VII Ogólnopolskie Seminarium użytkowników Uczelnianych Baz Wiedzy

Tegoroczne cykliczne seminarium prezentujące rozwój oprogramowania Uczelnianej Bazy Wiedzy Omega-PSIR odbędzie się 7-10 grudnia 2020 r. i poświęcone będzie różnym aspektom związanym z wdrożeniem w uczelni systemu typu CRIS (CurrentResearch Information System), z naciskiem na zagadnienia związane z procesem ewaluacji jednostek naukowych. Zaprezentowane będą  prace  OPI  nad  systemami  służącymi  do  ewaluacji za  lata 2017-2021. Przedstawione także zostaną narzędzia  oprogramowania  OMEGA-PSIR  wspomagające na uczelni procesy związane z ewaluacją, takie jak obliczanie dorobku indywidualnego i zbiorowego, identyfikowanie zagrożeń związanych z zaniżeniem oceny, czy integrację z systemami centralnymi.

Czytaj dalej

VI edycja konferencji „Liderzy zarządzania uczelnią LUMEN” w dniach 24-25.11.2020 r.

W imieniu organizatorów zachęcamy do udziału w szóstej edycji konferencji LIDERZY ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ LUMEN. Konferencja odbędzie on-line się w dniach 24-25 listopada 2020 r. Organizatorzy pragną zachęcić do dyskusji nad najważniejszymi kwestiami w szkolnictwie wyższym, zapewniając wszystkim uczestnikom możliwość czynnego udziału. Ze szczegółowym programem i sylwetkami prelegentów można zapoznać się na stronie internetowej wydarzenia: https://lumen.edu.pl/. Konferencja jest bezpłatna.

Czytaj dalej

O otwartych danych badawczych w „Biuletynie EBIB”

Redakcja „Biuletynu EBIB” zaprasza Państwa do lektury numeru o otwartych danych badawczych. Temat ten podejmujemy co jakiś czas, prezentując nowe inicjatywy, standardy, serwisy. Tym razem dużo uwagi poświęciliśmy planom zarządzania danymi badawczymi oraz repozytoriom i czasopismom poświęconych prezentacji danych oraz rozpowszechnianiu informacji o nich w świecie nauki. Inicjujemy również dyskusję na temat zbierania, agregowania i transmisji otwartych danych badawczych przez biblioteki publiczne. Życzymy wielu inspiracji!

Kujawsko-pomorska prasa cyfrowa 1920

Równo 100 lat temu Kujawy i Pomorze wróciły do Wolnej Polski. Kierując się chęcią uczczenia  rocznicy, Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska  w Toruniu wystąpiła do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  o dofinansowanie projektu w ramach programu Kultura Cyfrowa. Dzięki uzyskaniu dotacji z MKiDN oraz dofinansowaniu z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zdigitalizowała  w ramach zadania Kujawsko-pomorska prasa cyfrowa 1920 – czasopisma regionalne wydawane w latach 1920-1939. 

Projekt polegał na zdigitalizowaniu, opracowaniu i udostępnieniu starannie wyselekcjonowanych czasopism ze zbiorów Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Prace jeszcze trwają, ale do końca roku będziemy mogli skorzystać z ich efektów  za pośrednictwem strony Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej (https://kpbc.umk.pl/dlibra), a dostęp do nich jest całkowicie bezpłatny. Wśród wybranych czasopism znalazły się takie tytuły, jak: „Express Pomorski”, „Dziennik Pomorza”, „Przegląd Pomorski”, „Gazeta Wąbrzeska”, „Głos Wąbrzeski” czy „Głos Pomorza”. 

Czasopisma te jako bezcenne źródła informacji najczęściej relacjonowały bieżące wydarzenia regionalne (zarówno społeczne, gospodarcze, kulturalne, jak i polityczne) oraz podawały informacje na temat kształtowania się na nowo państwowości. Ponadto znajduje się w nich dużo interesujących wiadomości dotyczących  życia codziennego mieszkańców regionu, jak chociażby ogłoszenia i reklamy. Zdigitalizowane gazety dokumentują ówczesny okres życia Polaków i mogą nie tylko służyć do celów naukowych, edukacyjnych, popularyzacyjnych, ale także zainteresować osoby pragnące poszerzać swoją wiedzę historyczną.   

W ramach realizacji programu prowadzone są działania edukacyjne i szkoleniowe z wykorzystaniem zdigitalizowanych materiałów. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju działania odbywają się głównie online za pośrednictwem podstrony e-Książnica, gdzie znajdują się prezentacje dotyczące projektu.

Wypożyczać zbiory w zamkniętej bibliotece….

Jak wszyscy wiemy jest to wielkie wyzwanie. Nie każda biblioteka ma odpowiedni system biblioteczny i książkomat. Mimo tego jak to my BIBLIOTEKARZE pozostajemy kreatywni, a ograniczenia nam nie straszne. Tym razem polecamy Państwa uwadze rozwiązanie z Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie. Zachęcamy także do poczytania o rozwiązaniach, które ułatwiają nam funkcjonowanie w dobie pandemii i nie tylko.

Programy MKiDN otwarte

Programy Ministra Programy MKiDN mają na celu dofinansowanie zadań z zakresu kultury o charakterze projektowym, z wyłączeniem stałej działalności kulturalnej podmiotów. Skierowane są do instytucji kultury, organizacji pozarządowych, instytucji filmowych, szkół i uczelni wyższych, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów gospodarczych, kościołów i związków wyznaniowych oraz ich osób prawnych.

Już można składać wnioski, nabory są otwarte.

Granty dla bibliotek na nowy rok 2021

29 października rozpoczął się nabór wniosków do programów MKiDN na rok 2021. Dla bibliotek to jak zawsze szansa na zdobycie naprawdę znaczącego wsparcia finansowego na realizację projektów z zakresu animacji czytelnictwa oraz szkoleń dla bibliotekarzy. Jednak ze względu na obecną sytuację, w regulaminach programów pojawiło się kilka istotnych zmian.

Więcej na stronie firmy Good Books.

„Para-buch! Książka w ruch! – podsumowanie projektu FRSI

17-19 listopada, w godzinach 10:00-14:00 odbędzie się wydarzenie online pt. „Para-buch! Książka w ruch! Jak wprowadzać dzieci w świat nauki i dziedzin STEM?”, podsumowujące projekt „Para-buch! Książka w ruch!”. W programie prezentacje, spotkania, dobre praktyki z kraju i z zagranicy i mnóstwo inspiracji! Wszystkie osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy do udziału!

Więcej informacji na stronach FRSI

Program Aktywni Obywatele

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 1 września br. podpisała umowę z Biurem Mechanizmów Finansowych w Brukseli na realizację Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Jego budżet to 23 miliony euro. Program realizować będzie w latach 2020-24 jako konsorcjum: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (lider), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacja Edukacja dla Demokracji.

Czytaj dalej