Projekt „Małe dzieci, wielkie emocje”

Galeria Książki w Oświęcimiu zaprasza do udziału w projekcie „Małe dzieci, wielkie emocje”. W ramach projektu proponujemy:
DLA RODZICÓW:
– warsztaty o tym  jak rozumieć swoje dziecko i jego świat emocji
prowadzi psycholog Magdalena Wróblewska (termin: 14 marca, godz. 17.00)
DLA DZIECI (wiek 5-6 lat):
– cykl 5 spotkań, które za pośrednictwem zabawy wprowadzą Państwa
dziecko w tematykę emocji (terminy zajęć: 21.03, 28.03, 4.04, 11.04,
18.04, godz. 17.00)

Ponadto każdy uczestnik projektu otrzyma materiały edukacyjne oraz książki.
Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona. Zapisy przyjmowane są mailowo, telefoniczne lub osobiście w Mikroświecie Zabawy. W zgłoszeniu prosimy o podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu.
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ.
==============================
e-mail: marketing@mbp-oswiecim.pl
http://www.mbp-oswiecim.pl

Konferencja Sezamie Otwórz się! Otwartość w Trzecim Sektorze

W piątek, 14 marca zapraszamy do Muzeum Historycznego m. st. Warszawy na konferencję podsumowującą projekt Spółdzielnia Wiedza.

W społeczeństwie cyfrowym tworzenie swobodnie dostępnych zasobów, stanowiących dobro wspólne, jest nową formą obywatelskiego zaangażowania. Spółdzielnia „Wiedza”  to działania edukacyjne dla liderów NGO  z całej Polski, w ramach których  zachęcamy uczestników do świadomego, legalnego korzystania  z treści dostępnych w internecie oraz do dzielenia się wiedzą i twórczością własnej organizacji.

Podczas konferencji Sezamie Otwórz się! chcemy podsumować dotychczasowe działania i doświadczenia, a także podzielić się wiedzą z zakresu otwartości. Zapraszamy na serię inspirujących spotkań i  warsztatów, podczas których żadne pytanie nie pozostanie bez odpowiedzi! Wydarzenie poprzedzą warsztaty kolektywu Platoniq, a zamknie wykład Pawła Sroczyńskiego z Fundacji Cohabitat.

By wziąć udział w konferencji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Zapisy trwają do  28 lutego, ilość miejsc ograniczona

Kiedy: Piątek, 14 marca,  godz. 9.30 – 17.00. Gdzie: Muzeum Historyczne Miasta Stołecznego Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42. Strona wydarzenia:  http://otwartawiedza.pl/konferencja.  Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Szkolenia z otwartej edukacji

Koalicja Otwartej Edukacji zaprasza instytucje publiczne, uczelnie oraz organizacje pozarządowe do współorganizowania wykładów, szkoleń i warsztatów z otwartej edukacji, obejmujących m.in. wątki takie, jak:

  • podstawy prawa autorskiego,
  • dozwolony użytek edukacyjny i naukowy,
  • domena publiczna oraz
  • idea i praktyka otwartych zasobów edukacyjnych.

Koalicja pokrywa wszelkie koszty związane z wykładowcą/trenerem oraz przygotowaniem materiałów edukacyjnych. Zainteresowane instytucje i organizacje prosimy o kontakt marcin.wilkowski(at)nowoczesnapolska.org.pl.

 

Cooperation and advertising

Electronic Library Service EBIB has been functioning since 1999. It is an opinion-forming  medium, highly respected by Polish library environment. EBIB organizes a wide range of library events (for example Open Access Week) and conferences etc. It co-operates with many Polish and foreign institutions, mostly with those which realize similar objectives. Majority of  EBIB’s partners are  academic, public, pedagogical and school libraries. Service EBIB is also a member of Polish Coalition for Open Education. Within the frames of that organization EBIB has opportunity to realize the idea of opening of educational, research and cultural resources. Statistics show that EBIB is regularly visited by 92000 unique users, among which 68000 are return visitors. The service has high search engine ranking, especially in Google. Electronic Library Service EBIB willingly co-operates with variety of institutions, not only from library environment. The scope of potential areas of such co-operation is quite wide.

Bulletin EBIB, a professional journal published by the EBIB Association, is very frequently cited in many scientific publications and as a result archival issues are regularly visited as well.

Another important part of the service is section called Publications in which Polish library conferences materials, publications concerning EBIB, materials dealing with contemporary problems of Polish LIS are published. Occasionally some materials published in that section are printed and sent to the libraries for free.

Banner campaign

Advantages of banner advertisement are numerous. Banners catch visitors’ attention and make the click, they also develop benchmark awareness. On EBIB’s website banners are placed  in the right column or in the top. Cost of typical banner per month is 600 PLN + 23% VAT. If co-operation lasts longer, it is possible to negotiate the reduction in price.

Advertisement in “Bulletin EBIB”

There are many different ways to advertise in “Bulletin EBIB” – a sponsored article, a logotype placed in an issue main page, a logotype placed in each article etc. This kind of campaign is always designed especially, so costs are varying.

Advertisement in “Publications” section

  • Costs of such kind of advertisement depends on publication form – digital only or both, digital and paper one.
  •  Quizzes for readers: EBIB is ready to prepare a campaign which involves readers (such as quizzes) as well to conduct a reader survey on specified subject.
  • Campaign in social media. Facebook, Twitter, Google+

Contact Dagmara Sawicka, Secretary of EBIB Association, Marketing and Promotion Specialist, dagmara.sawicka@ebib.pl, phone: +48 81 5017894, +48 519 423 803

VI Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej – wybierz temat do dyskusji

W imieniu organizatorów informujemy, że zakończono etap przygotowań do VI Konferencji Biblioteki PŁ polegający na zbieraniu tematów referatów.
Propozycje wystąpień nadesłali zarówno bardziej doświadczeni Koledzy i Koleżanki, jak i przedstawiciele młodej generacji pracowników bibliotek.
Tematy wraz z nazwiskami autorów i streszczeniami zostały umieszczone na stronie konferencji http://bg.p.lodz.pl/konferencja_2014/glosy.html i poddane głosowaniu.
Wszystkich zainteresowanych bibliotekami oraz konferencją zapraszamy do oddawania głosów na poszczególne tematy. Organizatorzy mają nadzieję, że wypracowany wspólnie z Państwem program konferencji będzie bardzo interesujący i że podczas obrad nie zabraknie gorących i owocnych dyskusji.

Nadesłał: Błażej Feret – Biblioteka PŁ

Numer lutowy Biuletynu EBIB jest on-line

Zapraszamy do lektury nowego numeru Biuletynu EBIB poświęconego projektom otwartym, jakie się rozwijają w Polsce. Mamy tych przedsięwzięć coraz więcej, a co ważniejsze, coraz to nowe instytucje kultury i nauki podejmują się otwierać swoje zasoby lub informować o nich. To dla bibliotekarzy dobre wiadomości. Im więcej otwartości w sieci tym więcej usług możemy świadczyć naszym czytelnikom.

Nowy cykl szkoleniowy FBC

6 lutego 2014 r. rozpoczął się kolejny cykl szkoleniowy dla kursów e-learningowych „Cyfrowe repozytoria dla małych instytucji kultury” (http://fbc.pionier.net.pl/elearning/pl/course/view.php?id=47) oraz „Współpraca z Europeaną” (http://fbc.pionier.net.pl/elearning/pl/course/view.php?id=46) dostępnych w dziale e-learningowym portalu Federacji Bibliotek Cyfrowych. Cykl potrwa 3 miesiące od lutego do maja. Po ukończeniu każdego z obu darmowych kursów z pozytywnym wynikiem oraz wypełnieniu ankiet ewaluacyjnych, uczestnicy będą mogli uzyskać zaświadczenia w formie elektronicznej (osobne dla każdego z kursów).
Najważniejsze zmiany w tym cyklu dotyczą kursu „Cyfrowe repozytoria dla małych instytucji kultury” został on wzbogacony o nowe przykłady bibliotek i kolekcji cyfrowych, rozbudowana została lekcja na temat sprzętu do digitalizacji oraz dodano praktyczne wskazówki na temat przygotowania obiektów do skanowania. Zmiany te wynikają z uwag zgłoszonych przez uczestników poprzednich edycji kursu, mamy nadzieję, że wpłyną pozytywnie na jakość kursu.”

 

Nadesłała do EBIB Bogna Wróż

Przewodnik internetowy – poznaj, korzystaj, twórz

Przewodnik internetowy – poznaj, korzystaj, twórz powstał w Centrum Cyfrowym po to, by wspomóc upowszechnianie internetu wśród grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, w tym przede wszystkim seniorów. Jak bowiem wynika z badań World Internet Project Polska 2013, jedynie 17 procent Polaków powyżej 60. roku życia korzysta dziś z sieci.