„Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” – nabór tekstów

Redakcja czasopisma „Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” zaprasza do nadsyłania artykułów do czwartego numeru pisma. Przedmiotem rozważań będą ludzie, idee oraz instytucje w przestrzeni biblioteczno-edukacyjnej.  Szczegółowy zakres tematyczny oraz wymogi formalne znajdują się na stronie internetowej czasopisma.

Jeśli masz projekt z programu HORIZON 2020 – weź udział w webinarium

Foster (portal edukacyjny) zaprasza na darmowe webinarium wszystkich, którzy otrzymali grant z programu HORIZON 2020. Odbędzie się ono  7 lutego pod adresem: https://videoconf-colibri.zoom.us/j/2086508541.Trzeba się zarejestrować tu: https://goo.gl/xrdZMF.

Dotyczy otwartego upowszechniania wyników prac badawczych powstałych w ramach grantu. Jest to zobowiązanie, które trzeba wypełnić wobec donatora i warto dowiedzieć się, jak najlepiej to zrobić.

Informacje w portalu Foster: https://www.fosteropenscience.eu/node/2618.

DARIAH EU – spotkanie coroczne 2019: HUMANITIES DATA w Warszawie

W tym roku w Warszawie od 15 do 17 maja odbędzie się coroczne spotkanie konsorcjum europejskiego DARIAH, którego członkiem jest także Polska.  Spotkanie będzie miało formę konferencji na której omawiane będą dane gromadzone przez europejską humanistykę. Więcej informacji na stronie konferencji: https://dariah-ae-2019.sciencesconf.org/.

Statystyka zasobów elektronicznych StatEL za rok 2018

Na stronie Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich zamieszczono dane statystyczne dotyczące licencjonowanych zasobów elektronicznych w polskich bibliotekach szkół wyższych (stan na 31.12.2018).

Lista zespołu StatEL za 2018 rok zawiera:
– wprowadzenie do zasad liczenia zasobów elektronicznych,
– tabelę z danymi w formacie PDF i XLS,
– załączniki (dane z baz EBSCO i ProQuest).
Dane zawarte w tabelach można wykorzystywać w sprawozdaniach i ankietach do GUS,  AFBN itp.