SPARC pokazuje koszty dostępu do czasopism w USA, Wielkiej Brytanii i Kanadzie

Organizacja działająca na rzecz otwartej nauki SPARC przygotowuje raporty i dane finansowe na temat wydatków, jakie ponoszą uniwersytety w USA, Wielkiej Brytanii i Kanadzie na zakup czasopism naukowych. Proszę obejrzeć dane z bazy The Big Deal Knowledge dotyczące kosztów związanych z zakupami. Baza pozwala przeglądać dane pod różnymi kątami, można segregować i ustawiać je pod kątem chronologii czy instytucji. Cały świat płaci komercyjnym wydawcom krocie, co wydawcy robią dla świata nauki? To jest pytanie

Miasto – warsztaty cyfrowe

Dominik Piotrowski z Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu proponuje warsztaty:

1. Kuratorowanie miasta za pomocą Curatescape – otwarty scenariusz warsztatu
https://www.cmswbibliotekach.umk.pl/otwarte-zasoby-edukacyjne/kuratorowanie-miasta-otwarty-scenariusz-warsztatu/. Warsztat skierowany jest do pracowników instytucji kultury i nauki, nauczycieli historii, przewodników miejskich, studentów historii, historii sztuki, archiwistyki, muzealnictwa, adeptów nauk o mediach i komunikacji społecznej oraz wszystkich zainteresowanych.

Czytaj dalej

Oświadczenie ICOLC w sprawie pandemii COVID-19

Międzynarodowa Koalicja Konsorcjów Bibliotecznych ICOLC opublikowała oświadczenie w sprawie wpływu pandemii COVID-19 na zasoby i usługi biblioteczne, w którym zaapelowano do wydawców i dostawców zasobów licencjonowanych, by ograniczali restrykcje w dostępie do treści niezbędnych do prowadzenia dydaktyki i nauki w trybie zdalnym. Szczególną uwagę zwrócono na ułatwienie studiowania online ponad 390 milionom studentów, których uczelnie na całym świecie odwołały lub zawiesiły zajęcia.

Otwarte Zasoby Edukacyjne – informacje najważniejsze dla zdalnego nauczania na poziomie akademickim

W portalu Uwolnij Naukę w zakładce EDUKACJA członkowie KOED opracowali najważniejszy zestaw agregatorów, portali, narzędzi do zdalnego nauczania na poziomie akademickim. Zarówno z poziomu świata jak i Polski. Są to głównie darmowe i otwarte zasoby, choć może się także wśród nich pojawić komercyjny. Z przeglądu widać jednak, że nawet firmy komercyjne przygotowały wersje darmowe na okres pandemii, zatem jest w czym wybierać. Polskie uczelnie w tej chwili gorąco debatują i poszukują rozwiązań, więc każda podpowiedź może się przydać.

Forum i otwarty zestaw danych badawczych dla naukowców do walki z koronawirusem

Amerykanie udostępniają światu forum, zestaw danych i informacji o koronawirusie. Wspólnie z instytucją Allen Institute for AI, która nawiązała współpracę z wiodącymi grupami badawczymi w celu przygotowania i dystrybucji otwartego zestawu pytań, danych, dokumentów, artykułów i innych materiałów na temat COVID-19 (CORD-19), Jest to bezpłatny zasób zawierający najnowszą wiedzę o wirusie m.in. dostęp do ponad 29 000 artykułów naukowych, w tym ponad 13 000 z pełnym tekstem, do użytku przez globalną społeczność badawczą.

Bezpłatny dostęp do podręczników akademickich na Cambridge Core

Cambridge University Press udostępnia podręczniki dla szkolnictwa wyższego za darmo w Internecie do maja 2020 r. Ponad  700 podręczników, opublikowanych i obecnie dostępnych w formacie HTML na Cambridge Core, jest dostępnych od dzisiaj do końca maja, niezależnie od tego, czy zostały wcześniej zakupione. Dostępne tytuły znajdują się pod adresem: https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/textbooks.

Czytaj dalej

Ministerstwo Nauki poleca Navoicę do zdalnego otwartego nauczania

Co to jest Navoica? Mało kto o niej słyszał. Jak informuje na swoich stronach Fundacja Młodej Nauki ma to być „polski MOOC – systemowe rozwiązaniem tworzącym sieć współpracy uczelni i innych uznanych podmiotów kształcących na odległość. Głównym założeniem projektu jest stworzenie ogólnodostępnej platformy kształcenia, zapewniającej bogatą ofertę wirtualnych kursów dla różnego typu grup społecznych oraz skupiającej różne środowiska: uczelnie, instytucje naukowe, biznes czy organizacje pozarządowe. Projekt realizowany jest na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.” Pod projektem podpisały się także KRASP i OPI. Projekt tworzony jest od 2018 roku, ale kursów jest na nim bardzo mało (6) i nie był szczególnie promowany w środowisku naukowym, bowiem mało kto go zna. Znaczenie więcej posiadają niektóre polskie uczelnie takie jak AGH na swojej platformie e-learningowej Open AGH. 

Czytaj dalej

W biologicznym repozytorium o koronawirusie

Biologiczne repozytorium bioRxiv upowszechnia już 452 prace naukowe o koronawirusie. Wiele z nich dodano w tym roku. Można prześledzić w repozytorium, jaki był rozkład prac w ostatnich latach:

Administratorzy repozytorium zamieścili informację, że trzeba pamiętać, iż prace te są preprintami, nie recenzowanymi pracami, więc trzeba do nich podchodzić z dużą dozą krytycyzmu. Z Polski wiele prac upowszechniono z pracowni profesora Marcina Drąga z Politechniki Wrocławskiej, która zajmuje się chorobami cywilizacyjnymi.

Pisze o tym szerzej Gazeta Wyborcza.