komunikujemy się i rozumiemy nawzajem. Na podstawie konkretnych przykładów poszukamy odpowiedzi na pytania o to, jak zachować domenę, jak ją rozwijać, jak z niej czerpać we współpracy z innymi i z poszanowaniem ich potrzeb. Zapraszamy do zgłaszania swoich prezentacji. Nabór trwa do 13 października.