Są już pierwsze materiały promocyjne na TON 2019

Na stronach TON mamy już pierwsze materiały promocyjne do pobrania, następne opublikujemy, jak tylko będą gotowe. Zachęcamy do zaglądania na strony i pobierania je do wykorzystania podczas Tygodnia Otwartej Nauki 2019. Wszystkie są upowszechniane na wolnych licencjach Creative Commons CC BY SA.

Program spotkania „Praktyczne perspektywy publikowania naukowego”

Dostępny jest już program wydarzenia „Praktyczne perspektywy publikowania naukowego” organizowanego z okazji udostępniania na platformie ICM UW pełnych tekstów ponad 300 000 artykułów z 1000 czasopism naukowych. Wydarzenie odbędzie się 21 października 2019 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Wykład otwierający na temat globalnego ruchu na rzecz otwartego dostępu wygłosi Dominic Mitchell z Directory of Open Access Journals (DOAJ). W programie znalazły się ponadto praktyczne warsztaty dla redaktorów i wydawców czasopism naukowych. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji poprzez stronę internetową. Wydarzenie objęte zostało patronatami honorowymi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

Prezentacja ciekawego projektu IBL PAN – open access

Konsorcjum OPERAS otrzymało 2 miliony euro od Komisji Europejskiej z programu Horyzont 2020 na realizację nowego dwuletniego projektu OPERAS-P (Open Scholarly Communication in the European Research Area for Social Sciences and Humanities – Preparation). Celem projektu jest rozwój OPERAS, europejskiej infrastruktury badawczej dla otwartej komunikacji naukowej w naukach humanistycznych i społecznych. Serdecznie zapraszamy na publiczną inaugurację projektu, która odbędzie się 1 października o 13:00 w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie (Nowy Świat 72, s. 144). Szczegóły wydarzenia poniżej.

Czytaj dalej

Digital Cultures – konferencja w Warszawie już niedługo

Zainaugurowana w 2017 roku konferencja Digital Cultures do dziś służy jako międzynarodowa platforma spotkań polskich twórców z zagranicznymi managerami kultury. W tym roku odbędzie się 26-27 września w Warszawie. Program interdyscyplinarnych debat i prezentacji ogniskuje się wokół czterech głównych obszarów: gier komputerowych, immersyjnego storytellingu, cyfrowych archiwów oraz nowoczesnego muzealnictwa. Poprzez cyklicznie organizowaną konferencję Digital Cultures IAM stwarza możliwość pozyskania międzynarodowych partnerów dla polskich projektów, poszerzenia rynków dystrybucji polskich produkcji i zwiększenia rozpoznawalności polskich twórców cyfrowych zagranicą.

Spółdzielnia Otwartej Edukacji w bibliotece

Centrum Cyfrowe ma nową odsłonę projektu SpołEd, który ma za sobą sukcesy w pracy z nauczycielami. Tym razem w tworzeniu otwartych zasobów edukacyjnych i ich wykorzystywaniu wspierani będą pracownicy bibliotek Pierwszy kurs rusza na początku 2020 roku. Projekt realizowany jest we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Dzięki finansowaniu z POPC przeskalowane zostaną działania tak, by dotrzeć do kilku tysięcy bibliotekarzy i edukatorów. Centrum Cyfrowe prosi także o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej tego, jak bibliotekarze lubią się uczyć, jakiego wsparcia potrzebują w tworzeniu otwartych zasobów edukacyjnych. Ankieta znajduje się tutaj: https://profitest.pl/s/25392/STa805Lv.

Centrum Cyfrowe – implementacja dyrektywy prawnoautorskiej

Przyjęcie Dyrektywy prawnoautorskiej przez Parlament Europejski to dopiero pierwszy krok do zmiany prawa w Europie – teraz musi ona zostać implementowana we wszystkich krajach członkowskich. Jest to duże wyzwanie, ale też szansa – poszczególne kraje mogą przy okazji zdecydować się na pozytywne zmiany nieprzewidziane w dyrektywie. Centrum Cyfrowe wraz z partnerami ze stowarzyszenia Communiasieci Creative Commons oraz niemieckiej Wikimedii postanowiło wspierać aktywistów działających na rzecz otwartości i dostępu do wiedzy w całej Europie dzięki grantowi otrzymanemu z Open Society Foundation.