Tytuł Ujednolicony. Wokół katalogu centralnego NUKAT

Ukazał się nowy numer „Tytułu Ujednoliconego”, a w nim m.in. odpowiedzi na pytania: 
Czy w katalogu NUKAT jest miejsce dla rękopisów i czy ich opis w formacie MARC 21 jest tak trudny, jak mówią? Jak na co dzień wygląda praca rękopiśmiennika? Czy epidemia przeszkadza bibliotekarzom rozwijać katalog NUKAT? Praca zdalna od kuchni.
Co z Siecią Semantyczną mają wspólnego rekordy KHW?

Centrum NUKAT i Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie zapraszają do lektury:

Nadesłała: Kamila Krzyżanowska

Startuje projekt PRomocja w bibliotece – podejmij wyzwanie!

PRomocja w bibliotece – podejmij wyzwanie! to autorski projekt Pauliny Milewskiej, który jest realizowany od lipca do grudnia 2020 r. w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Stypendystka  zaplanowała cykl działań edukacyjnych online z zakresu promocji i marketingu dla bibliotekarzy oraz zainteresowanych pracowników instytucji kultury, na który składają się:

  1. wyzwania na Facebook’u, prowadzone w grupie PRomocja w bibliotece 
  2. webinaria nt. promocji, marketingu, komunikacji w bibliotece

Udział w wyzwaniach i webinariach jest otwarty i bezpłatny dla każdego chętnego. Linki umożliwiające wejście na webinaria oraz pierwsze wzywanie na Facebooku pojawią się w drugim tygodniu lipca. Bieżące informacje można znaleźć na stronie internetowej projektu.

Czytaj dalej

Baza Arianta w nowej odsłonie

Zapraszamy do korzystania z bazy Arianta – Naukowe i branżowe polskie czasopisma elektroniczne. Baza zbiera informacje o polskich czasopismach elektronicznych. Obecnie można w niej znaleźć ok. 4500 czasopism, w tym ok. 600 czasopism archiwalnych, których wydawanie nie jest kontynuowane. Poza linkami do stron i informacjami bibliograficznymi rekordy zawierają informację o wskaźnikach impact factor czy punktacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Czytaj dalej

Herbarium Pomeranicum – projekt cyfrowy


 Akademia Pomorska w Słupsku wraz z Uniwersytetem Gdańskim oraz Uniwersytetem Szczecińskim realizuje projekt Herbarium Pomeranicum – „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza –  Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe”.

Czytaj dalej

Grant NCK na „Bibliografię polską Stanisława Lema online”

Stowarzyszenie EBIB pozyskało w tym roku grant na upowszechnienie w Internecie na wolnych licencjach „Bibliografii polskiej Stanisława Lema: 1945-2000” opracowanej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 1990-2003 przez członkinię Stowarzyszenia – a także wieloletnią redaktorkę czasopisma Biuletyn EBIB oraz serwisów EBIB – Bożenę Bednarek-Michalską. Redaktorem „Bibliografii…” był w roku 2005 Grzegorz Szturo, obecnie wicedyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu.

Czytaj dalej

Zdalne szkolenia dla dolnośląskich bibliotekarzy

Tegoroczna edycja szkoleń dla bibliotekarzy przygotowana przez bibliotekę wojewódzką we Wrocławiu pod nazwą „Krok w przyszłość – szkolenia dla bibliotekarzy” realizowana będzie on-line na przełomie września i października 2020 roku.

Projekt kierujemy do pracowników dolnośląskich bibliotek, którzy chcą zdobyć nową wiedzę na temat współczesnych trendów literackich adresowanych do młodego odbiorcy i poszerzyć swoje umiejętności z zakresu nowatorskich form i metod pracy z dziećmi i młodzieżą. Dzięki szkoleniom bibliotekarze zapoznają się ze specyfiką pracy z małymi dziećmi i młodzieżą, zdobędą wiedzę o tworzeniu aktualnych, atrakcyjnych zasobów bibliotecznych (tradycyjnych i elektronicznych) oraz poznają innowacyjne formy pracy z młodym czytelnikiem, aby poszerzyć ofertę działań swoich bibliotek i adekwatnie odpowiadać na potrzeby mieszkańców.

Czytaj dalej

Otwarta edukacja w bibliotekach europejskich – raport

Właśnie ukazały się wyniki pierwszego w historii badania na temat krajobrazu otwartej edukacji w bibiotekach uczelni wyższych w Europie. Ankieta została opracowana przez SPARC EUROPE, aby uzyskać wgląd w szereg zagadnień takich jak: postawy i bariery w edukacji, polityka oraz praktyka otwartej edukacji.

Sam raport zawiera analizę wyników w połączeniu z zaleceniami dla bibliotek, które chcą zwiększyć swoją aktywność w tym obszarze. SPARC Europe traktuje biblioteki jako naturalnych partnerów w zakresie wspierania otwartości, niniejsze sprawozdanie powinno pomóc im w wysiłkach, jakie podejmują by rozwijać otwartą edukację i naukę,