Startuje projekt PRomocja w bibliotece – podejmij wyzwanie!

PRomocja w bibliotece – podejmij wyzwanie! to autorski projekt Pauliny Milewskiej, który jest realizowany od lipca do grudnia 2020 r. w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Stypendystka  zaplanowała cykl działań edukacyjnych online z zakresu promocji i marketingu dla bibliotekarzy oraz zainteresowanych pracowników instytucji kultury, na który składają się:

  1. wyzwania na Facebook’u, prowadzone w grupie PRomocja w bibliotece 
  2. webinaria nt. promocji, marketingu, komunikacji w bibliotece

Udział w wyzwaniach i webinariach jest otwarty i bezpłatny dla każdego chętnego. Linki umożliwiające wejście na webinaria oraz pierwsze wzywanie na Facebooku pojawią się w drugim tygodniu lipca. Bieżące informacje można znaleźć na stronie internetowej projektu.

Czytaj dalej

Baza Arianta w nowej odsłonie

Zapraszamy do korzystania z bazy Arianta – Naukowe i branżowe polskie czasopisma elektroniczne. Baza zbiera informacje o polskich czasopismach elektronicznych. Obecnie można w niej znaleźć ok. 4500 czasopism, w tym ok. 600 czasopism archiwalnych, których wydawanie nie jest kontynuowane. Poza linkami do stron i informacjami bibliograficznymi rekordy zawierają informację o wskaźnikach impact factor czy punktacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Czytaj dalej

Zdalne szkolenia dla dolnośląskich bibliotekarzy

Tegoroczna edycja szkoleń dla bibliotekarzy przygotowana przez bibliotekę wojewódzką we Wrocławiu pod nazwą „Krok w przyszłość – szkolenia dla bibliotekarzy” realizowana będzie on-line na przełomie września i października 2020 roku.

Projekt kierujemy do pracowników dolnośląskich bibliotek, którzy chcą zdobyć nową wiedzę na temat współczesnych trendów literackich adresowanych do młodego odbiorcy i poszerzyć swoje umiejętności z zakresu nowatorskich form i metod pracy z dziećmi i młodzieżą. Dzięki szkoleniom bibliotekarze zapoznają się ze specyfiką pracy z małymi dziećmi i młodzieżą, zdobędą wiedzę o tworzeniu aktualnych, atrakcyjnych zasobów bibliotecznych (tradycyjnych i elektronicznych) oraz poznają innowacyjne formy pracy z młodym czytelnikiem, aby poszerzyć ofertę działań swoich bibliotek i adekwatnie odpowiadać na potrzeby mieszkańców.

Czytaj dalej

Poszukiwane książki z biblioteki Ludwiga Tiecka

Uniwersytet Wiedeński realizuje projekt naukowy „Biblioteka Ludwiga Tiecka. Anatomia romantyczno-komparatystycznego księgozbioru“, w ramach którego rekonstruuje wirtualnie bibliotekę niemieckiego pisarza epoki romantyzmu, Ludwiga Tiecka. Celem projektu jest m.in. jak najwierniejsze odtworzenie zbiorów Tiecka oraz wykazanie w bazie danych w systemie open access tytułów książek z należącej do niego biblioteki. Odnotowywane są również cechy książek pod względem materialnym (dedykacje, pieczęcie, marginalia, dalsze ślady po czytelnikach i właścicielach), o ile znana jest nam dziś ich lokalizacja i dostępność. Realizatorzy projektu byliby wdzięczni za wszelkie wskazówki dotyczące poszukiwanych zbiorów w polskich bibliotekach.

Czytaj dalej