Kazania świętokrzyskie – pokaz z cyklu PIERWSZE/NAJSTARSZE w BN

W sobotę 30 stycznia zapraszamy do Pałacu Rzeczypospolitej (Krasińskich) na kolejny pokaz w ramach cyklu PIERWSZE/NAJSTARSZE. Tym razem Biblioteka Narodowa zaprezentuje Kazania świętokrzyskie, a o jednym z najcenniejszych zabytków języka polskiego w zbiorach BN opowie dr Izabela Winiarska-Górska. Będzie to również okazja do zwiedzenia wnętrza Pałacu. Czytaj dalej

Seminarium „Biblioskan – monitoring i ewaluacja w bibliotekach publicznych”

Tajemniczy klient w bibliotece – czego można się dowiedzieć w wyniku sekretnej kontroli? Jakie są współczesne trendy w zarządzaniu i ocenie jakości bibliotek? Co można zrobić, by żyło się lepiej… wszystkim czytelnikom? Na te pytania odpowiedzi szukali realizatorzy projektu „Biblioskan”.

Fundacja Normalne Miasto – Fenomen oraz Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego zapraszają samorządowców, kadrę zarządzającą bibliotek publicznych oraz środowisko naukowe na bezpłatne seminarium „Biblioskan – monitoring i ewaluacja w bibliotekach publicznych”, które odbędzie się 15 marca 2016 r., w godz. 9.30-15.00 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, w sali Rady Wydziału. Czytaj dalej

Projekt digitalizacyjny na UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza wszystkich zainteresowanych na publiczną prezentację założeń projektu w ramach Działania 2.3.1 PO PC. Publiczna prezentacja dotyczy założeń projektu pn. „Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb dydaktyki i nauki całego kraju” przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” programu operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 – typ projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki. Czytaj dalej

Webinarium nt. komunikacji z czytelnikiem i promocji biblioteki

26 stycznia (wtorek) o godz. 18.00 zapraszamy na webinarium „Podaj dalej – jak skutecznie komunikować się z czytelnikiem i promować bibliotekę”. Spotkanie jest częścią miesiąca tematycznego “MOC proMOCji”, organizowanego przez społeczność LABiB i poświęconego zagadnieniu promocji. Podczas webinarium dowiecie się, jak skutecznie promować działania biblioteki wśród różnych grup odbiorców: czytelników, mieszkańców, władz, dziennikarzy itp. W trakcie spotkania on-line spróbujemy nakreślić́ plan komunikacji dla wydarzenia organizowanego przez bibliotekę̨, a w szczególności określić́ grupy odbiorców, dostosować́ kanały komunikacji, opracować́ przekaz i skutecznie wysłać́ go w świat. Czytaj dalej

We wrześniu odbędą się V Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy

Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej zaprasza  w dniach 15-16 września 2016 r. na V konferencję z cyklu Wrocławskich Spotkań Bibliotekarzy. Konferencja jest adresowana do szerokiego grona bibliotekarzy polskich i zagranicznych, ale także pracowników uczelni, wydawców i agregatorów, użytkowników bibliotek i wszystkich, którzy interesują się zagadnieniami ujętymi w grupach tematycznych:

  • Biblioteka w uczelni i regionie,
  • Zasoby elektroniczne bibliotek,
  • System informacji o szkolnictwie wyższym POL-on a biblioteki.

Wkrótce podamy więcej informacji.
Nadesłała: Z. Helis