Statystyka zasobów elektronicznych StatEL za rok 2017

Na stronie Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich zamieszczono dane statystyczne dotyczące licencjonowanych zasobów elektronicznych w polskich bibliotekach szkół wyższych (stan na 31.12.2017). Materiały stanowią rezultat prac Zespołu Roboczego KDBASP.

Lista zespołu StatEL za 2017 rok – zawiera:
– wprowadzenie do zasad liczenia zasobów elektronicznych,
– tabelę z danymi w formacie PDF i XLS,
– załączniki (dane z baz EBSCO i ProQuest).
Dane zawarte w tabelach można wykorzystywać w sprawozdaniach i ankietach do GUS,  AFBN czy rankingu Rzeczypospolitej-Perspektyw.

Ustawa 2.0 , a otwarty dostęp do wiedzy naukowej

KOED, do której należy także EBIB, wystosowała list do MNiSW odnoszący się do  projektu nowej ustawy o szkolnictwie wyższym – tzw. Konstytucji dla Nauki, Ustawy 2.0, której celem jest reforma polskiego systemu szkolnictwa wyższego. Koalicjanci dostrzegli nieobecność zagadnienia otwartego rozpowszechniania wiedzy naukowej, także poza środowiskiem akademickim. Zwrócili uwagę, że kwestie komunikacji naukowej, w tym otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych, znajdują się wśród najważniejszych wyzwań krajów wysoko rozwiniętych, o dużym potencjale badawczym… Więcej informacji oraz pełna treść listu znajduje się na stronie KOED.

Pytamy MNiSW o otwartą naukę

W październiku 2015 r. MNiSW opublikowało dokument „Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce”. Stanowi on ważny punkt odniesienia w podejmowaniu wielu decyzji w polskich instytucjach naukowych, a także w pracach ministerialnego Zespołu ds. Otwartego Dostępu. Wraz z publikacją MNiSW określiło okres 24 miesięcy od daty publikacji dokumentu jako okres przejściowy, w którym to czasie zobowiązało się do zapewnienia koordynacji działań operacyjnych. Po tym okresie miały zostać przyjęte rozwiązania docelowe, zapewniające koordynację działań operacyjnych na szczeblu krajowym. Czytaj dalej

Światowy Dzień Kota w Bibliotece Publicznej w Ursusie

17 lutego br. w Bibliotece Publicznej w Ursusie odbędzie się Światowy Dzień Kota.
W trakcie imprezy Czytelnicy spotkają się z Barbarą Szymańczak (Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w Dzielnicy Ursus), Dorotą Będkowską (lekarką weterynarii ze schroniska „Na Paluchu”) oraz Iloną Mlastek (z Pruszkowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Zwierząt). Odbędzie się także zbiórka kociej karmy, a także wręczone zostaną nagrody za najlepsze zdjęcia kotów Czytelników Biblioteki.
Informacje o nadsyłanych zdjęciach na stronie Biblioteki.
Nadesłała: Lucyna Dąbrowska

25. Jubiluszowa Ogólnopolska Nagroda Literacka im. Kornela Makuszyńskiego.

Zapraszamy do zgłaszania książek do 25. Jubileuszowej Ogólnopolskiej
Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego. Celem Nagrody jest promocja czytelnictwa oraz najlepszej polskiej literatury dla dzieci wśród młodych czytelników, rodziców (opiekunów), nauczycieli, bibliotekarzy i animatorów kultury. Czekamy na książki napisane i wydane po raz pierwszy przez polskich autorów w 2017 roku. Czytaj dalej

50-lecie Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku

Z okazji 50-tej rocznicy powstania Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku, w dniach 15-16 listopada 2018 r. w Białymstoku odbędą się uroczystości jubileuszowe. Gorąco zapraszamy do udziału w Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Biblioteki Podlasia i Polski północno-wschodniej – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”. Pierwszy dzień konferencji poświęcony będzie problemom ogólnobibliotecznym, drugi – otwartej nauce. Szczegółowe informacje pojawią się wkrótce na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej.

Nadesłała: Jolanta Żochowska