Stanowisko w sprawie centralizacji miejskich bibliotek publicznych w Łodzi

W Łodzi planowane jest wdrożenie projektu Łódzkiej Karty Bibliotecznej, opartego m.in. na centralizacji bibliotek i wspólnym systemie bibliotecznym. Wspólne stanowisko wobec zmian zaprezentowała Katedra Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Fundacja Normalne Miasto-Fenomen.

O bazach w Krakowie

W Krakowie rozpoczęła się konferencja Bibliograficzne bazy danych : perspektywy i problemy rozwoju. Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 20-lecia bazy danych BazTech, ktorej organizatorami są Biblioteka Politechniki Krakowskiej oraz Biblioteka Główna Uniwersytu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Bibliotekarze są już po pierwszej sesji, na której przedstawiono 3 poglądy na to, czy bibliografie dziedzinowe mają przyszłość. Referenci omawiali różne konteksty od najbardziej globalnego do naukowego aż po kontekst bibliotekarski. W II sesji twórcy dziedzinowych baz danych opowiadają o ich funkcjonowaniu, rozwoju, nowych metodach i narzędziach w nich zastosowanych.

Rejestracja na IFLAcamp #5

Tuż przed samym Kongresem IFLA we Wrocławiu, 17 i 18 sierpnia 2017 r. Sekcja IFLA New Professionals Special Interest Group organizuje IFLAcamp #5. Tegoroczne hasło wydarzenia to „Librarians on the move!”. Tylko do 30 czerwca można zgłaszać swój udział za pomocą internetowego arkusza dostępnego na stronie: https://iflacamp5.wordpress.com/registration/. Czytaj dalej

Open Access Week – temat na rok 2017

Międzynarodowa organizacja SPARC propagująca od lat otwartość w nauce ogłosiła temat dla Tygodnia Otwartej Nauki w roku 2017 (Open Access Week). Tegoroczny temat jest zaproszeniem do udzielenia odpowiedzi na pytanie, jakie konkretne korzyści można zrealizować poprzez udostępnienie otwartych zasobów naukowych. „Otwórz, aby …” (Open in order to…) – jest to prośba, aby nie mówić o otwartości ogólnie a skoncentrować się na otwartości w jednej dyscyplinie, co nam ona daje w określonej instytucji lub w określonym kontekście, a następnie chodzi o to, by podjąć działania mające na celu osiągnięcie konkretnych korzyści.

Czytaj dalej