Konferencja bibliotek medycznych

W imieniu organizatorów zapraszamy na XXXVIII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych „Biblioteka i nauka. Partner czy infrastruktura?”, która odbędzie się we wrześniu w Olsztynie. Dyskutować będziemy m.in. na tematy:

 • ewaluacja jakości działalności naukowej,
 • otwarty dostęp do wiedzy a instytucjonalna polityka otwartości,
 • rola i funkcje biblioteki akademickiej (czy tożsame z biblioteką naukową?),
 • zagadnienia związane z dydaktyką w szkolnictwie wyższym w kontekście zmian wynikających z Ustawy 2.0.

EBIB po raz kolejny patronuje medialnie konferencji bibliotek medycznym.

Rentgen Otwartych Zasobów

W dniach 2-6 marca, podczas Tygodnia Otwartej Edukacji, AGH zaprasza na kurs Rentgen Otwartych Zasobów dla nauczycieli akademickich i doktorantów oraz innych zainteresowanych tematyką osób ze wszystkich uczelni wyższych w Polsce. Poprzez kurs wdrożysz się w tematykę otwartych zasobów edukacyjnych oraz nabędziesz podstawowych umiejętności: wyszukiwania, selekcji, ponownego wykorzystania, dzielenia się oraz ewaluacji otwartych zasobów online.

Bibliotekarze instytucji naukowych działają…

24 stycznia w Łodzi odbył się zjazd bibliotekarzy bibliotek naukowych, którzy planują dbać o dobre interesy instytucji i prestiż zawodu! Nie wszyscy mogliśmy się spotkać w tym miejscu i tym terminie, ale obiecujemy pozostać z Wami w kontakcie – a Wy obiecajcie, że skontaktujecie się z nami!!!

Na zjeździe przegłosowano powołanie stowarzyszenia, ustalono jego główne cele i utworzono OTWARTE (koniecznie musisz dołączyć) grupy robocze! Powołano też tymczasowy zarząd. Do następnego zjazdu będziemy pracować wirtualnie.

Co powinieneś zrobić, jeśli jesteś bibliotekarzem w instytucji naukowej?

Czytaj dalej

Zjazd bibliotekarzy szkół wyższych – powołanie stowarzyszenia

Zapraszamy bibliotekarzy, zainteresowanych powołaniem Stowarzyszenie Bibliotek Szkół Wyższych oraz aktywnym uczestniczeniem w jego działalności, do udziału w zjeździe, który odbędzie się 24 stycznia 2020 r. w Bibliotece Politechniki Łódzkiej. Planujemy rozpocząć o godz. 10.00 i pozostać do czasu wypracowania konkretnych ustaleń i kierunków działania.

Program zjazdu przewiduje:

 1. Integrację uczestników zjazdu – czas na poznanie się przy powitalnej kawie.
 2. Uzgodnienie prawnej osobowości powstającej organizacji i wybór biblioteki, która zapewni jej siedzibę i wsparcie (prosimy o przemyślenie, która z bibliotek byłaby gotowa zapewnić siedzibę stowarzyszeniu).
 3. Uzgodnienie zakresu merytorycznego działalności stowarzyszenia.
 4. Przedyskutowanie zagadnień zgłaszanych przez respondentów w ankiecie.
 5. Utworzenie zespołów zadaniowych odpowiedzialnych za powołanie, organizację i pracę merytoryczną stowarzyszenia.
 6. Podsumowanie ustaleń i odpowiedzialności.
 7. Wyznaczenie terminu i miejsca kolejnego zjazdu, tym razem założycielskiego.

Organizacja zjazdu jest odpowiedzią na wnioski z I Kongresu Bibliotek Szkół Wyższych oraz wyniki ankiety przeprowadzonej w okresie wakacyjnym br., w której spośród 205 respondentów:

 • 91% uważa, że stowarzyszenie powinno powstać,
 • 80% chciałoby zostać członkiem stowarzyszenia,
 • 79% deklaruje wolontariat na rzecz stowarzyszenia,
 • 75% zgodziłoby się opłacać składki członkowskie,
 • 42% zadeklarowało udział w zjeździe, nawet na koszt własny.
Czytaj dalej