Nowe prawo autorskie wchodzi w życie 20 listopada. To musisz wiedzieć!

„Jako że przepisy tej ustawy zawsze wywoływały wątpliwości wśród nauczycieli, Ministerstwo Edukacji Narodowej chciałoby (…) przybliżyć najważniejsze zagadnienia istotne dla podejmowanych przez nauczycieli działań edukacyjnych” – pisze w liście do dyrektorów szkół wiceminister edukacji Joanna Berdzik.

Spotkanie Bibliotekarzy Systemowych i Informatyków NUKAT

Centrum NUKAT serdecznie zaprasza na doroczne Spotkanie Bibliotekarzy Systemowych i Informatyków NUKAT, które odbędzie się 9 grudnia 2015 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie przy ul. Dobrej 56/66. W programie spotkania m.in.:

  • Koha – „wolny” system biblioteczny oraz narzędzie do melioracji danych bibliograficznych (J. Kaczmarek OP),
  • podsumowanie kolejnego roku działania NUKAT (E. Kobierska-Maciuszko),
  • nowości i propozycje zmian w katalogu NUKAT,
  • czas na dyskusję na temat bieżących problemów i rozmowy o przyszłości katalogu centralnego.

Dostępny jest już szczegółowy program spotkania. Rejestracja na spotkanie odbywa się wyłącznie poprzez formularz rejestracyjny. Termin zgłoszeń upływa w dniu 25 listopada 2015 r.

DUN – wraca w zmienionej formie

Od 10 do 31 grudnia 2015 r. poprzez system OSF będzie można składać wnioski o finansowanie działalności upowszechniającej naukę na 2016 r. Wnioski będą przyjmowane wyłącznie w wersji elektronicznej. System składania wniosków OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępny na stronie Ośrodka Przetwarzania Informacji, zostanie otwarty 10 grudnia i będzie działał do końca bieżącego roku kalendarzowego.

Po co bibliotekom normalizacja?

Zapraszamy do lektury nowego numeru Biuletynu EBIB. Tematem wiodącym jest normalizacja w bibliotekach, czyli ujednolicanie i standaryzacja działalności w różnych obszarach oraz stan prac nad opracowywaniem i tłumaczeniem norm w zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Życzymy miłej lektury, zachęcając do przemyśleń nad standardami i ujednolicaniem tego, co warto w bibliotekach normalizować.

Promocja książki prof. Piotra Skubiszewskiego w BN

Towarzystwo Naukowe KUL oraz Biblioteka Narodowa uprzejmie zapraszają na uroczystą promocję książki Profesora Piotra Skubiszewskiego Sztuka Europy łacińskiej od VI do IX wieku. Promocja odbędzie się 18 listopada 2015 r. o godz. 18.00 w Sali Darczyńców w Gmachu Biblioteki Narodowej, Warszawa, al. Niepodległości 213. Czytaj dalej

Utwory niedostępne w obrocie – rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 października 2015 r. w sprawie konkursu na organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi uprawnioną do zawierania umów na korzystanie z utworów niedostępnych w obrocie handlowym.

oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do wykazu utworów niedostępnych w obrocie handlowym