BIBLIOTEKA… to więcej niż myślisz – konferencja

Przewodnie hasło konferencji  BIBLIOTEKA…  to więcej niż myślisz, ma nie tylko prowokować uczestników do refleksji i rozważań – zarówno teoretycznych, jak
i praktycznych – na temat bibliotek, ale ma być również impulsem do analizy lokalnej, regionalnej i globalnej bibliotekarskiej rzeczywistości, do spojrzenia na strategię i wizję rozwoju, na sprzyjające rozwojowi możliwości, a także pojawiające się bariery i zagrożenia. To wyjątkowe wydarzenie pod względem merytorycznym i naukowym, będące platformą dyskusji informatologów, bibliologów i bibliotekarzy, pozwoli na ukazanie bibliotek z wielu różnych perspektyw. Czytaj dalej

Czasopismo „Nowa Biblioteka…” czeka na artykuły

Redakcja czasopisma „Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” zaprasza do nadsyłania artykułów, celem opublikowania w numerze 2/2019, którego przedmiotem rozważań będą systemy biblioteczne i informacyjne w Polsce i na świecie – współpraca, wymiana danych oraz interoperacyjność w systemach z zakresu informacji naukowej oraz w systemach specjalistycznych (archiwalnych, patentowych, normalizacyjnych, prawnych, biznesowych i in.). Czytaj dalej