Warszawa, Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

Nazwa instytucji = Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
Dokładny adres = 00 – 950 Warszawa, Koszykowa 26/28,skr. 365,
Data złożenia oferty = 2018-06-15
Data ważności ogłoszenia = 2018-06-25
Oferowane stanowisko = bibliotekarz
Czytaj dalej

Warszawa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Biblioteka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Nazwa instytucji = Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Biblioteka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.
Dokładny adres = Sekretariat Biblioteki Głównej SGGW, ul. Nowoursynowska 161, Budynek 48, 02 786 Warszawa.
Data złożenia oferty = 2018-06-13
Data ważności ogłoszenia = 2018-06-24
Oferowane stanowisko = Bibliotekarz/starszy bibliotekarz.
Czytaj dalej

Warszawa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Biblioteka Główna Oddział Informacji Naukowej.

Nazwa instytucji = Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Biblioteka Główna
Oddział Informacji Naukowej.
Dokładny adres = Biblioteka Główna, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,
ul. Nowoursynowska 161, Budynek 48 02-786 Warszawa
Data złożenia oferty = 2018-06-07
Data ważności ogłoszenia = 2018-06-17
Oferowane stanowisko = Bibliotekarz/Starszy bibliotekarz.
Czytaj dalej

Kraków, Biblioteka Jagiellońska

Nazwa instytucji = Biblioteka Jagiellońska
Dokładny adres = al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków
Data złożenia oferty = 2018-05-09
Data ważności ogłoszenia = 2018-06-15
Oferowane stanowisko = Biblioteka Jagiellońska zatrudni w Oddziale Komputeryzacji administratora ds. obsługi aplikacji Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej
Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Praca