OPERAS – otwarta komunikacja w naukach humanistycznych i społecznych

Miło nam poinformować, że 30 czerwca europejska inicjatywa dla otwartej komunikacji w naukach humanistycznych i społecznych – OPERAS, której członkiem jest IBL PAN, została wpisana na listę Europejskiej Mapy Drogowej Infrastruktur Badawczych z poparciem kilku państw członkowskich, w tym Polski. OPERAS jest jednym z 11 projektów infrastrukturalnych, uznanych w 2021 r.  za kluczowe dla rozwoju i integracji infrastruktury naukowej w Unii Europejskiej. 

Czytaj dalej

„Kultura komunikacji – społeczeństwo, nauka i biznes wobec wyzwań XXI w.” – zapowiedź konferencji

Serdecznie zapraszamy do udziału w zaplanowanym na grudzień 2021 r. wydarzeniu: XV Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Kół Naukowych. W tym roku odbędzie się pod hasłem Kultura komunikacji – społeczeństwo, nauka i biznes wobec wyzwań XXI w. Organizatorem konferencji jest która odbędzie w grudniu 2021 r. w Katowicach. Organizatorem
konferencji jest Koło Naukowe Infologów działające przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Zakres: – kierunki zmian nawyków komunikacyjnych – rozwój metod i narzędzi komunikacji – informacja jako dobro publiczne i prywatne – poszukiwanie nowych form przekazu w sztuce i mediach – szanse, wyzwania i zagrożenia dla ewolucji procesów komunikacji w edukacji i nauce – nowe trendy przekazu informacji w obszarze współpracy biznesowej

Dla kogo? – Architektura Informacji – Dziennikarstwo – Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo – Kultura mediów – Kulturoznawstwo – Socjologia – Zarządzanie

Finał projektu OPERAS-P oraz inauguracja nowej inicjatywy IBL PAN: OPERAS-PL

0 czerwca zakończył się dwuletni projekt OPERAS-P, finansowany z Horyzontu 2020. Głównym jego celem był rozwój konsorcjum OPERAS. IBL PAN, jako członek Zgromadzenia Wykonawczego OPERAS oraz partner projektu, aktywnie brał udział w pracach konsorcjum oraz kierował pakietem roboczym nr 6, poświęconym kierunkom rozwoju infrastruktury OPERAS. Najnowszym rezultatem tego projektu, nad którym intensywnie pracował nasz zespół jest raport „Future of Scholarly Communication. Forging an inclusive and innovative research infrastructure for scholarly communication in Social Sciences and Humanities”, który jest już do pobrania na platformie Zenodo (link do raportu).

Czytaj dalej