NIE likwidacji bibliotek pedagogicznych

W Łodzi pojawił się pomysł likwidacji filii bibliotek pedagogicznych w całym województwie łódzkim. Wiemy, co to oznacza – nauczyciele, uczniowie, mieszkańcy mniejszych miejscowości, gdzie i tak zaplecze edukacyjno-kulturalne jest ograniczone, zostaną pozbawieni dostępu do literatury naukowej, popularno-naukowej, pięknej oraz FACHOWEGO wsparcia bibliotekarzy. Na mapie województwa z ponad 20 bibliotek pozostaną 4. Zachęcamy do podpisu petycji wyrażającej nasze stanowcze NIE. Pamiętajmy, że likwidacja jednego typu bibliotek może pociągnąć za sobą likwidację także innych placówek, nie pozostawajmy obojętni.

Otwarty podręcznik do psychologii już jest

„Psychologia” – kolejna po „Fizyce dla szkół wyższych” publikacja wydana na licencji CC BY 4.0 poleca się (nie tylko) do studiowania! Publikacja została przygotowana przez OpenStax Poland we współpracy z wykładowcami z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. „Psychologia” to polska adaptacja „Psychology 2e”, podręcznika wydanego wiosną 2020 r. przez OpenStax US. Możecie ją bezpłatnie pobrać w pliku PDF lub korzystać online stronie internetowej OpenStax PL.

„Spółdzielnia Otwartej Edukacji w bibliotece” – kurs dla bibliotekarzy

Centrum Cyfrowe już po raz drugi serdecznie zaprasza do udziału w kursie organizowanym w ramach projektu „Spółdzielnia Otwartej Edukacji w bibliotece”. Jest on częścią trzyletniego projektu rozwoju kompetencji cyfrowych w bibliotekach. Więcej o projekcie możesz dowiedzieć się tutaj.

Aby zapisać się na kurs, należy wypełnić formularz dostępny tutaj.

Dla kogo jest ten kurs? Kurs skierowany jest przede wszystkim do pracowników i pracowniczek bibliotek (szkolnych, publicznych, pedagogicznych i akademickich), ale wziąć w nim udział mogą także edukatorzy i edukatorki, animatorzy i animatorki, pracownicy i pracowniczki domów kultury.

Czego się dowiem na kursie?

Czytaj dalej

Warsztaty nt. nauki obywatelskiej w systemie otwartej nauki

W dn. 9-10.12 2020 r. OpenAIRE i European University Association (EUA) organizują zdalne warsztaty „University approaches to Citizen Science in the transition to Open Science”. Celem wydarzenia jest wymiana doświadczeń i dyskusja na temat wyzwań związanych z opracowywaniem instytucjonalnych strategii w zakresie nauki obywatelskiej, które odgrywać mogą istotną rolę we wdrażaniu i promocji otwartej nauki.

Oprac. na podst. Newslettera PON 11/202

Otwieramy się!

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW dnia 26 listopada 2020 r.w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ​ Rozdz. 3 &10 pkt 22. Do dnia 27 grudnia 2020 r. prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki zamieszcza się informację o limicie osób oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie.