Czasopisma naukowe – szkolenie

ICM UW zaprasza na szkolenie dla redaktorów czasopism naukowych poświęcone wydawaniu czasopisma na wolnych licencjach, procedurom przystąpienia do otwartej platformy ICM, wprowadzaniu danych do bazy oraz importom/eksportom metadanych m.in. na potrzeby raportowania.

Szkolenie odbędzie się w trakcie Warszawskich Targów Książki (Stadion Narodowy) 24 maja (w piątek) o godzinie 13.30 (http://www.targi-ksiazki.waw.pl/program-branzowy).

Czytaj dalej

ICM UW zaprasza na szkolenie dla redaktorów czasopism naukowych poświęcone wydawaniu czasopisma na wolnych licencjach, procedurom przystąpienia do otwartej platformy ICM, wprowadzaniu danych do bazy oraz importom/eksportom metadanych m.in. na potrzeby raportowania.

Szkolenie odbędzie się w trakcie Warszawskich Targów Książki (Stadion Narodowy) 24 maja (w piątek) o godzinie 13.30 (http://www.targi-ksiazki.waw.pl/program-branzowy).

Czytaj dalej

Dane badawcze – warsztaty w Gdańsku

Organizatorzy ZapraszajĄ na warsztaty z zarządzania danymi badawczymi organizowane przez Platformę Otwartej Nauki we współpracy z działającym w ramach projektu OpenAIRE Krajowym Biurem Otwartego Dostępu. Warsztaty odbędą się w dwóch terminach: 7 maja 2019 r. (10:00 – 16:00) w Gdańsku – warsztaty organizowane we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim oraz 17 maja 2019 r. (10:00 – 16:00) w Krakowie – warsztaty organizowane we współpracy z Centrum e-Learningu AGH. Zajęcia są przeznaczone dla doktorantów i badaczy ze wszystkich dziedzin nauki. Udział jest bezpłatny, ale wymaga wcześniejszej rejestracji poprzez formularze wskazane na stronie Platformy Otwartej Nauki.

Szkolenia dla wikipedystów

Fundacja „Otwórz się!” proponuje prowadzenie szkolenia z Wikipedii, Wikiźródeł i projektów siostrzanych Wikimedia Foundation pod tytułem Korzystanie i uzupełnianie zasobów wolnej encyklopedii. Zasady i dobre praktyki dla początkujących wikipedystów.Podczas wykładu uczestnicy dowiedzą się:

  1. Jakie są i czego dotyczą projekty Wikimedia Foundation?
  2. Jakie zasady rządzą projektami Wikimedia Foundation?
  3. Jak można wykorzystywać zasoby Wikipedii i Wikimedia Commons?
Czytaj dalej

Muzeum wobec humanistyki cyfrowej – sympozjum

Zakład Muzealnictwa Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zorganizował II Sympozjum Muzealnicze pt. „Muzeum wobec humanistyki cyfrowej”.

II Sympozjum Muzealnicze poświęcone było badaniu relacji między humanistyką cyfrową a badaniami nad działalnością instytucji muzealnych, zarówno w dziedzinie upowszechniania zgromadzonego przez muzea dziedzictwa materialnego, jak i szeroko pojętej działalności popularyzatorskiej, ich historii i relacji wobec społeczeństwa oraz kształtowania pamięci, które są przedmiotem projektu Muzeum w polskiej kulturze pamięci…

Czytaj dalej

Zmiany w europejskim prawie autorskim

13 lutego 2019 zakończył się trialog – przedstawiciele Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej doszli do porozumienia w sprawie wersji dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym, nad którą za parę tygodni głosować będzie Parlament Europejski. Nie wszystkie zmiany są korzystne dla instytucji publicznych czy organizacji non profit.

Przeczytaj komentarz Natalii Mileszyk na stronie Centrum Cyfrowego.