Nauka polega na otwartości – wywiad z dyrektorem NCN

Natalia Gruenpeter z ICM UW przeprowadziła wywiad z Dyrektorem Narodowego Centrum Nauki profesorem Zbigniewem Błockim na temat otwartej nauki. Dostęp do wywiadu znajduje się w portalu Otwarta Nauka: https://otwartanauka.pl/1230-nauka-polega-na-otwartosci. Profesor sygnalizuje, że aktualnie w Centrum trwają prace związane z grantami NCN. Wymóg otwartości będzie dotyczył konkursów ogłoszonych w czerwcu tego roku, a umowy będą podpisywane dopiero w przyszłym roku. Odpowiednie zapisy znajdą się w regulaminach, w umowach również.

Czytaj dalej

Otwarte zasoby – kurs zdalny dla dydaktyków uczelni wyższych

Darmowy kurs samokształceniowy Otwarte zasoby naukowe i edukacyjne powstał na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu z myślą o pracownikach polskich uczelni, którzy na co dzień wykorzystują materiały z Internetu, upubliczniają swoje prace w sieci, prowadzą zdalne nauczanie i chcą poznać mechanizmy, które mogą te procesy usprawnić. Jest to materiał dla badaczy oraz dydaktyków akademickich wykorzystujących otwarte zasoby zgodnie z prawem autorskim i zwracających uwagę na jakość treści. To właśnie oferujemy, informację o jakościowo dobrych zasobach i metodach ich wykorzystania.

Czytaj dalej

Program “Kultura w sieci” a licencje Creative Commons

MKiDN, w ramach wspierania kultury w czasach koronawirusa, ogłosiło konkurs “Kultura w sieci”. Po protestach twórców z regulaminu konkursu usunięto wymóg stosowania licencji CC. Uważamy, że Ministerstwo powinno przywrócić zapisy w programie dotacyjnym, skierowanym do organizacji i instytucji kulturalnych.

Więcej czytaj na stronach Centrum Cyfrowego.

Wielkanocne życzenia z wrocławskiej biblioteki

Szanowni i Drodzy Państwo i Przyjaciele!
Życzę Wam, żeby zbliżające się Święta Wielkiej Nocy w tym trudnym i nie napawającym optymizmem czasie, sprawiły Wam RADOŚĆ, która zrównoważy wszystko, co budzi przygnębienie. Życzę Wam Wszystkim zdrowia, wewnętrznej siły do pokonywania przeciwności, optymizmu mimo wszystko, a przede wszystkim tego, żebyście bezpiecznie przetrwali czas pandemii.

Czytaj dalej

SPARC pokazuje koszty dostępu do czasopism w USA, Wielkiej Brytanii i Kanadzie

Organizacja działająca na rzecz otwartej nauki SPARC przygotowuje raporty i dane finansowe na temat wydatków, jakie ponoszą uniwersytety w USA, Wielkiej Brytanii i Kanadzie na zakup czasopism naukowych. Proszę obejrzeć dane z bazy The Big Deal Knowledge dotyczące kosztów związanych z zakupami. Baza pozwala przeglądać dane pod różnymi kątami, można segregować i ustawiać je pod kątem chronologii czy instytucji. Cały świat płaci komercyjnym wydawcom krocie, co wydawcy robią dla świata nauki? To jest pytanie

Miasto – warsztaty cyfrowe

Dominik Piotrowski z Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu proponuje warsztaty:

1. Kuratorowanie miasta za pomocą Curatescape – otwarty scenariusz warsztatu
https://www.cmswbibliotekach.umk.pl/otwarte-zasoby-edukacyjne/kuratorowanie-miasta-otwarty-scenariusz-warsztatu/. Warsztat skierowany jest do pracowników instytucji kultury i nauki, nauczycieli historii, przewodników miejskich, studentów historii, historii sztuki, archiwistyki, muzealnictwa, adeptów nauk o mediach i komunikacji społecznej oraz wszystkich zainteresowanych.

Czytaj dalej

W biologicznym repozytorium o koronawirusie

Biologiczne repozytorium bioRxiv upowszechnia już 452 prace naukowe o koronawirusie. Wiele z nich dodano w tym roku. Można prześledzić w repozytorium, jaki był rozkład prac w ostatnich latach:

Administratorzy repozytorium zamieścili informację, że trzeba pamiętać, iż prace te są preprintami, nie recenzowanymi pracami, więc trzeba do nich podchodzić z dużą dozą krytycyzmu. Z Polski wiele prac upowszechniono z pracowni profesora Marcina Drąga z Politechniki Wrocławskiej, która zajmuje się chorobami cywilizacyjnymi.

Pisze o tym szerzej Gazeta Wyborcza.

Światowy Dzień Architektury Informacji (WIAD)

W ramach obchodów Światowego Dnia Architektury Informacji 22 lutego 2020 r. w Instytucie Badań Informacji i Komunikacji UMK odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa WIAD 20 „Architektura Informacji Istotą Projektu”.

Światowy Dzień Architektury Informacji (WIAD) jest wydarzeniem organizowanym przez sieć wolontariuszy na całym świecie. Toruń już po raz drugi był jednym z 63 lokalizacji, w którym odbywały się obchody WIAD. Celem konferencji było zorganizowanie takich wydarzeń, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie; zarówno studenci i doktoranci, jak i bardziej doświadczeni naukowcy. Dzięki temu stworzono forum wymiany informacji, wiedzy i doświadczenia.

Czytaj dalej