Stanowisko KRASP i PAN w sprawie open access

Stanowisko Prezydium KRASP i Prezydium PAN z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie zasad otwartego dostępu do treści publikacji naukowych i edukacyjnych

Obradujące wspólnie Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Prezydium Polskiej Akademii Nauk przedstawiają następujące stanowisko w sprawie zasad otwartego dostępu do treści publikacji naukowych i edukacyjnych (dalej: OA – Open Access):

1. Zasada wprowadzania OA jako podstawowego modelu udostępniania publikacji naukowych, wprowadzona przez Komisję Europejską w Rekomendacji z 17 lipca 2012 r., wpisana w Strategię Europa Cyfrowa 2020, rozwijana w założeniach projektu ustawy Ministerstwa Cyfryzacji o otwartych zasobach publicznych, jest cenną inicjatywą, sprzyjającą poszerzaniu zakresu współpracy naukowej i skali wykorzystywania wyników badań, w szczególności prowadzących do powstawania innowacyjnych rozwiązań, a także zapewniającą współudział społeczeństwa w formułowaniu nowych wyzwań badawczych.

2. Wynikające z wyżej wymienionej Rekomendacji Komisji Europejskiej zobowiązanie krajów członkowskich do wprowadzania zasady OA wymaga nie tylko określenia wybranego modelu OA , ale również powoduje konieczność przyjęcia odpowiednich uregulowań prawnych oraz procedur niezbędnych dla jego wdrożenia. Warunkiem powodzenia procesu wprowadzania modelu OA jest zapewnienie wysokiego standardu naukowego takich wydawnictw i publikacji, co powinno prowadzić do ich uwzględnienia przy ocenach indywidualnych naukowców i ocenach instytucjonalnych jednostek naukowych.

3. Jako preferowany kierunek wdrażania mode li OA należy przyjąć tryb repozytoryjny, przy równoczesnym rekomendowaniu autorom publikacji stosowania zasady udzielania niewyłącznych licencji wydawniczych. Niezbędne jest w związku z tym podjęcie skoordynowanych działań prowadzących do wdrożenia w Polsce spójnego systemu rozwiązań repozytoryjnych, służącego podnoszeniu widoczności powstałych w Polsce publikacji, a w przyszłości dalszego rozwoju zakresu stosowania modeli otwartych w nauce i edukacji.

Prezydium KRASP i Prezydium PAN wyrażają wolę współ pracy na rzecz wdrażania w Polsce modelu OA w odniesieniu do publikacji naukowych i edukacyjnych, równocześnie deklarują c wsparcie dla związanych z modelem OA inicjatyw i programów agend rządowych oraz administracji publicznej. W celu realizacji przedkładanego stanowiska przewidziane jest utworzenie wspólnego Zespołu Otwartej Nauki , mającego pełnić koordynującą rolę w zakresie działań na rzecz wdrażania zasad OA do publikacji naukowych i edukacyjnych, a także innych stowarzyszonych z nimi przyszłych inicjatyw.

www/wstąp/wypożycz/wyluzuj

baner gl

www/wstąp/wypożycz/wyluzuj to zorganizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczna we Wrocławiu kampania czytelnicza, adresowana do młodzieży w wieku 13-19 lat. Kampania trwa przez cały 2013 rok.

Z myślą o młodzieży zaplanowaliśmy wiele działań: 

 • wydaliśmy informator „www/wstąp/wypożycz/wyluzuj. Oferta MBP dla młodzieży”, który jest dostępny  we wszystkich filiach MBP
 • założyliśmy zakładkę „Młodzież” na stronie internetowej MBP z informacjami o kampanii, książkach i imprezach czytelniczych dla młodych
 • prowadzimy akcję „HIT, KIT CZY OK”
 • przygotowaliśmy listy książek szczególnie polecanych
 • rozwiesimy, ustawimy „Banery hitów” w kilku filiach MBP
 • zorganizowaliśmy warsztaty z muzykiem-kompozytorem, aktorem i grafikiem przygotowujące do nagrania i wydania audiobooka
 • przeprowadziliśmy warsztaty krytycznoliterackie dla licealistów
 • przygotowujemy wyjątkową instalacje muzyczną „Zagraj cytatami”
 • urządziliśmy wygodne miejsce do poczytania w Filii nr 44
 • we wrześniu ogłosimy na Facebooku konkurs na okładkę „Dźwiękopisu” – naszego audiobooka (projekty uczestników warsztatów plastycznych można obejrzeć w Filii nr 44)
 • w październiku wydamy audiobook nagrany  przez młodzież w MultiCentrum2 „Dźwiękopisy” – audiobook z literackimi opisami przyrody i zwycięską okładką
 • w listopadzie zorganizujemy imprezę finałową dla uczestników projektu.

Projekt dofinansowany przez MKiDN.

Koordynator projektu: Ewa Pietraszek
tel. 71 364 69 68, w. 644
epietraszek@biblioteka.wroc.pl

Nadesłała: Marta Szloser

Trzecie wydanie „Bibliotekarza Opolskiego” w 2013 r.

W trzecim wydaniu „Bibliotekarza Opolskiego” w 2013 roku redakcja skupiła się na imprezach, działaniach i przedsięwzięciach, jakie podejmowały i podejmują biblioteki na rzecz promocji czytelnictwa, książki i szeroko pojmowanej kultury czytelniczej. Pretekstem do tych rozważań był Tydzień Bibliotek, któremu w tym roku patronowało hasło „Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych. W najnowszym numerze „Bibliotekarza Opolskiego” potwierdzamy, iż w przestrzeni bibliotecznej można wiele zdziałać – kreatywnie, odkrywczo, z pomysłem. Biblioteki są w ciągłym działaniu, nie tylko w Tygodniu Bibliotek i mamy nadzieję, że udało się to nam udowodnić.

W najnowszym numerze m.in:

 • Kronika działalności opolskich bibliotek publicznych w 2012 roku
 • Relacja ze spotkania z Magdą Umer
 • Podsumowanie IV Forum Opolskich Środowisk Literackich – „Reportaż da się lubić”
 • IV Opolskie Dni Kresowe
 • Biblioteka + refleksje i opinie
 • Bezpieczne techniki przenoszenia i asekuracji osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – relacja ze szkolenia w WBP w Opolu
 • Kreatywny, więc twórczy. Tydzień Bibliotek w WBP w Opolu
 • „Kreatywni w bibliotece, kreatywni w historii” – spotkanie w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu

Ponadto: komunikaty, recenzje i blok regionalny.

Nadesłała: Agnieszka Hałubiec

Szukamy.org – mały przegląd domeny publicznej

Od kilku dni działa nowy serwis: Szukamy.org – mały przegląd domeny
publicznej. Jego celem jest promocja zasobów polskich bibliotek, archiwów oraz muzeów
cyfrowych, a także edukacja do domeny publicznej, również w zakresie
podstawowej świadomości prawnej oraz kompetencji związanych z wyszukiwaniem
i wykorzystywaniem takich zbiorów: http://szukamy.org/.

Wydawcą serwisu jest Instytut Kultury Miejskiej. Strona powstała w ramach
projektu „Medialab Gdańsk – pracownia edukacji i kultury” współfinansowanego
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wolne oprogramowanie w instytucjach publicznych. Kwestie prawne

W ramach Biblioteki CeON w ICM UW ukazała się publikacja autorstwa dr. Krzysztofa Siewicza “Wolne oprogramowanie w instytucjach publicznych. Kwestie prawne”. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z niniejszą pozycją.

Publikacja ukazała się na licencji CC-BY i jest dostępna pod adresem http://ceon.pl/pl/otwarta-nauka/wolne-oprogramowanie-w-instytucjach-publicznych.

Dziś startuje druga edycja School of Open

School of Open Round 2! Zapisy trwają do 4 sierpnia. 5 sierpnia rusza 7 kursów na temat: prawo autorskie dla edukatorów, otwarta nauka, projektowanie warsztatów opartych o współpracę. Wszystkie kursy trwają 2 tygodnia i są oczywiście otwarte na CC BY-SA.

 Zajrzyj po więcej informacji tu: http://creativecommons.org/weblog/entry/39060.
 

Technologie informacyjno-komunikacyjne w kulturze

Komisja Europejska uruchomiła konkurs na pomysł @Diversity. Europejskie władze szukają świeżych i innowacyjnych idei i odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób europejski przemysł kulturowy może wykorzystywać technologie informacyjne i komunikacyjne w celu tworzenia, udostępniania i finansowania kultury oraz jej produktów. W konkursie może wziąć udział każdy obywatel Unii Europejskiej. Wybrane pomysły zostaną rozwinięte i posłużą jako modele biznesowe do kształtowania przyszłości europejskich sektorów kreatywnych. Zgłoszenia do konkursu można nadsyłać do 19 sierpnia 2013 r. Więcej informacji o konkursie jest dostępnych na stronie.

Kultura Otwarta na Edukację – obejrzyj filmy z konferencji!

Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do zapoznania się z 20 filmami z konferencji „Kultura Otwarta na Edukację” organizowanej przez wydział otwartych zasobów edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE): http://www.youtube.com/channel/UCFmkEQgxp0IVqxpbjF1yEgQ. Prezentacje dotyczą treści, jakie otwierają: TVP, NINA, NAC, NID, BN, PISF, Filmoteka Narodowa, Muzeum Narodowe i inne instytucje. Może dla wielu z nas będzie to zaskoczeniem, jak wiele instytucji nauki, edukacji i kultury otwiera zasoby w Polsce. Wszystkie filmy dostępne są na wolnej licencji.

ORE idzie ostro w kierunku nowoczesnej otwartej edukacji, realizuje projekt Cyfrowa Szkoła. Warto śledzić losy tego projektu, bo dotyka on głęboko bibliotecznych spraw.

Pożegnanie Ani Sokołowskiej-Gogut

Taką Cię zapamiętam…

serdeczną, życzliwą, uśmiechniętą

Przybyły mi ostatnio w moim telefonie dwa numery, pod którymi już nikt nie czeka na wiadomość, już nigdy nie usłyszę głosu ich właścicieli… jednym z nich to moja Mama, która odeszła w tym roku, a drugim to Ty, Aniu.

A tak wiele Ci zawdzięczam…

To Ty sprowadziłaś mnie w 1996 roku do Biblioteki Głównej jeszcze Akademii Ekonomicznej w Krakowie, powołując mnie na funkcję bibliotekarza systemowego, którego zadaniem było wdrożenie nowego systemu bibliotecznego, wtedy jeszcze pod nazwą firmy VTLS, w miejsce starszego MAKA.

To Ty mobilizowałaś do złożenia egzaminu na bibliotekarza dyplomowanego, by wreszcie zrobić mnie Swoim zastępcą w latach 2006-2009.

Zawsze życzliwa, pomocna, bez humorów, pogodna, kierowałaś mądrze nami, pracownikami, dbałaś aby stale podnosili swoje kwalifikacje, mobilizowałaś do uczenia, pisania artykułów, wystąpień konferencyjnych. Czasem karcąca z lekka, ale tak też trzeba było czasem…

Zawsze pamiętałaś o tych słabszych, z problemami zdrowotnymi, nie pozwoliłaś im zrobić nigdy krzywdy, dbałaś o nich. Chwała Ci za to, to właśnie jest miarą  człowieczeństwa.

Na koniec wreszcie, kiedy to bez Ciebie, Twojej pomocy i wsparcia nie byłabym tym, kim jestem teraz.

Dziękuję Ci bardzo za to…

Ela Golec

Ruszyła akcja promocji czytelnictwa KsięgoZbiór

KsięgoZbiór to akcja polegająca na zbiorowym czytaniu w przestrzeni publicznej. W wyznaczonym miejscu i czasie zbiera się grupa osób, które po prostu zaczynają w ciszy czytać przyniesione przez siebie książki.

To sposób dla wszystkich będących czytelnikami, lubiących lekturę, by zarazić czytaniem innych – chociażby przechodniów. Działanie takie jak KsięgoZbiór zwraca uwagę na książkę, poprzez wyeksponowanie jej w przestrzeni publicznej, pokazanie jej w sposób niekonwencjonalny.

Inicjatywa zwraca także uwagę na przestrzeń publiczną, która czytelnikom nie jest obojętna. Oczami wyobraźni KsięgoZbiorowi uczestnicy widzą ul. Piotrkowską i inne przestrzenie miejskie, publiczne, jako miejsca przyjazne ludziom, z wygodnymi siedziskami, idealnymi do niepohamowanego oddawania się lekturze, dyskusjom…

Pomysł narodził się i jest realizowany w Łodzi i Łódzkiem. Pierwsza odsłona akcji miała miejsce w październiku 2011 roku. Teraz organizatorzy zapraszają do dołączenia do KsięgoZbioru i zebrania grupy czytelników w innych  miejscowościach.

Szczegółowe informacje oraz inspiracje dla organizatorów: http://bibliosfera.net/ksiegozbior/
Udział w kampanii można zadeklarować tutaj: http://bibliosfera.net/ksiegozbior/rejestracja/
Profil na Facebooku: https://www.facebook.com/ksiegozbior
Łódzka strona akcji: http://ksiegozbior.weebly.com/
ksiegozbior