Materiały I KBSW już są

W serii Materiały Konferencyjne EBIB opublikowaliśmy materiały z I KBSW. Zachęcamy do lektury, do zapoznania się z prezentacjami, a także obejrzenia nagrań wystąpień wszystkich prelegentów. Wśród referatów znajdą Państwo także tekst o EBIB-ie – zespole, który tworzy serwis, działaniach, które podejmujemy…

Statystyki czytelnictwa „Biuletynu…” – cd.

Wśród 10 najbardziej poczytnych tekstów „Biuletynu EBIB” z lat 2012-2019 znajdują się artykuły:

 • Jolanty Stępniak, Krótka droga awansu zawodowego pracownika biblioteki, nr 157a/2015 „Rozmowy o bibliotekach” – 13 504 odsłony, w tym 12 206 pobrań pełnego tekstu,
 • Sylwii Czub-Kiełczewskiej, Przepisy o ochronie danych osobowych – jak biblioteki sobie z tym radzą?, nr 163/2016 „Prywatność w bibliotece” – 4428 odsłon, w tym 3786 pobrań pełnego tekstu,
 • Elżbiety Golec-Nycz, Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – kilka uwag o statusie bibliotekarzy, nr 178/2018 „Biblioteki i bibliotekarze w mediach społecznościowych” – 3719 odsłon, w tym 2963 pobrania pełnego tekstu,
 • Anny Stolarczyk, Deskryptory Biblioteki Narodowej – niepokoje bibliotekarza praktyka, nr 158/2015 „Polscy bibliotekarze w zagranicznych mediach” – 4317 odsłon, w tym 2954 pobrania pełnego tekstu,
 • Katarzyny Machcińskiej, Portret współczesnej bibliotekarki, nr 148/2014 „Bibliotekarze – artyści, literaci, podróżnicy i…” – 3931 odsłon, w tym 1947 pobrań pełnego tekstu,
 • Grażyny Masadyńskiej, System biblioteczny SOWA, nr 171/2017 „Systemy biblioteczne” – 3379 odsłon, w tym 1933 pobrania pełnego tekstu,
 • Doroty Bednarczyk, Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu (e-integracja) w Polsce, nr 154/2014 „Gromadzenie i zabezpieczanie danych cyfrowych” – 3522 odsłony, w tym 1841 pobrań pełnego tekstu,
 • Ewy Rozkosz, Open Journal Systems – wartość dodana czasopisma, nr 149/2014 „Wokół czasopism naukowych” – 5117 odsłon, w tym 1828 pobrań pełnego tekstu,
 • Łukasza Jeszke, Kody QR i rzeczywistość rozszerzona (AR) – przykłady nowych rozwiązań technologicznych w bibliotekach szkół wyższych, nr 144/2013 „Dorobek naukowców – narzędzia rejestracji i oceny” – 3923 odsłony, w tym 1801 pobrań pełnego tekstu,
 • Magdaleny Prokopowicz, Biblioterapia – istota, cele i rodzaje, nr 50/2014 „Biblioteka – miejsce integracji i partycypacji społecznej” – 4661 odsłon, w tym 1726 pobrań pełnego tekstu.

Nauka powinna być otwarta – debata oksfordzka

Podczas Tygodnia Otwartej Nauki łódzkie środowisko naukowe reprezentowane przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki, Politechnikę Łódzką i Instytut Medycyny Pracy w Łodzi przeprowadziło debatę oksfordzką, której teza brzmiała: Nauka powinna być otwarta. Reprezentantów Opozycji i Propozycji w przygotowaniach do dyskusji wspierali bibliotekarze! Zachęcam do obejrzenia debaty, z uwagi na nietuzinkową formułę dyskusji, ale i aktualny temat. Łódzcy bibliotekarze zapowiadają, że pierwsza debata otworzy drogę do organizacji kolejnych.

Status bibliotekarzy a Ustawa 2.0

Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (KDBASP) przeprowadziła badania ankietowe nt. sytuacji bibliotekarzy po wprowadzeniu Ustawy 2.0. W badaniu wzięło udział 53% bibliotek będących członkami KDBASP – ankietę wypełniło  57 bibliotek.

W 13 uczelniach włączono bibliotekarzy dyplomowanych do grupy nauczycieli akademickich, co ustawowo wiąże się z zachowaniem prawa do 36-dniowego urlopu wypoczynkowego, ale także z systemem zadaniowego czasu pracy. W 29 uczelniach bibliotekarze dyplomowani zachowali dotychczasowe uprawnienia do dłuższego urlopu i krótszego czasu pracy, z wyjątkiem pojedynczych uczelni, gdzie po 30.09.2020 r. skróceniu ulegnie urlop lub czas pracy. W kilku uczelniach sytuacja bibliotekarzy dyplomowanych po 30.09.2020 r. pozostaje niewyjaśniona. Ponadto ankietowani zastrzegli możliwość wprowadzenia zmian w najbliższym roku.

W 23 bibliotekach starsi bibliotekarze i kustosze zachowali krótszy czas pracy, z czego:

 • w 6 bibliotekach bezterminowo,
 • w 5 bibliotekach do wygaśnięcia stosunku pracy,
 • w jednej bibliotece do końca 2019 r.,
 • w 8 bibliotekach do września 2020 r.,
 • w jednej bibliotece do czerwca 2020 r.
 • w trzech zastosowano inne rozwiązania.

W 15 bibliotekach przewidziano rekompensatę za dodatkowy czas pracy zwiększający tygodniowy wymiar o 4 godziny (z 36 do 40).

Dane przedstawione w artykule ze względu na dynamiczną sytuację legislacyjną w uczelniach mogą ulec zmianie. Wyniki ankiety udostępniane zostały dzięki uprzejmości Przewodniczącego KDBASP – Marka Górskiego.

WIAD – Światowy Dzień Architektury Informacji

WIAD, czyli Światowy Dzień Architektury Informacji, jest rokrocznie organizowany wspólnie przez sieć globalnych, regionalnych i lokalnych wolontariuszy, przy wsparciu Instytutu Architektury Informacji. Już po raz drugi, Toruń jest jedną z 55 lokalizacji z całego świata (i jedyną w Polsce!), w których odbywają się obchody WIAD.

Chcemy, by nasza konferencja, była miejscem spotkania ludzi, o różnym doświadczeniu, którzy będą mogli wymienić się informacjami, wiedzą, doświadczeniem. Gośćmi Honorowymi II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej WIAD20 „Architektura Informacji Istotą Projektu” będą:

Czytaj dalej

Archiwum serwisu EBIB Praca

Warszawski Uniwersytet Medyczny – Bibliotekarz w Bibliotece Głównej

Oferta ważna do 11.10. 2019 r. Więcej informacji

Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – Starszy bibliotekarz w Dziale Opracowań Zbiorów

Oferta ważna do 04.10.2019 r. Więcej informacji

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego – Bibliotekarz w Dziale Muzeum Książki Dziecięcej

Oferta ważna do 30.09.2019 r. Więcej informacji