Dziś rozpoczyna się Tydzień Otwartej Nauki

Dziś rozpoczyna się międzynarodowy Tydzień Otwartej Nauki pod hasłem „Otwórz, aby…”. W Polsce 19 różnych instytucji przygotowało szereg imprez, które mają promować otwartość w nauce i zachęcać naukowców, by jak najwięcej swoich prac upowszechniali w Internecie dla swojego i innych dobra. Jak co roku imprezie patronuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zapraszamy do zgłaszania tematów „Biuletynu EBIB” na rok 2018

Szanowni Państwo, rozpoczynamy zbieranie tematów numerów „Biuletynu EBIB” na rok 2018. Jak co roku liczymy na to, że czytelnicy naszego fachowego czasopisma podpowiedzą nam, o czym chcieliby poczytać i czym chcieliby się podzielić zgłaszając artykuły. Tematy prosimy nadsyłać do końca października tego roku na adres: lidia.derfert-wolf@ebib.pl lub na adres Redakcji EBIB: redakcja@ebib.pl.

Informujemy również, że od stycznia 2018 r. redaktorką naczelną „Biuletynu EBIB” będzie Lidia Derfert-Wolf. Dotychczasowa redaktorka Bożena Bednarek-Michalska przechodzi do pracy w serwisach.

Wydarzenia Tygodnia Otwartej Nauki w Polsce

Mamy już 18 instytucji, które zgłosiły wydarzenia Open Access Week w Polsce, zachęcamy do ich przejrzenia. Są zgłoszone: akcje plakatowe, prezentacje, seminaria, spotkania, wykłady, warsztaty, wywiady filmowane, newslettery okazjonalne, bezpłatny wstęp do muzeum, zwiedzanie wystaw, spotkanie z Wikipedią a także zajęcia dla studentów. Ta różnorodność pokazuje, że można promować otwartość w wielu formach a każda niesie wartość dodaną.