WIPO i nowy traktat o dostępie do publikacji

Kraje członkowskie WIPO uchwaliły właśnie traktat Treaty to Facilitate Access to Published Works by Visually Impaired Persons and Persons with Print Disabilities, który ułatwi osobom niewidomym i niedowidzącym korzystanie z zasobów i materiałów w różnych formatach i ponad granicami. To wielki sukces, ponieważ tekst przyjętego traktatu oceniany jest jako zbalansowany i realizujący potrzeby niewidomych.

Więcej na temat prac WIPO nad traktatem w Marrakeszu na stronie fundacji EIFL, która wraz z innymi organizacjami bibliotekarskimi (IFLA) aktywnie wspierała prace nad traktatem http://www.eifl.net/news/wipo-diplomatic-conference-vips.

Wydawcy boją się otwartych zasobów!

Cytuję ze stron Związku Przedsiębiorców i Pracodawców: 20 czerwca br., w siedzibie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców odbyła się konferencja prasowa, na której zaprezentowano raport „Rząd usiłuje przejąć rynek wydawniczy”. 100 tysięcy nowych bezrobotnych, zmniejszenie PKB o 3%, realny upadek 15 tysięcy firm – oto możliwe konsekwencje proponowanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej zmian – projektu otwartych zasobów oraz programu e-podręcznik.

Więcej tu.

 

Kongres Bibliotek Publicznych

FRSI zaprasza bibliotekarki i bibliotekarzy, przedstawicieli organizacji pozarządowych lub instytucji współpracujących z bibliotekami – wszystkich, którzy chcą podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem – do poprowadzenia warsztatów na tegorocznym kongresie bibliotek publicznych „Biblioteka pełna ludzi”, który odbędzie się 21-22 października w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Kongres bibliotek publicznych jest dorocznym wydarzeniem, organizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego jako część Programu Rozwoju Bibliotek. W tym roku odbędzie się 21 i 22 października w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie pod hasłem „Biblioteka pełna ludzi”.
Informacje o poprzednich kongresach są dostępne na portalu www.biblioteki.org, w dziale „Kongresy”.
Ze stron FRSI

Opublikuj artykuł w SEEIR

Szanowni Państwo,

Redakcja EBIB przesyła wam zaproszenie od Karen Rondestvedt, redaktorki międzynarodowego czasopisma Slavic & East European Information Resources do szybkiego opublikowania artykułu w następnym numerze czasopisma.

Dear colleagues,

This message is an urgent call for papers and reviews for Slavic & East European Information Resources, vol. 14, no. 4.

The deadline for articles to be peer reviewed was June 14, but if you have an article that is almost ready, I can extend the deadline somewhat. Please contact me. For reviews and column pieces the deadline is July 12. If you can come close to that deadline but not quite make it, please contact the column editor (see below) or me.

If you had an article rejected, please consider revising it according to the suggestions you received and resubmitting it.

We consider articles to be peer reviewed and various kinds of less formal items. You might, for example, consider submitting a piece for the Internet column.  Contact its editor, Jill Golden (jegolden@stanford.edu) with articles and ideas about anything Web-related or digital.

Hugh Truslow (truslow@fas.harvard.edu) is SEEIR’s Reviews editor. He has set up a site with a list of works waiting to be reviewed: https://sites.google.com/site/seeirreviews/home. Please volunteer for one or more of them. Or suggest a book to him and volunteer to review it.

See the journal’s website, http://www.stanford.edu/~rondest/SEEIR/, for the full range of possibilities, instructions for authors, deadlines, etc. If you truly cannot make the deadline for vol. 14, no. 4, we need material for vol. 15, no. 2/3, too! (Vol. 15, no. 1 will be a special issue  devoted to East European research resources in the New York area.)

Thank you, as always, for your support of SEEIR.  Feel free to contact the column editors; our managing editor, Barbara Krupa (krupa@stanford.edu); or me with ideas, or simply send us your material.

Karen Rondestvedt
Editor, Slavic & East European Information Resources
1112 S. Delaware St.
San Mateo, CA 94402

8. Forum Młodych Bibliotekarzy w Olsztynie – rekrutacja rozpoczęta!

W dniach 12-13 września 2013 r. w siedzibie Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ponad 150 młodych bibliotekarzy z całej Polski będzie doskonalić się na korzyść użytkowników, rozwijać mocne strony i dyskutować o swojej roli w bibliotekach XXI wieku. Organizatorzy, czyli Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie, Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie oraz Instytut Książki, zapraszają do Olsztyna na ósmą edycję forum, która przebiegać będzie pod hasłem „Biblioteka – Twój czas, Twoje miejsce”.

W ciągu dwóch dni trwania forum uczestnicy będą mogli wybierać spośród 16 warsztatów i 18 prezentacji prowadzonych zarówno przez młodych bibliotekarzy, którzy w swojej krótkiej karierze zawodowej mają już pierwsze sukcesy, jak również przez ich bardziej doświadczonych kolegów z branży, z dłuższym stażem pracy i wypracowanymi praktykami.

Warsztaty i prezentacje zgrupowane zostały w cztery obszary tematyczne:

  1. Czas na Ciebie – obszar skoncentrowany na umiejętnościach interpersonalnych i twórczym podejściu do zawodu bibliotekarza. Obejmuje również prelekcje z zakresu planowania kariery i rozwoju zawodowego.

  2. Rusz z miejsca! – obszar realizacji zawodowej. Podejmuje dyskusję nad umiejętnościami zawodowymi bibliotekarza na miarę nowych czasów, takimi jak: badanie potrzeb użytkowników, wiedza z zakresu ochrony danych osobowych i wizerunku, współpraca bibliotek z architektami oraz innymi podmiotami.

  3. Czas potrzeb – obszar poświęcony jednemu z najważniejszych wyzwań współczesnych bibliotekarza – promocji czytelnictwa, przełamywaniu stereotypu biblioteki i pracy z różnymi grupami użytkowników: od najmłodszych po seniorów.

  4. Miejsce innowacji – obszar poświęcony nowym trendom i technologiom, nowoczesnym gadżetom oraz umiejętnościom, które jeszcze niedawno w ogóle nie kojarzyły się z bibliotekarstwem.

Jedną z atrakcji tegorocznego Forum będzie również możliwość udziału w grze miejskiej, podczas której uczestnicy będą mieli okazję poznać nie tylko atrakcje Olsztyna, w tym olsztyńskie Planetarium ale również placówki i działalność dwóch z organizatorów Forum – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

Ponieważ grupy warsztatowe będą liczyć maksymalnie po 30 osób, o zakwalifikowaniu się na poszczególne warsztaty będzie decydować kolejność zgłoszeń. Rekrutacja już się rozpoczęła i potrwa do wyczerpania limitu miejsc. Wszelkie informacje dotyczące programu, prelegentów oraz spraw organizacyjnych znajdują się na stronie http://www.sbp.pl/fmb/informacje oraz na stronie Forum na Facebooku.

Kultura otwarta na edukację!

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w konferencji Kultura otwarta na edukację, która odbędzie się 27 czerwca. Celem konferencji jest przedstawienie dorobku instytucji kultury, które są zainteresowane propagowaniem swoich zasobów na rzecz szkół i innych instytucji edukacyjnych.

Konferencja jest skierowana do pracowników agend rządowych odpowiedzialnych za edukację, nauczycieli konsultantów, dyrektorów, edukatorów, przedstawicieli fundacji i stowarzyszeń edukacyjnych. W ramach konferencji odbędzie się:

– prezentacja projektu E-podręczniki do kształcenia ogólnego,

– prezentacja zrealizowanych projektów otwartej edukacji oraz raportu „Mapa otwartych zasobów dla Cyfrowej Szkoły”

– prezentacja zasobów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Kulturowego, Instytutu Pamięci Narodowej, Narodowego Instytutu Audiowizualnego, Filmoteki Narodowej, Biblioteki Narodowej, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Instytutu Książki, Polskiego Radio, Telewizji Polska,

– dyskusja o otwartości kultury na edukację z udziałem zaproszonych przedstawicieli kultury.

Miejsce: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Al. Ujazdowskie 28, Aula II piętro
Czas: 27 czerwca 2013 r. godzina 10:00-15:30

Rejestracja trwa do 20.06.2013 lub do wyczerpania miejsc. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.