Warszawa, Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

Nazwa instytucji = Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
Dokładny adres = 00 – 950 Warszawa, Koszykowa 26/28,skr. 365,
Data złożenia oferty = 2018-06-15
Data ważności ogłoszenia = 2018-06-25
Oferowane stanowisko = bibliotekarz
Czytaj dalej

„Biuletyn EBIB” o współpracy bibliotek z organizacjami pozarządowymi

Czytelnikom „Biuletynu EBIB” polecamy nowy numer, w którym autorzy – z bibliotek krajowych i zagranicznych – dzielą się doświadczeniami ze współpracy z organizacjami pozarządowymi. Proponujemy też ciekawy tekst o sposobach egzekwowania opłat za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych. Życzymy inspirującej  lektury!

Warszawa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Biblioteka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Nazwa instytucji = Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Biblioteka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.
Dokładny adres = Sekretariat Biblioteki Głównej SGGW, ul. Nowoursynowska 161, Budynek 48, 02 786 Warszawa.
Data złożenia oferty = 2018-06-13
Data ważności ogłoszenia = 2018-06-24
Oferowane stanowisko = Bibliotekarz/starszy bibliotekarz.
Czytaj dalej

Warszawa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Biblioteka Główna Oddział Informacji Naukowej.

Nazwa instytucji = Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Biblioteka Główna
Oddział Informacji Naukowej.
Dokładny adres = Biblioteka Główna, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,
ul. Nowoursynowska 161, Budynek 48 02-786 Warszawa
Data złożenia oferty = 2018-06-07
Data ważności ogłoszenia = 2018-06-17
Oferowane stanowisko = Bibliotekarz/Starszy bibliotekarz.
Czytaj dalej

Prace nad europejską reformą prawa autorskiego nabierają tempa

Wbrew wcześniejszym zapewnieniom, Rząd RP nie sprzeciwił się wprowadzeniu zarówno filtrów cenzurujących internet, jak i nowego prawa dla wydawców. W efekcie w piątek prezydencja bułgarska uzyskała mandat do podjęcia negocjacji z Parlamentem Europejskim w sprawie ostatecznego kształtu dyrektywy prawnoautorskiej w kształcie, który nie uwzględnia praw użytkowników.

Komentarz na blogu Centrum Cyfrowego.