Zjazd bibliotekarzy szkół wyższych – powołanie stowarzyszenia

Zapraszamy bibliotekarzy, zainteresowanych powołaniem Stowarzyszenie Bibliotek Szkół Wyższych oraz aktywnym uczestniczeniem w jego działalności, do udziału w zjeździe, który odbędzie się 24 stycznia 2020 r. w Bibliotece Politechniki Łódzkiej. Planujemy rozpocząć o godz. 10.00 i pozostać do czasu wypracowania konkretnych ustaleń i kierunków działania.

Program zjazdu przewiduje:

 1. Integrację uczestników zjazdu – czas na poznanie się przy powitalnej kawie.
 2. Uzgodnienie prawnej osobowości powstającej organizacji i wybór biblioteki, która zapewni jej siedzibę i wsparcie (prosimy o przemyślenie, która z bibliotek byłaby gotowa zapewnić siedzibę stowarzyszeniu).
 3. Uzgodnienie zakresu merytorycznego działalności stowarzyszenia.
 4. Przedyskutowanie zagadnień zgłaszanych przez respondentów w ankiecie.
 5. Utworzenie zespołów zadaniowych odpowiedzialnych za powołanie, organizację i pracę merytoryczną stowarzyszenia.
 6. Podsumowanie ustaleń i odpowiedzialności.
 7. Wyznaczenie terminu i miejsca kolejnego zjazdu, tym razem założycielskiego.

Organizacja zjazdu jest odpowiedzią na wnioski z I Kongresu Bibliotek Szkół Wyższych oraz wyniki ankiety przeprowadzonej w okresie wakacyjnym br., w której spośród 205 respondentów:

 • 91% uważa, że stowarzyszenie powinno powstać,
 • 80% chciałoby zostać członkiem stowarzyszenia,
 • 79% deklaruje wolontariat na rzecz stowarzyszenia,
 • 75% zgodziłoby się opłacać składki członkowskie,
 • 42% zadeklarowało udział w zjeździe, nawet na koszt własny.
Czytaj dalej

Spółdzielnia Otwartej Edukacji w bibliotece

W imieniu organizatorów (Centrum Cyfrowe, Centrum Edukacji Obywatelskiej) zapraszamy do udziału w kursie e-learningowym „Otwarte zasoby edukacyjne w bibliotece”. Kurs opracowany został z myślą o bibliotekarzach, którzy nie mają wiedzy na temat otwartych zasobów edukacyjnych, bądź ich wiedza jest minimalna. Wprowadza w tajniki otwartości, prawa autorskiego i wolnych licencji, otwartych zasobów edukacyjnych już funkcjonujących w sieci oraz kształtuje umiejętność tworzenia własnych otwartych zasobów.

Biblioteka przestrzeń dodana…

W terminie 1.03-20.12.2019 r. Książnica Kopernikańska realizowała zadanie „BIBLIOTEKA – PRZESTRZEŃ DODANA – warsztaty dla ambitnych bibliotekarzy podregionu toruńsko-włocławskiego”. Miały one na celu wyposażenie pracowników merytorycznych bibliotek podregionu toruńsko-włocławskiego w niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie wprowadzania nowej oferty usług skierowanej w szczególności do grup, które do tej pory bywają w bibliotece rzadko: młodzieży, małych dzieci w wieku przedszkolnym (i ich rodziców), a także osób niedowidzących i seniorów.

Czytaj dalej

Otwarte podręczniki Open Stax

Jeśli na Twojej uczelni podręcznik „Fizyka dla szkół wyższych” jest w użyciu, wypełnij formularz http://bit.ly/OpenStaxPoland i napisz, jaka to uczelnia. Dlaczego to dla nas ważne? Podstawowym kryterium przyznawania grantu na rozwój polskojęzycznej oferty OpenStax jest informacja o liczbie studentów, którzy korzystają z wydawanych przez nas podręczników. Z góry dziękujemy!

Troska o dziedzictwo powierzone w opiekę Książnicy Kopernikańskiej

W 2018 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu została założona pracownia konserwatorska. Zlokalizowano ją w przyziemiu, w obszernym pomieszczeniu, w którym znajduje się również introligatornia. Została ona wyposażona w podstawowy sprzęt i materiały umożliwiające wykonywanie zabiegów z obszaru konserwacji zachowawczej.

Czytaj dalej