Otwieramy się!

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW dnia 26 listopada 2020 r.w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ​ Rozdz. 3 &10 pkt 22. Do dnia 27 grudnia 2020 r. prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki zamieszcza się informację o limicie osób oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie.

Edukacja zdalna w czasie pandemii. Edycja II

Centrum Cyfrowe opublikowało już drugi raport nt. pracy zdalnej w szkołach, który pokazuje co zmieniło się w polskiej szkole w porównaniu z sytuacją przed wakacjami, jakie wsparcie otrzymali nauczyciele, jakie kompetencje zdobyli, jak poradził sobie w ich opinii system edukacji i odpowiednie urzędy… Zachęcamy do lektury.

Wypożyczać zbiory w zamkniętej bibliotece….

Jak wszyscy wiemy jest to wielkie wyzwanie. Nie każda biblioteka ma odpowiedni system biblioteczny i książkomat. Mimo tego jak to my BIBLIOTEKARZE pozostajemy kreatywni, a ograniczenia nam nie straszne. Tym razem polecamy Państwa uwadze rozwiązanie z Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie. Zachęcamy także do poczytania o rozwiązaniach, które ułatwiają nam funkcjonowanie w dobie pandemii i nie tylko.

Open Education Policy Forum

W imieniu zespołu Fundacji Centrum Cyfrowego zapraszamy na tegoroczne Open Education Policy Forum, które odbędzie się 29 października w formule online, w języku angielskim. Główna sesja będzie poświęcona prezentacji publikacji „Open Education as a game changer – stories from the pandemic”. Publikacja jest efektem wspólnej pracy zespołu Centrum Cyfrowego oraz badaczy i badaczek z Polski, Brazylii, Urugwaju, Włoch i Grecji.

Odbędzie się także sesja na temat zmian, których potrzebujemy w prawie autorskim tak, by możliwości, które daje dozwolony użytek edukacyjny bardziej odpowiadały na potrzeby związane z edukacją zdalną. Sesja zamknięcia będzie dotyczyła sztucznej inteligencji w edukacji.
Szczegóły tego wydarzenia znajdziecie na tej stronie:
https://oerpolicy.eu/open-education-policy-forum-2020/oe-policy-forum/
Link do rejestracji znajdziecie tutaj:
https://oerpolicy.eu/open-education-policy-forum-2020/registration/

Łucja Maciejewska

Z ogromnym żalem informujemy, że 20 października 2020 r.   zmarła mgr inż. Łucja Maciejewska emerytowany starszy kustosz dyplomowany Biblioteki Politechniki Wrocławskiej i długoletni kierownik Oddziału Gromadzenia i Opracowania Wydawnictw Ciągłych Prawie całe swoje zawodowe życie (1975-2014) związała z  Biblioteką Główną i OINT Politechniki Wrocławskiej.

Czytaj dalej

Raport SPARC Europe o politykach OA różnych wydawców

SPARC Europe opracowało nowy raport nt. polityk otwartościowych wydawców. Zachęcam do zapoznania się:  Open Access: An analysis of publisher copyright and licensing policies in Europe, 2020.

Zachęcam też do udziału w webinarze What do we need to know about OA copyright publisher policies today? And what’s next for immediate OA? 3.11.2020 r., godz. 14.00 Formularz rejestracyjny.