Nauka powinna być otwarta – debata oksfordzka

Podczas Tygodnia Otwartej Nauki łódzkie środowisko naukowe reprezentowane przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki, Politechnikę Łódzką i Instytut Medycyny Pracy w Łodzi przeprowadziło debatę oksfordzką, której teza brzmiała: Nauka powinna być otwarta. Reprezentantów Opozycji i Propozycji w przygotowaniach do dyskusji wspierali bibliotekarze! Zachęcam do obejrzenia debaty, z uwagi na nietuzinkową formułę dyskusji, ale i aktualny temat. Łódzcy bibliotekarze zapowiadają, że pierwsza debata otworzy drogę do organizacji kolejnych.

Status bibliotekarzy a Ustawa 2.0

Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (KDBASP) przeprowadziła badania ankietowe nt. sytuacji bibliotekarzy po wprowadzeniu Ustawy 2.0. W badaniu wzięło udział 53% bibliotek będących członkami KDBASP – ankietę wypełniło  57 bibliotek.

W 13 uczelniach włączono bibliotekarzy dyplomowanych do grupy nauczycieli akademickich, co ustawowo wiąże się z zachowaniem prawa do 36-dniowego urlopu wypoczynkowego, ale także z systemem zadaniowego czasu pracy. W 29 uczelniach bibliotekarze dyplomowani zachowali dotychczasowe uprawnienia do dłuższego urlopu i krótszego czasu pracy, z wyjątkiem pojedynczych uczelni, gdzie po 30.09.2020 r. skróceniu ulegnie urlop lub czas pracy. W kilku uczelniach sytuacja bibliotekarzy dyplomowanych po 30.09.2020 r. pozostaje niewyjaśniona. Ponadto ankietowani zastrzegli możliwość wprowadzenia zmian w najbliższym roku.

W 23 bibliotekach starsi bibliotekarze i kustosze zachowali krótszy czas pracy, z czego:

  • w 6 bibliotekach bezterminowo,
  • w 5 bibliotekach do wygaśnięcia stosunku pracy,
  • w jednej bibliotece do końca 2019 r.,
  • w 8 bibliotekach do września 2020 r.,
  • w jednej bibliotece do czerwca 2020 r.
  • w trzech zastosowano inne rozwiązania.

W 15 bibliotekach przewidziano rekompensatę za dodatkowy czas pracy zwiększający tygodniowy wymiar o 4 godziny (z 36 do 40).

Dane przedstawione w artykule ze względu na dynamiczną sytuację legislacyjną w uczelniach mogą ulec zmianie. Wyniki ankiety udostępniane zostały dzięki uprzejmości Przewodniczącego KDBASP – Marka Górskiego.

WIAD – Światowy Dzień Architektury Informacji

WIAD, czyli Światowy Dzień Architektury Informacji, jest rokrocznie organizowany wspólnie przez sieć globalnych, regionalnych i lokalnych wolontariuszy, przy wsparciu Instytutu Architektury Informacji. Już po raz drugi, Toruń jest jedną z 55 lokalizacji z całego świata (i jedyną w Polsce!), w których odbywają się obchody WIAD.

Chcemy, by nasza konferencja, była miejscem spotkania ludzi, o różnym doświadczeniu, którzy będą mogli wymienić się informacjami, wiedzą, doświadczeniem. Gośćmi Honorowymi II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej WIAD20 „Architektura Informacji Istotą Projektu” będą:

Czytaj dalej

Archiwum serwisu EBIB Praca

Warszawski Uniwersytet Medyczny – Bibliotekarz w Bibliotece Głównej

Oferta ważna do 11.10. 2019 r. Więcej informacji

Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – Starszy bibliotekarz w Dziale Opracowań Zbiorów

Oferta ważna do 04.10.2019 r. Więcej informacji

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego – Bibliotekarz w Dziale Muzeum Książki Dziecięcej

Oferta ważna do 30.09.2019 r. Więcej informacji

Otwarte podręczniki akademickie – szkolenia i webinar podczas OAW

Z okazji tegorocznej edycji Open Access Week zapraszamy do uczestnictwa w prezentacjach zaplanowanych w Olsztynie, Warszawie i w Lublinie oraz w webinarze prowadzonym przez Paulinę Szczucińską, menedżerkę fundacji OpenStax Poland.Imprezy odbywają się pod patronatem KOED, którego EBIB jest członkiem.

Czytaj dalej

Open Access Week – znajdź imprezę dla siebie!

Zbliża się OAW 2019 i coraz więcej informacji o wydarzeniach pojawia się na portalu Uwolnij Naukę. Znajdź wydarzenie, w którym weźmiesz udział lub zgłoś wydarzenie organizowane w Twojej instytucji (bozena@umk.pl; iwona@umk.pl), np. Politechnika Warszawska zaprasza 23.10 na seminarium „Jak wspierać naukę i dydaktykę”, a Łódź 24.10 na debatę oksfordzką „Nauka powinna być otwarta”!!!

Higher Technical School in Central and Eastern Europe – konferencja

Zbliża się termin zamknięcia rejestracji (15.10) na ukraińsko-polską konferencję naukową. Zachęcamy do udziału. Spotkania te są cennym czasem, obfitującym w wymianę doświadczeń, dzielenie się wiedzą, ale także nawiązanie partnerstwa, bliższej współpracy pomiędzy uczelniami Polski i Ukrainy.