IV Ogólnopolskie Seminarium użytkowników Uczelnianych Baz Wiedzy

Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Biblioteka Główna zapraszają na „IV Ogólnopolskie Seminarium użytkowników Uczelnianych Baz Wiedzy”, które odbędzie się 5 czerwca 2017 roku w Warszawie. Więcej informacji, program oraz formularz zgłoszeniowy na stronie wydarzenia.
Nadesłała: E. Krześniak

Nowy krasnal przy Dolnośląskiej Bibliotece Publiczne

Statuetki krasnali stały się już stałym elementem wrocławskiego pejzażu – fotografują się przy nich turyści, cieszą się z nich dzieci, krążą po mieście specjalne wycieczki „Szlakiem wrocławskich krasnali”. Od końca kwietnia szlak ten będzie miał zupełnie nowy przystanek – przy Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej (Rynek 58). Czytaj dalej

Atlas Zasobów Otwartej Nauki (AZON)

Ruszyły prace nad Atlasem Zasobów Otwartej Nauki (AZON) w Centrum Wiedzy i Nauki Technicznej (CWiNT) Politechniki Wrocławskiej. Ta internetowa platforma informacyjna powstaje w ramach projektu: Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl. i ma gromadzić, przetwarzać i udostępniać zasoby nauki w otwartej formie cyfrowej wszystkim zainteresowanym.

Koordynatorem projektu jest Politechnika Wrocławska wraz z Partnerami: Akademią Wychowania Fizycznego, Uniwersytetem Przyrodniczym, Uniwersytetem Medycznym i Instytutem Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Więcej informacji w pliku.

X Krajowa Konferencja Nauczycieli Bibliotekarzy

Instytut Badań nad Oświatą oraz BN zapraszają na jubileuszową X Krajową Konferencję Nauczycieli Bibliotekarzy, która odbędzie się 22-23 maja 2017 r., w Warszawie, w
Bibliotece Narodowej. Głównym punktem programu konferencji będzie prezentacja serwisu Polona, projektu Biblioteki Narodowej, udostępniającego w nowej odsłonie teksty literackie i naukowe, dokumenty historyczne, czasopisma,grafikę, fotografie, nuty oraz mapy. Zaplanowano także wykład poświęcony ostatnim zmianom w prawie, wynikającym z reformy oświaty a wpływającym na sposób funkcjonowania bibliotek szkolnych. Nie zabraknie również czasu na refleksję nad osobistym rozwojem, pracą z uczniami nad książką oraz aktualnymi problemami środowiska nauczycieli bibliotekarzy.
Nadesłał: Ł. Świtała

Naprawmy prawo autorskie dla edukacji. Zróbmy to razem. Zróbmy to teraz!

W Unii Europejskiej ważą się losy prawa autorskiego. Wszyscy wiemy, jak ważna jest dla nas kwestia dozwolonego użytku edukacyjnego.

Dlatego stowarzyszenie Communia  przygotowało ogólnoeuropejską kampanię informacyjną. Jej cel jest jasny: poprawienie prawa tak, aby umożliwiało dobrej jakości edukację w całej Europie.

W imieniu stowarzyszenia Commumia, Centrum Cyfrowego i Redakcji EBIB zachęcamy do poparcia apelu w tej sprawie na stronie https://rightcopyright.eu/?lang=pl oraz prosimy o wsparcie promocyjne akcji – moment, by zabrać głos, jest właśnie teraz!

Nadesłała: Natalia Mileszyk (Centrum Cyfrowe)