FRSI – ciąg dalszy następuje

Po sześciu latach realizacji Programu Rozwoju Bibliotek, FRSI nie zamierza udać się na odpoczynek (nawet jeśli miałby być zasłużony). Bogactwo doświadczeń, partnerów, materiałów i zasobów wytworzonych w ramach PRB wywiera na nas presję, której chętnie się poddajemy, myśląc o nowych sposobach wspierania, ale przede wszystkim wykorzystywania potencjału bibliotek publicznych.

Czytaj na stronie FRSI

Korczak w domenie publicznej – sądowy wyrok

Janusz_Korczak27 marca tego roku Sąd Rejonowy Lublin-Zachód wydał wyrok w sprawie śmierci Janusza Korczaka. Tę sprawę Fundacja Nowoczesna Polska  rozpoczęła w maju 2012 roku, a więc niemal dokładnie 3 lata temu. Teraz sąd potwierdził, że Janusz Korczak zginął w 1942 roku, a za najbardziej prawdopodobny dzień uznał 7 sierpnia. Tym samym sąd uchylił wcześniejszy wyrok sądu powiatowego z 1954 roku, w którym datę uznania za zmarłego ustalono na 9 maja 1946 roku (co było powszechną praktyką w przypadku osób zaginionych w czasie wojny). Więcej na stronie FNP.

Komentarz do sprawy znajduje się także w blogu VaGli.

„Czytam w podróży… Herberta”

24 marca 2015 r. odbywa się trzecia edycja ogólnopolskiej akcji społecznej „Czytam w podróży… Herberta”, która jest wspólnym projektem Fundacji im. Zbigniewa Herberta oraz Klubu Herbertowskich Szkół. Partnerami akcji są Biblioteka Narodowa, Instytut Książki oraz Instytut Adama Mickiewicza. Partnerem strategicznym III edycji akcji jest Alior Bank. Projekt realizowany jest w ramach kampanii społecznej „Pan Cogito”.

Więcej informacji na stronie Fundacji im. Zbigniewa Herberta

„Biblioteka publiczna – kierunek: kreatywność” – szkolenia w Książnicy Kopernikańskiej

Książnica Kopernikańska w Toruniu od kwietnia do października 2015 r. będzie realizowała cykl szkoleń pt.

„Biblioteka publiczna – kierunek: kreatywność”

na które serdecznie zapraszamy pracowników merytorycznych bibliotek podregionu toruńsko-włocławskiego oraz bibliotekarzy Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Szkolenia są dofinansowane przez Instytut Książki.

Realizację zadania zainicjują „Warsztaty kreatywnego myślenia” – przeznaczone dla wszystkich uczestników projektu. W ich trakcie bibliotekarze poznają zasady kreatywnego rozwiązywania problemów, nauczą się przełamywać schematy w pracy zawodowej, zdobędą praktyczną wiedzę na temat technik rozwijających kreatywne myślenie oraz przećwiczą ich zastosowanie. Po zdobyciu tych umiejętności będą rozwijać swój potencjał twórczy, wybierając jedno z następujących pięciu szkoleń:

  1. „Nowatorska promocja czytelnictwa” (2 dni szkoleniowe),
  2. „Kreatywne tworzenie materiałów wizualnych” (2 dni szkoleniowe),
  3. „Warsztaty twórczej pracy z bajką” (2 dni szkoleniowe),
  4. „Plastyczne inspiracje do pracy warsztatowej z czytelnikami” (3 dni szkoleniowe),
  5. Wyjazd studyjny do Mediateki Start Meta, biblioteki „Przystanek Książka” oraz bibliotek samorządowych w: Łomiankach, Grodzisku Mazowieckim i Włocławku (2 dni szkoleniowe).

Więcej informacji

Terminy

Zapisy

Nadesłała: B. Antczak-Sabala

Open Research Data: Implications for Science and Society

Dane badawcze są coraz częściej wymieniane jako jeden z najważniejszych zasobów powstających w wyniku działalności naukowej, obok książek, artykułów i innych publikacji. Otwierania dostępu do danych badawczych oczekują od naukowców rządy i instytucje odpowiedzialne za finansowanie nauki w Stanach Zjednoczonych i Europie, w tym także Komisja Europejska. W dniach 28–29 maja 2015 r. w Warszawie odbędzie się konferencja „Open Research Data: Implications for Science and Society” poświęcona tej tematyce.

Źródło: Newsletter PON

Artykuły z wszystkich czasopism Instytutu Slawistyki PAN dostępne w Bibliotece Nauki

Do serwisu Biblioteka Nauki dołączą niebawem wszystkie czasopisma wydawane przez Instytut Slawistyki PAN, gdzie będą dostępne bezpłatnie bieżące numery. Umowa, która została podpisana między PAN a ICM UW, obejmuje Acta Baltico-Slavica, Adeptus, Cognitive Studies/Etudes cognitives, Colloquia Humanistica, Slavia Meridionalis, Sprawy Narodowościowe, Studia Litteraria et Historica oraz Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej.
Obecnie w Bibliotece Nauki dostępne są 424 czasopisma w wersjach pełnotekstowych. Są to tytuły z różnych dziedzin nauki, udostępniane dzięki współpracy z bazami BazTech, AGRO, CEJSH, DML-PL i PSJD.

Źródło: Newsletter PON

Ponad połowa książek pochodzi z internetu?

Według wyników badania IAB Polska przeprowadzonych przez Ośrodek Przetwarzania Informacji oraz Interaktywny Instytut Badań Rynku w 2014 roku 59 proc. Polaków czytających książki dokonało ich zakupu na podstawie informacji uzyskanych w internecie. To wynik o 23 proc. wyższy niż w 2013 roku. Ponadto znacznie wyższa dynamika charakteryzuje wskaźnik dotyczący osób, które decydują się na zakup w sieci książek, zarówno w tradycyjnej, jak i elektronicznej formie.

Więcej na stronie portalu Rynek Książki