Warszawa, Instytut Geodezji i Kartografii, Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej

Nazwa instytucji = Instytut Geodezji i Kartografii, Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej
Dokładny adres = ul. Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa
Data złożenia oferty = 2017-05-08
Data ważności ogłoszenia = 2017-06-07
Oferowane stanowisko = Redaktor Biblioteki Cyfrowej
Czytaj dalej