Zjazd bibliotekarzy szkół wyższych – powołanie stowarzyszenia

Zapraszamy bibliotekarzy, zainteresowanych powołaniem Stowarzyszenie Bibliotek Szkół Wyższych oraz aktywnym uczestniczeniem w jego działalności, do udziału w zjeździe założycielskim, który odbędzie się 24 stycznia 2020 r. w Bibliotece Politechniki Łódzkiej. Planujemy rozpocząć o godz. 10.00 i pozostać do czasu wypracowania konkretnych ustaleń i kierunków działania.

Organizacja zjazdu jest odpowiedzią na wnioski z I Kongresu Bibliotek Szkół Wyższych oraz wyniki ankiety przeprowadzonej w okresie wakacyjnym br., w której spośród 205 respondentów:

 • 91% uważa, że stowarzyszenie powinno powstać,
 • 80% chciałoby zostać członkiem stowarzyszenia,
 • 79% deklaruje wolontariat na rzecz stowarzyszenia,
 • 75% zgodziłoby się opłacać składki członkowskie,
 • 42% zadeklarowało udział w zjeździe, nawet na koszt własny.
Czytaj dalej

Zbliżają się dwie ciekawe konferencje

W tym tygodniu w Polsce mamy dwie ciekawe konferencje dla bibliotekarzy:

9-11.12. – Gdańsk – IATUL Seminar 2019 „Organizing the Open Science Framework – strategies and legal aspects”. Organizatorzy: IATUL i Biblioteka Politechniki Gdańskiej.

12-13.12. – Toruń – Trzecia interdyscyplinarna konferencja naukowa TEXTUS ET PICTURA III: Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako przedmiot studiów interdyscyplinarnych. Organizatorzy: Wydział Sztuk Pięknych UMK i Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu. 

„Biuletyn EBIB” – plan numerów na rok 2020

Szanowni Czytelnicy,

Przygotowaliśmy plan numerów „Biuletynu EBIB” na rok 2020. Utrzymujemy tryb publikowania sześciu numerów w roku. Zaplanowaliśmy kilka nowości: podsumowanie mijającego roku, wakacyjny bibliotekarski hyde park oraz numer sponsorowany, w którym chcemy zamieścić teksty o trendach u dostawców produktów i usług bibliotecznych. Zachęcamy do przejrzenia zagadnień i zgłaszania artykułów tematycznych, jak również tekstów dotyczących innych problemów, które zamieścimy w dziale Badania, teorie, opinie czy Sprawozdania.

W imieniu Redakcji

Lidia Derfert-Wolf

Czytaj dalej

Dobra praca dla bibliotekarzy akademickich

Bibliotekarze akademiccy stoją przed nowymi wyzwaniami związanymi z zarządzaniem i opracowywaniem danych badawczych. Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk ogłosił właśnie rekrutację na stanowisko:  specjalista /specjalistka do spraw opracowania danych socjologicznych w projekcie „Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych” (dalej: DRODB). Miejsce pracy: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72. (projekt DRODB jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Chcą uruchomić 4 dobrze płatne etaty. Warto spróbować. Zachęcamy do przejrzenia oferty.

Czytaj dalej

Znamy już program międzynarodowej konferencji IATUL

Znamy już program międzynarodowej konferencji IATUL, która odbędzie się 9-11.12. – na Politechnice Gdańskiej – IATUL Seminar 2019 „Organizing the Open Science Framework – strategies and legal aspects”. Organizatorami wydarzenia są organizacja zrzeszającą biblioteki techniczne IATUL i Biblioteka Politechniki Gdańskiej.

Strategia działania LIBER na nowe lata – trendy rozwojowe

Warto przyjrzeć się właśnie opublikowanej strategii działania na nowe lata organizacji LIBER zrzeszającej biblioteki naukowe Europy. Są w niej zapisy działań, które mają odzwierciedlenie w pracach grup zadaniowych. Na co warto zwrócić uwagę? Przede wszystkim na zaangażowanie bibliotekarzy we wdrożeniu nowych zapisów związanych z kolejną reformą prawa autorskiego (Dyrektywa unijna daje nam 2 lata na debaty i zmiany); rozwój nauki obywatelskiej, rozwój humanistyki cyfrowej (wspieranie naukowców humanistów w stosowaniu najnowszych technologii informatycznych w badaniach), rozwój skalowalnej i interoperacyjnej infrastruktury naukowej oraz szeroko pojętej współpracy naukowców z bibliotekarzami.

Statystyki czytelnictwa „Biuletynu…” – cd.

Wśród 10 najbardziej poczytnych tekstów „Biuletynu EBIB” z lat 2012-2019 znajdują się artykuły:

 • Jolanty Stępniak, Krótka droga awansu zawodowego pracownika biblioteki, nr 157a/2015 „Rozmowy o bibliotekach” – 13 504 odsłony, w tym 12 206 pobrań pełnego tekstu,
 • Sylwii Czub-Kiełczewskiej, Przepisy o ochronie danych osobowych – jak biblioteki sobie z tym radzą?, nr 163/2016 „Prywatność w bibliotece” – 4428 odsłon, w tym 3786 pobrań pełnego tekstu,
 • Elżbiety Golec-Nycz, Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – kilka uwag o statusie bibliotekarzy, nr 178/2018 „Biblioteki i bibliotekarze w mediach społecznościowych” – 3719 odsłon, w tym 2963 pobrania pełnego tekstu,
 • Anny Stolarczyk, Deskryptory Biblioteki Narodowej – niepokoje bibliotekarza praktyka, nr 158/2015 „Polscy bibliotekarze w zagranicznych mediach” – 4317 odsłon, w tym 2954 pobrania pełnego tekstu,
 • Katarzyny Machcińskiej, Portret współczesnej bibliotekarki, nr 148/2014 „Bibliotekarze – artyści, literaci, podróżnicy i…” – 3931 odsłon, w tym 1947 pobrań pełnego tekstu,
 • Grażyny Masadyńskiej, System biblioteczny SOWA, nr 171/2017 „Systemy biblioteczne” – 3379 odsłon, w tym 1933 pobrania pełnego tekstu,
 • Doroty Bednarczyk, Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu (e-integracja) w Polsce, nr 154/2014 „Gromadzenie i zabezpieczanie danych cyfrowych” – 3522 odsłony, w tym 1841 pobrań pełnego tekstu,
 • Ewy Rozkosz, Open Journal Systems – wartość dodana czasopisma, nr 149/2014 „Wokół czasopism naukowych” – 5117 odsłon, w tym 1828 pobrań pełnego tekstu,
 • Łukasza Jeszke, Kody QR i rzeczywistość rozszerzona (AR) – przykłady nowych rozwiązań technologicznych w bibliotekach szkół wyższych, nr 144/2013 „Dorobek naukowców – narzędzia rejestracji i oceny” – 3923 odsłony, w tym 1801 pobrań pełnego tekstu,
 • Magdaleny Prokopowicz, Biblioterapia – istota, cele i rodzaje, nr 50/2014 „Biblioteka – miejsce integracji i partycypacji społecznej” – 4661 odsłon, w tym 1726 pobrań pełnego tekstu.

„Lew Politechniki Wrocławskiej” dla naszej redakcyjnej koleżanki Ani Komperdy

Ta prestiżowa nagroda przyznawana przez Kapitułę składającą się z obecnego i byłych rektorów stanowi wyraz szczególnego wyróżnienia i jest przyznawana pracownikom Politechniki Wrocławskiej, niezależnie od zajmowanego stanowiska, którzy swoja pracą, zaangażowaniem i pomysłami rozsławiają imię uczelni, przynoszę jej chlubę i podnoszą prestiż w środowisku akademickim.
Ania otrzymała ją za wieloletnią pracę na rzecz uczelni, zaangażowanie oraz zasługi we wspieraniu działalności naukowo-badawczej Politechniki Wrocławskiej. Gratulujemy!

Ania Komperda ze statuetką
Nasza „Lwica” ze statuetką

Czytaj dalej