Styczniowe atrakcje w Bibliotece GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu

W załączniku znajdą Państwo  plan styczniowych wydarzeń w Bibliotece GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu. Polecamy szczególnie Koncert Kolęd w wykonaniu uczniów i nauczycieli z Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu, który odbędzie się 17 stycznia o godz. 18:00 w bibliotecznej auli. Z okazji Dnia Babci i Dziadka, zapraszamy 20 stycznia o godz. 18:00 na spektakl zatytułowany „W świecie barw” w wykonaniu Teatrzyku Kukiełkowego
ROZWESOŁEK. A 23 stycznia o godz. 18:00 hall Biblioteki zamieni się w
wielkie szafari, na którym będzie można się wymieniać niepotrzebnymi
rzeczami. Zasady SWAP-u w załączniku.
Zapraszamy do Biblioteki w Oświęcimiu (http://www.mbp-oswiecim.pl).

kalendarz gk styczeń 2014

Konferencja o otwartej nauce

Dear All,  Please find attached the call for papers for the Conference Opening science to meet future challenges that will take take place in Warsaw, on the 11th of March 2014. The main objective of the conference is to initiate a far-reaching and inclusive debate about the key issues of open science in the perspective of upcoming global challenges.

The conference will be organised by the Centre for Open Science, which is a part of the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling at the University of Warsaw. It will benefit from the results of an OECD workshop on open science, which will be held on the previous day and hosted by the Polish Ministry of Science.

Deadline for paper proposals is 31st of January, 2014.  Please forward this message to everyone, who might be interested.  In case of questions, please contact me.  Lidia Stepinska-Ustasiak, Center for Open Science – Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling University of Warsaw + 48 22 87 49 429, + 48 791 177 032 mobile – l.stepinska-ustasiak@icm.edu.pl

Czytacz – poradnik dla bibliotek

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego przygotowała poradnik dla bibliotekarek i bibliotekarzy organizujących lub planujących zorganizowanie w bibliotece akcji głośnego czytania dla seniorów… i nie tylko. Publikacja wykorzystuje doświadczenia z pilotażowej edycji projektu „Czytacz”, zrealizowanej przez pięć bibliotek publicznych (z Bielska-Białej, Hańska, Iłży, Rybnika i Starego Strącza) pod opieką Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W ramach projektu „czytacze” – wolontariusze lub sami bibliotekarze – przynosili książki do domów starszych osób i czytali im na głos. Głośne czytania były organizowane także w szpitalach i domach pomocy społecznej, a najmłodsi czytelnicy bibliotek uczestniczących w projekcie czytali książki swoim dziadkom.

Helena Więckowska – kobieta polska w nauce

W dniu 10 kwietnia 2014 r. (czwartek) Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego organizuje sesję naukową pt. Helena Więckowskakobieta polska w nauce poświęconą pamięci Uczonej w 30. rocznicę Jej śmierci. Sesji towarzyszyć będzie wystawa.

Chcemy przypomnieć wkład prof. Heleny Więckowskiej do nauki polskiej, Jej osiągnięcia jako historyka, bibliotekarza i dydaktyka.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego udziału i nadesłania tematów wystąpień wraz z abstraktami w terminie do 31 stycznia 2014 r. Jednocześnie informujemy, że udział w seminarium jest nieodpłatny, natomiast referaty seminaryjne zostaną włączone do Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego. W stosownym czasie dokładny Program całego przedsięwzięcia zostanie zamieszczony na stronie internetowej BUŁ (http://www.lib.uni.lodz.pl/).

Serdecznie zapraszamy!

Kontakt: teresa.gorniak@lib.uni.lodz.pl; tel. 42 635 64 57

Nowy zespół biblioteczny

Rada Wykonawcza Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich powołała nowy zespół roboczy ds. współpracy z nową inicjatywą MNiSW – Polską Bibliografią Naukową.

Biblioteki akademickie wyraziły chęć wsparcia Zespołu  i zgłosiły do niego przedstawicieli swoich bibliotek. Zgłoszeń było więcej, niż zakładana liczebność zespołu, wynikająca z konieczności zapewnienia sprawnego funkcjonowania grupy. Ostatecznie powstał zespół w następującym składzie:

  • Birska Renata, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Buzdygan Dorota, Politechnika Krakowska
  • Garczyńska Maria, Akademia Górniczo Hutnicza
  • Anna Jańdziak,  Politechnika Opolska
  • Małgorzata Rychlik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Dorota Tkaczyk, Politechnika Lubelska
  • Anna Grygorowicz, Gdański Uniwersytet Medyczny.

Spotkanie z przedstawicielami PBN zostało zaplanowane na 8 stycznia 2014 roku. Został przygotowany katalog problemów, które będa omawiane z Panami Aleksandrem Nowińskim i Wojciechem Fenrichem, bowiem to oni będą reprezentować PBN.

Informację przesłała A. Grygorowicz

Nowy numer Biuletynu EBIB przed świętami

Przekazujemy w Państwa ręce (a może tylko na Wasze komputery) nowy numer Biuletynu EBIB – już 145 – zatytułowany: Wykluczenie informacyjne. Jest w nim kilka tekstów do przeczytania, mamy nadzieję, że ciekawych. Jest też polemika odnosząca się do jednego z tekstów z poprzedniego numeru, który jak się okazuje wymaga sprostowań. Zachęcamy więc do lektury.

Przekazanie archiwum Maryli Rodowicz do Biblioteki Narodowej

Serdecznie zapraszamy w środę 18 grudnia o godzinie 11.00 do Pałacu Rzeczypospolitej przy pl. Krasińskich 3/5 w Warszawie na uroczyste podpisanie umowy oraz przekazanie archiwum Maryli Rodowicz do Biblioteki Narodowej. W wydarzeniu weźmie udział Bogdan Zdrojewski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Uroczystości towarzyszyć będzie konferencja prasowa z udziałem Maryli Rodowicz, ministra Bogdana Zdrojewskiego i dr. Tomasza Makowskiego, dyrektora Biblioteki Narodowej oraz specjalny jednorazowy pokaz najciekawszych obiektów z archiwum Artystki.

Maryla Rodowicz przekazuje Bibliotece Narodowej prywatne archiwum zawierające liczne rękopisy i maszynopisy tekstów wykonywanych przez nią piosenek, w tym Agnieszki Osieckiej: Dziś prawdziwych Cyganów już nie ma, Niech żyje bal, Nie ma, jak pompa! Uwagę zwraca rękopis wydanej w 1992 r. książki wspomnieniowej Niech żyje bal. Karierę Artystki dokumentują scenariusze koncertów z odręcznymi notatkami, wycinki prasowe, płyty, afisze, listy od fanów, a także oficjalne pisma z gratulacjami i podziękowaniami. Archiwum uzupełniają dokumenty osobiste: paszporty i legitymacje oraz fotografie, rysunki i portrety przedstawiające Marylę Rodowicz. Szczególnie interesująca jest prywatna korespondencja Artystki, m.in. z Agnieszką Osiecką.

Nadesłał: Grzegorz Mazurowski

Pilotaż unijny – surowe dane badawcze w Internecie!

Wprowadzanie w życie najnowszego programu naukowego Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Research and Innovation Programme Horizon 2020 wiąże się z nowym pilotażem, który dotyczy upowszechniania surowych danych badawczych i nazywa się: Pilot on Open Research Data in Horizon 2020. W komunikacie można także przeczytać o nowych zasadach udostępniania publikacji naukowych wytworzonych w ramach programu Horyzont 2020. To, co było do tej pory pilotażem, od roku 2014 staje się obowiązkowe, to znaczy, że wszystkie prace naukowe oraz metadane wytworzone w ramach badań europejskich mają być udostępnione w Internecie od 6 do 12 miesięcy. Więcej informacji w oficjalnym komunikacie Komisji Commission launches pilot to open up publicly funded research data: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1257_en.htm.

Stanowisko IFLA w sprawie text i data mining

IFLA opublikowała stanowisko w sprawie text i data mining, proponując, aby objąć je dozwolonym użytkiem. Text i data mining to inaczej eksploracja danych na skalę masową. Jest to popularna technika wydobywania danych z dużych wolumenów danych i budowania na podstawie pewnych prawidłowości tez i hipotez naukowych. Wydobywanie danych odbywa się często poprzez eksplorację dzieł chronionych prawem autorskim. W wielu krajach nie ma pewności, że jest to zgodne z prawem. Przykłady zastosowań text i data mining znajdują się w podsumowaniu konferencji Liber.

Komisja Europejska ogłosiła właśnie konsultacje społeczne w sprawie kierunków zmian dyrektywy IFOSOC, w których poddaje pod dyskusję wprowadzenie wyjątku na rzecz eksploracji danych.

Środowiska bibliotekarskie zgłosiły taki postulat w trakcie Forum Prawa Autorskiego poświęconemu dozwolonemu użytkowi w czerwcu tego roku.