Czy polska nauka jest otwarta?

Raport „Otwarta nauka w Polsce 2014. Diagnoza”

Coraz więcej polskich publikacji naukowych jest dostępnych bezpłatnie przez internet, dzięki czemu może z nich korzystać nie tylko środowisko akademickie, ale również wszyscy, którzy potrzebują wiedzy naukowej w swojej codziennej pracy, edukacji czy w biznesie. Wciąż jednak brakuje instytucjonalnych strategii i polityk w zakresie otwartego dostępu, a inne ważne elementy otwartej nauki, takie jak otwarte dane, nie doczekały się jeszcze realizacji. Czytaj dalej

Młodzież i media – wystartuj do nagrody!

W roku 2015 zostanie przyznana już 4 Nagroda Fundacji Evens w dziedzinie edukacji medialnej – sieci mediów społecznościowych. Celem nagrody jest wyróżnienie inicjatyw z obszaru edukacji medialnej dzieci i młodzieży (9-16 lat), które uczą ich świadomego, odpowiedzialnego i bezpiecznego używania mediów społecznościowych. Do nagrody można zgłaszać wszystkie inicjatywy (naukowe, edukacyjne, animacyjne), które działają na rzecz bezpieczniejszego i bardziej krytycznego używania mediów społecznościowych przez dzieci.

Czytaj dalej

Trzecie wydanie „Bibliotekarza Opolskiego” 3/2014

W trzecim wydaniu „Bibliotekarza Opolskiego” prezentujemy referaty z II Forum Bibliotekarzy Województwa Opolskiego „Biblioteka w procesie aktywizacji społeczności regionu”, które odbyło się 12 czerwca 2014 r. w Bibliotece Głównej Politechniki Opolskiej.
Ponadto piszemy o:

 • imprezach zorganizowanych przez opolskie biblioteki podczas Tygodnia Bibliotek i Dnia Bibliotekarza,
 • ciekawych projektach i cyklicznych przedsięwzięciach bibliotek w regionie,
 • I Festiwalu Arteterapii „Homo Creator” w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu,
 • 14 Wiośnie Austriackiej w Opolu,
 • klubach książki dla przedszkolaków i DKK dla dorosłych.

Publiczne konsultacje Science 2.0 a biblioteki

3 lipca, zgodnie z zapowiedziami KE ws. planów na rok 2014, ruszyły konsultacje społeczne nad koncepcją Science 2.0 czyli nowymi trendami w prowadzeniu badań. Zachęcamy polskich naukowców do udziału w konsultacjach. Jedną z grup docelowych, do których skierowano prośbę o uwagi są biblioteki akademickie, warto wziąć w nich udział.

Grupy docelowe:

 • Universities and university associations
 • Research Performing Organisations
 • Research Funding Organisations
 • Scientific Libraries
 • Academies
 • Learned society
 • Scholarly Publishers and intermediaries
 • Businesses in the field of ‘Science 2.0’

Centralne Repozytorium Informacji Publicznej

Mamy bazę BETA Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej – jest to narzędzie, które ma ułatwić dostęp i ponowne wykorzystywanie tzw. zasobów informacyjnych – informacji publicznej o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz będących elementami zasobu informacyjnego jednostek informacji publicznej (np. tekst, raport, tabela, sprawozdanie, prezentacja, faktura, ustawa, notatka, rozporządzenie, pismo). Na bazie zasobów informacyjnych będzie można budować innowacyjne produkty i usługi, np. aplikacje mobilne czy serwisy internetowe. Z perspektywy użytkownika Centralne Repozytorium to wygodne narzędzie, które pozwala na dotarcie z jednego miejsca do zasobów informacyjnych pochodzących od wielu różnych instytucji.

E-podręczniki

Tuż przed końcem roku szkolnego zaprezentowane zostały kolejne fragmenty e-podręczników. W Łodzi na tamtejszej  Politechnice przedstawiono e-podręczniki do matematyki i premierowo – fragmenty e-podręczników do informatyki. We Wrocławiu na Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczęły się publiczne testy podręczników do przedmiotów humanistycznych, zaś na Uniwersytecie Przyrodniczym zaprezentowano fragmenty podręczników do przedmiotów przyrodniczych. Warto zajrzeć, polecamy!