KOHA w Krakowie

Dziś na Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego rozpoczyna się ogólnopolska konferencja zatytułowana „KOHA – narzędzie open source do obsługi biblioteki naukowej”. Konferencja ta jest konsekwencją realizacji wieloletniego projektu wdrożenia systemu KOHA w uczelniach Krakowa dofinansowanego przez MNiSW. Program konferencji dostępny jest na stronie Akademii.

Spotkanie NUKAT

Dnia 5 grudnia o godzinie 10.00 odbędzie się doroczne spotkanie Dyrektorów i Bibliotekarzy Systemowych Bibliotek współtworzących katalog NUKAT. Jego celem jest podsumowanie dotychczasowej współpracy 128 bibliotek polskich współtworzących katalog NUKAT i otwarcie jej nowego rozdziału pod kierownictwem Pani Ewy Kobierskiej-Maciuszko. Udział w spotkaniu mogą także wziąć przedstawiciele bibliotek, które rozważają dopiero nawiązanie współpracy z Centrum NUKAT. Czytaj dalej

Głos bibliotek w konsultacjach publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

W odpowiedzi na ogłoszone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego konsultacje społeczne projektu zmian w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych http://www.prawoautorskie.gov.pl/pages/posts/projekt-zmiany-ustawy-o-prawie-autorskim-i-prawach-pokrewnych-zostal-skierowany-do-konsultacji-publicznych-671.php wpłynęło ponad 50 stanowisk (dostępne na stronie http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/245196/katalog/245202). Wśród nich jest również wspólne stanowisko organizacji bibliotekarskich:  Stowarzyszenia EBIB, SBP, Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych oraz Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich. Czytaj dalej

Otwarty mandat w ICM UW

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW wprowadziło politykę otwartości (otwarty mandat).  Zgodnie z zarządzeniem, podpisanym przez prof. Marka Niezgódkę, Dyrektora ICM obejmuje ona publikacje w czasopismach naukowych, publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji oraz monografie naukowe lub rozdziały w monografiach naukowych. Więcej w portalu Uwolnij Naukę!

Listopadowy numer Biuletynu EBIB

Listopadowy „Biuletyn EBIB” Edukacja i rozwój osobisty bibliotekarzy odpowie na pytanie — „czego więcej mogą się nauczyć i czego więcej uczą się bibliotekarze”.

Numer wyróżnia się wśród innych jeszcze tym, że wszystkie zamieszczone w nim teksty, zarówno artykuły tematyczne, jak i zawarte w dziale Badania, teorie, opinie, oraz sprawozdania i komunikaty, związane są z tematem wiodącym.

Licząc na to, że dostarczamy Państwu nie tylko ciekawych relacji, doświadczeń i ofert szkoleniowych, ale również wielu inspiracji do samokształcenia i dzielenia się wiedzą, zapraszam do lektury w sprzyjające czytaniu jesienne wieczory.

Redaktor numeru: Lidia Derfert-Wolf

Odeszli od nas!

Stowarzyszenie EBIB ciepło wspomina i żegna na zawsze zmarłych niedawno  i panią Radosławę Maniecką-Dziubecką i Dariusza Kuźmińskiego, którzy przez wiele lat pracowali z wielkim zaangażowaniem na rzecz bibliotek i dzielili się swoją wiedzą oraz doświadczeniem z bibliotekarzami na wspólnych konferencjach i towarzyskich spotkaniach. Wspierali także – przez  firmy, dla których pracowali – działalność i rozwój bibliotek. Niech pozostaną zawsze w naszej pamięci.

GLAM – weź udział w badaniach

Centrum Cyfrowe Projekt Polska  zachęca do włączenia się w projekt badawczy Kompetencje instytucji kultury a praktyczny wymiar wdrażania otwartości, który stanowi  część międzynarodowego projektu Open GLAM Benchmark Survey i jest realizowany przy wsparciu MKiDN, we współpracy z Bern University of Applied Science w Szwajcarii.
Informacje na temat projektu można znaleźć na stronie Centrum Cyfrowego, pod adresem: http://centrumcyfrowe.pl/projekty/badanie-open-glam/