Dzień Domeny Publicznej – przyjdź do Muzem

Na początku każdego roku na całym świecie otwiera się dostęp do nowych zasobów, które przestały podlegać ograniczeniom prawa autorskiego i przeszły do domeny publicznej. W nowym 2015 roku status domeny publicznej uzyskają kolejne utwory literackie, obrazy i grafiki, filmy i nagrania oraz prace naukowe i publicystyczne, dzięki czemu będą mogły być swobodnie kopiowane i rozpowszechniane oraz wykorzystywane do tworzenia materiałów edukacyjnych, projektów artystycznych czy aplikacji.

Więcej na stronach KOED.

Otwartość w innych krajach – nowy cykl ICM

W serwisie Otwarta Nauka rozpoczyna się nowy cykl zatytułowany „Nauka — Otwartość — Świat”.  Będą to omówienia otwartych rozwiązań przyjmowanych w różnych krajach i instytucjach. Przygotowane materiały, powstałe we współpracy zespołu Platformy Otwartej Nauki z przedstawicielami prezentowanych instytucji, mają formę wywiadów, które będzie się udostępniać w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.
Cykl zainicjowano materiałem przedstawiającym otwarty dostęp w Argentynie. Jest to wywiad z Silvią Nakano – dyrektorką zasobów naukowo-technicznych w argentyńskim Ministerstwie Nauki, Technologii i Innowacji Produkcyjnej: http://otwartanauka.pl/analysis/nauka-otwartosc-swiat/otwarty-dostep-model-argentynski.

ETH – usługa kopiowania artykułów naukowych jest legalna

Biblioteki nie naruszają prawa kopiując, skanując i wysyłając artykuły naukowe innym bibliotekom i użytkownikom, tak orzekł Szwajcarki Sąd Najwyższy. Rozpatrywał on sprawę Biblioteki naukowej ETH z Zurichu, której wydawcy Elsevier, Springer i Georg Thiem zarzucali nielegalne skanowanie ich publikacji naukowych. Sąd orzekł, że najważniejszym zadaniem bibliotek jest udostępnianie wiedzy i powinny móc go wypełniać. Polskie biblioteki mają ten sam problem z wydawcami, warto się zastanowić, jak go rozwiązać.

MAC ograniczy obywatelom dostęp do dziedzictwa kulturowego

Najcenniejsze dzieła kultury i sztuki i inne zasoby dziedzictwa kultury są własnością wszystkich obywateli. Dzięki technologii i korzystnym zmianom prawa wspólnotowego mogą być dostępne dla wszystkich, bez opłat, ograniczeń, znaków wodnych i w otwartych formatach. Wszystko po to, żeby budować innowacyjne aplikacje, serwisy internetowe, promować bogate dziedzictwo naszej kultury i jednocześnie napędzać gospodarkę kreatywną całej Europy. Brzmi wspaniale, prawda?

Tak uważa Unia Europejska, która włączyła zasoby instytucji takich jak biblioteki, archiwa i muzea w zakres nowej Dyrektywy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Prace nad wdrożeniem Dyrektywy do prawa polskiego trwają właśnie w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, które ma niestety odmienny pogląd na to, jakie zasoby kultury będziemy mogli wykorzystywać.

Więcej na stronach Centrum Cyfrowego

Podsumowanie prac Stałego Komitetu ds. Praw Autorskich WIPO

Przyjrzyjmy się, jak organizacja EIFL i nasze koleżanki debatują i walczą na forum międzynarodowym o szczególne traktowanie bibliotek w zapisach prawa autorskiego w poszczególnych krajach.  Nie jest tak, że biblioteki są traktowane  wyjątkowo, jest jeszcze wiele krajów, gdzie warto wprowadzić dla nich wyjątki, by czytelnicy mogli w pełni korzystać z zasobów kultury i edukacji.

Otwarta edukacja w Europie i na świecie

W ostatnim miesiącu Centrum Cyfrowe uczestniczyło w dwóch ważnych wydarzeniach dotyczących otwartej edukacji. W listopadzie odbyła się OpenEd14, największa doroczna konferencja poświęcona otwartej edukacji. W jej trakcie Alek Tarkowski prezentował rozwój otwartej edukacji w Polsce i w Europie, był też jednym z mentorów podczas towarzyszącego konferencji “Advocacy Day”. Polecamy obejrzenie konferencyjnych keynote’ów, wygłoszonych przez Larry’ego Lessiga, Heather Joseph i Johna Wilbanksa. Czytaj dalej

Cenny rękopis online w KPBC

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa wzbogaciła się pod koniec roku w nowy cenny rękopis. Jest to komentarz do Księgi Psalmów, przypisywany dominikaninowi Robertowi Baconowi, powstały najprawdopodobniej w 2. połowie XIII w. na terenie Prus Krzyżackich. W zamierzeniu fundatora obiekt miał mieć charakter użytkowy. O jego wyjątkowości stanowią rysunki wykonane rysikiem ołowianym przedstawiające Chrystusa, świętych, postaci ludzkie i zwierzęce lub motywy heraldyczne, naniesione na marginesy w końcu XIV lub na początku XV w.

Czytaj dalej

Reading and Writing Foundation rozdaje granty dla bibliotek publicznych

Holenderska Reading and Writing Foundation opublikowała swój grudniowy newsletter,
a w nim ogłoszenie o konkursie na granty na Public libraries advocacy projects.
Wiadomo już, że w poprzedniej edycji nagrodzono cztery projekty; trzy z nich bedą realizowane przez stowarzyszenia bibliotekarzy Bułgarii, Rumunii i Słowenii.
Więcej informacji na stronie Public Libraries 2020.

Nadesłała Anna Wołodko

KRASP o Open Access

W serwisie Otwarta Nauka opublikowano nowy wywiad – tym razem jest to rozmowa z prof. Wiesławem Banysiem, przewodniczącym KRASP i rektorem Uniwersytetu Śląskiego. Prof. Banyś mówi o wizji otwartego dostępu wspieranej przez KRASP oraz o wyzwaniach, jakie związane są z wprowadzaniem otwartości w polskiej nauce. Wiele uwagi poświęca kosztom, mówi także o braku koordynacji i przedyskutowanych standardów. Podkreśla, że otwartość staje się pilną kwestią w kontekście realizacji wymagań dotyczących open access w programie ramowym Horyzont 2020.

Zachęcam do obejrzenia, bo jest to nie tylko ważny głos w dyskusji o otwartym dostępie, ale także ciekawy materiał. Tryb dostępu: http://otwartanauka.pl/analysis/rozmowy/idee-otwartosci-powinnismy-szerzyc-na-kazdym-poziomie.