Warszawa, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Nazwa instytucji = Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Dokładny adres = ul. Ostrobramska 109, 04-041 Warszawa
Data złożenia oferty = 2017-09-12
Data ważności ogłoszenia = 2017-09-25
Oferowane stanowisko = Samodzielny Informatyk w Dziale Automatyzacji Procesów Bibliotecznych
Czytaj dalej