Rejestracja na konferencję bibliotek medycznych rozpoczęta!

Centrum Informacyjno- Biblioteczne UMED w Łodzi zaprasza na XXXV Konferencję Problemową Bibliotek Medycznych„Library as a Service”, która odbędzie się w Łodzi w dniach 18-20 września 2017 r. Rejestracja uczestników, prelegentów i trenerów została już otwarta.Tematyka tegorocznej konferencji będzie oscylowała wokół roli bibliotekarstwa medycznego wspierającego inicjatywy, projekty i działania swoich instytucji. Współcześnie bibliotekarze służą nauce, swoim użytkownikom oraz swoim organizacjom poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, wprowadzanie nowych technologii czy sprawnego zarządzania wiedzą. Inspirowanie kolegów bibliotekarzy oraz pracowników instytucji przyczynia się do osiągania lepszych wyników przez placówki naukowe. Wszelkie informacje dostępne są także na Facebooku.

Nadesłała: P. Milewska

.

Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny – konferencja

Biblioteka Uniwersytecka im. J. Giedroycia w Białymstoku serdecznie zaprasza na VI Ogólnopolską Konferencję Naukową „Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny”, która odbędzie się w dniach 29-30 czerwca 2017 r. Organizatorzy zachęcają do nadsyłania tematów wystąpień wraz z abstraktami. Termin zgłoszeń mija 20 marca br. Referentom organizatorzy proponują gratisowy wyjazd do Grodna. Więcej informacji na stronie konferencji.

Zarządzanie dorobkiem naukowym – seminarium ICM

ICM UW zaprasza na seminarium “Popularyzacja i zarządzanie dorobkiem naukowym – narzędzia, rozwiązania oprogramowanie”, które odbędzie się 10 kwietnia 2017 r. w godzinach 10.00-15.00 w sali 256 Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie przy ul. Dobrej 56/66. Będę bardzo wdzięczna za przekazanie tej wiadomości do osób, które odpowiadają za kwestie związane z zarządzaniem dorobkiem publikacyjnym w Państwa instytucjach. Czytaj dalej

Wieczorne rozmowy o Otwartej Edukacji – konferencja webinarowa

EBIB jako koalicjant KOED-u zaprasza do udziału w zdalnej  konferencji nt. otwartej edukacji. Konferencja skupiona będzie wokół następujących tematów: 1. Unikaj kłopotów i pomagaj innym. Prawo autorskie i dobre obyczaje; 2. Otwarte zasoby dla nauczycieli – podejście praktyczne; 3. Szkoła otwarta na różnorodność; 4. Dlaczego kocham kulturę remiksu; 5. Szkoła uczy się przez całe życie. Więcej informacji, dokładny program oraz formularz zgłoszeniowy na stronie KOED.

Nadesłał: K. Śliwowski

Warsztaty praktycznego wyszukiwania informacji w bazach patentowych

Ośrodek Informacji Patentowej Biblioteki Politechniki Łódzkiej zaprasza bibliotekarzy zainteresowanych informacją patentową na bezpłatne warsztaty praktycznego wyszukiwania informacji w bazach patentowych, które odbędą się w dniach 28-29 marca 2017 r. Więcej informacji na stronie OIP BPŁ. Zgłoszenia należy przesłać na adres oipbpl@lib.p.lodz.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń, pozostało kilka wolnych miejsc.