Udział polskich bibliotekarzy w Kongresie IFLA 2017

Na wniosek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego planuje w I połowie 2017 roku uruchomienie programu stypendialnego dla bibliotekarzy z bibliotek publicznych, umożliwiającego udział w Kongresie IFLA 2017 we Wrocławiu. Pan Minister ponadto zwrócił się do Pani Anny Zalewskiej, Ministra Edukacji Narodowej, oraz Pana Jarosława Gowina, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z prośbą o uruchomienie analogicznych programów dofinansowania uczestnictwa w Kongresie IFLA we Wrocławiu dla pracowników bibliotek działających w obszarach edukacji oraz nauki i szkolnictwa wyższego.

Więcej na stronie SBP.

Film promocyjny na Tydzień Otwartej Nauki

Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi opracowała film promocyjny z okazji Tygodnia Otwartej Nauki, zapraszamy do obejrzenia i promocji filmu  o otwartych zasobach:  https://youtu.be/82jiT05zQFY.

Zachęcamy do pokazywania go na ekranach multimedialnych w swoich instytucjach w ostatni tydzień października, tak żeby dotarł do jak największej liczby  odbiorców.

Nadesłała do EBIB: Agnieszka Goszczyńska, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego.
Oddział Informacji Naukowej i Prac Naukowo-Dydaktycznych

Aplikacje mobilne w kulturze – warsztaty NInA

26 października Narodowy Instytut Audiowizualny organizuje konferencję z warsztatami „Seminarium Audiowizualne – Aplikacje mobilne w kulturze” poświęcone użyciu nowoczesnych technologii, w tym aplikacji mobilnych w działalności bibliotek, domów kultury i innych instytucji sektora GLAM. Link do wydarzenia na stronie NInA: http://www.nina.gov.pl/wydarzenia/aplikacje-mobilne-w-kulturze-seminarium-audiowizualne/. Rejestracja: https://forms.nina.gov.pl/seminarium-audiowizualne/. Czytaj dalej