Przestrzenie literatury dla młodego czytelnika. Perspektywa niemiecka i polska – konferencja

19-20 października 2017 r. Biblioteka GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu,
Goethe-Institut w Krakowie i Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji
Edukacji Narodowej w Krakowie zapraszają na bezpłatną międzynarodową i
interdyscyplinarną konferencję: „Przestrzenie literatury dla młodego
czytelnika. Perspektywa niemiecka i polska”. Czytaj dalej