Spółdzielnia Otwartej Edukacji w bibliotece

W imieniu organizatorów (Centrum Cyfrowe, Centrum Edukacji Obywatelskiej) zapraszamy do udziału w kursie e-learningowym „Otwarte zasoby edukacyjne w bibliotece”. Kurs opracowany został z myślą o bibliotekarzach, którzy nie mają wiedzy na temat otwartych zasobów edukacyjnych, bądź ich wiedza jest minimalna. Wprowadza w tajniki otwartości, prawa autorskiego i wolnych licencji, otwartych zasobów edukacyjnych już funkcjonujących w sieci oraz kształtuje umiejętność tworzenia własnych otwartych zasobów.

Biblioteka przestrzeń dodana…

W terminie 1.03-20.12.2019 r. Książnica Kopernikańska realizowała zadanie „BIBLIOTEKA – PRZESTRZEŃ DODANA – warsztaty dla ambitnych bibliotekarzy podregionu toruńsko-włocławskiego”. Miały one na celu wyposażenie pracowników merytorycznych bibliotek podregionu toruńsko-włocławskiego w niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie wprowadzania nowej oferty usług skierowanej w szczególności do grup, które do tej pory bywają w bibliotece rzadko: młodzieży, małych dzieci w wieku przedszkolnym (i ich rodziców), a także osób niedowidzących i seniorów.

Czytaj dalej

Otwarte podręczniki Open Stax

Jeśli na Twojej uczelni podręcznik „Fizyka dla szkół wyższych” jest w użyciu, wypełnij formularz http://bit.ly/OpenStaxPoland i napisz, jaka to uczelnia. Dlaczego to dla nas ważne? Podstawowym kryterium przyznawania grantu na rozwój polskojęzycznej oferty OpenStax jest informacja o liczbie studentów, którzy korzystają z wydawanych przez nas podręczników. Z góry dziękujemy!

Troska o dziedzictwo powierzone w opiekę Książnicy Kopernikańskiej

W 2018 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu została założona pracownia konserwatorska. Zlokalizowano ją w przyziemiu, w obszernym pomieszczeniu, w którym znajduje się również introligatornia. Została ona wyposażona w podstawowy sprzęt i materiały umożliwiające wykonywanie zabiegów z obszaru konserwacji zachowawczej.

Czytaj dalej

Zbliżają się dwie ciekawe konferencje

W tym tygodniu w Polsce mamy dwie ciekawe konferencje dla bibliotekarzy:

9-11.12. – Gdańsk – IATUL Seminar 2019 „Organizing the Open Science Framework – strategies and legal aspects”. Organizatorzy: IATUL i Biblioteka Politechniki Gdańskiej.

12-13.12. – Toruń – Trzecia interdyscyplinarna konferencja naukowa TEXTUS ET PICTURA III: Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako przedmiot studiów interdyscyplinarnych. Organizatorzy: Wydział Sztuk Pięknych UMK i Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu.