Webinarium o twórczości Marcina Szczygielskiego

Centrum Literatury Dziecięcej – MBP Oświęcim zaprasza na webinarium poświęcone twórczości Marcina Szczygielskiego. Webinarium organizowanej jest w ramach projektu 26. Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego.
Webinarium odbędzie się 27 listopada o godz. 20.30.
Prowadzenie dr Karolina Starnawska.
Więcej informacji

Pomóż SPARC lepiej zrozumieć praktyki otwartej edukacji w bibliotekach akademickich

SPARC EUROPE zaprasza bibliotekarzy akademickich do udziału w ważnej ankiecie. SPARC Europe stara się uzyskać wgląd w praktyki otwartej edukacji (OE) w bibliotekach akademickich w Europie. Wkład bibliotekarzy jest niezbędny, jeśli chcemy uzyskać dokładny obraz OE w bibliotekach szkolnictwa wyższego.

Czytaj dalej

Nauka powinna być otwarta – debata oksfordzka

Podczas Tygodnia Otwartej Nauki łódzkie środowisko naukowe reprezentowane przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki, Politechnikę Łódzką i Instytut Medycyny Pracy w Łodzi przeprowadziło debatę oksfordzką, której teza brzmiała: Nauka powinna być otwarta. Reprezentantów Opozycji i Propozycji w przygotowaniach do dyskusji wspierali bibliotekarze! Zachęcam do obejrzenia debaty, z uwagi na nietuzinkową formułę dyskusji, ale i aktualny temat. Łódzcy bibliotekarze zapowiadają, że pierwsza debata otworzy drogę do organizacji kolejnych.

Status bibliotekarzy a Ustawa 2.0

Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (KDBASP) przeprowadziła badania ankietowe nt. sytuacji bibliotekarzy po wprowadzeniu Ustawy 2.0. W badaniu wzięło udział 53% bibliotek będących członkami KDBASP – ankietę wypełniło  57 bibliotek.

W 13 uczelniach włączono bibliotekarzy dyplomowanych do grupy nauczycieli akademickich, co ustawowo wiąże się z zachowaniem prawa do 36-dniowego urlopu wypoczynkowego, ale także z systemem zadaniowego czasu pracy. W 29 uczelniach bibliotekarze dyplomowani zachowali dotychczasowe uprawnienia do dłuższego urlopu i krótszego czasu pracy, z wyjątkiem pojedynczych uczelni, gdzie po 30.09.2020 r. skróceniu ulegnie urlop lub czas pracy. W kilku uczelniach sytuacja bibliotekarzy dyplomowanych po 30.09.2020 r. pozostaje niewyjaśniona. Ponadto ankietowani zastrzegli możliwość wprowadzenia zmian w najbliższym roku.

W 23 bibliotekach starsi bibliotekarze i kustosze zachowali krótszy czas pracy, z czego:

  • w 6 bibliotekach bezterminowo,
  • w 5 bibliotekach do wygaśnięcia stosunku pracy,
  • w jednej bibliotece do końca 2019 r.,
  • w 8 bibliotekach do września 2020 r.,
  • w jednej bibliotece do czerwca 2020 r.
  • w trzech zastosowano inne rozwiązania.

W 15 bibliotekach przewidziano rekompensatę za dodatkowy czas pracy zwiększający tygodniowy wymiar o 4 godziny (z 36 do 40).

Dane przedstawione w artykule ze względu na dynamiczną sytuację legislacyjną w uczelniach mogą ulec zmianie. Wyniki ankiety udostępniane zostały dzięki uprzejmości Przewodniczącego KDBASP – Marka Górskiego.

Na nowo o ilościowych analizach bibliotecznych w „Biuletynie EBIB”

Ukazał się nowy numer „Biuletynu EBIB” (188) zatytułowany: Statystyki i analizy biblioteczne – nowe metody i narzędzia. Znajdziecie w nim Państwo krytyczny tekst o formularzach GUS, artykuł o wykorzystaniu urządzeń mobilnych w monitorowaniu wykorzystania zasobów w czytelni oraz doniesienie z badań nieużytkowników biblioteki pedagogicznej. Ponadto analiza ilościowa bazy artykułów z czasopism CIOP-PIB oraz sprawozdanie z konferencji w Bibliotece Głównej AGH. Zachęcamy do lektury!

Internet Archive wspiera Wikipedię

Internet Archive zaczął łączyć cytowania źródeł z artykułów z Wikipedii z fragmentami zdigitalizowanych książek, do których te się odwołują. <https://blog.archive.org/2019/10/29/weaving-books-into-the-web-starting-with-wikipedia/. Pierwsze 130 000 cytowań z Wikipedii odwołuje się już do 50 000 dokładnych miejsc w cyfrowych książkach. System zadziała, jeśli piszący artykuły wikipedyści odwołają się do książek w prawidłowym formacie, i podadzą dokładny numer strony. Więcej o tym systemie do przeczytania na blogu Internet Archive.

Wiki Science Competition

Ruszył konkurs Wiki Science Competition! Polska edycja kończy się 15 grudnia – do tego czasu można ładować do Wikimedia Commons zdjęcia naukowe w sześciu kategoriach. Jest szansa na przejście do etapu międzynarodowego. Wszystko jest opisane na stronie: https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Wiki_Science_Competition_2019_in_Poland. Wikimedia zaprasza do udziału wszystkich zainteresowanych, szczególnie naukowców oraz studentów.

Kontakt: Klara Sielicka-Baryłka Specjalistka ds. projektów edukacyjnych Stowarzyszenie Wikimedia Polska, e-mail: klara.sielicka@wikimedia.pl, tel. 790 290 924

WIAD – Światowy Dzień Architektury Informacji

WIAD, czyli Światowy Dzień Architektury Informacji, jest rokrocznie organizowany wspólnie przez sieć globalnych, regionalnych i lokalnych wolontariuszy, przy wsparciu Instytutu Architektury Informacji. Już po raz drugi, Toruń jest jedną z 55 lokalizacji z całego świata (i jedyną w Polsce!), w których odbywają się obchody WIAD.

Chcemy, by nasza konferencja, była miejscem spotkania ludzi, o różnym doświadczeniu, którzy będą mogli wymienić się informacjami, wiedzą, doświadczeniem. Gośćmi Honorowymi II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej WIAD20 „Architektura Informacji Istotą Projektu” będą:

Czytaj dalej

Podziękowania za zaangażowanie w Tydzień Otwartej Nauki

Zespół EBIB, KOED i UMK dziękuje wszystkim, którzy zechcieli się włączyć w organizowanie imprez z okazji Tygodnia Otwartej Nauki w Polsce. Mieliśmy 36 różnych wydarzeń, wszystkie na bardzo wysokim poziomie, zorganizowanie w instytucjach, dla których otwartość i nauka w Polsce są ważne. Organizujemy wspólnie z Wami ten Tydzień od 10 lat i nigdy nas nie zawodzicie, jesteśmy widoczni na całym świecie. Dzięki za to.