SPARC pokazuje koszty dostępu do czasopism w USA, Wielkiej Brytanii i Kanadzie

Organizacja działająca na rzecz otwartej nauki SPARC przygotowuje raporty i dane finansowe na temat wydatków, jakie ponoszą uniwersytety w USA, Wielkiej Brytanii i Kanadzie na zakup czasopism naukowych. Proszę obejrzeć dane z bazy The Big Deal Knowledge dotyczące kosztów związanych z zakupami. Baza pozwala przeglądać dane pod różnymi kątami, można segregować i ustawiać je pod kątem chronologii czy instytucji. Cały świat płaci komercyjnym wydawcom krocie, co wydawcy robią dla świata nauki? To jest pytanie

Miasto – warsztaty cyfrowe

Dominik Piotrowski z Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu proponuje warsztaty:

1. Kuratorowanie miasta za pomocą Curatescape – otwarty scenariusz warsztatu
https://www.cmswbibliotekach.umk.pl/otwarte-zasoby-edukacyjne/kuratorowanie-miasta-otwarty-scenariusz-warsztatu/. Warsztat skierowany jest do pracowników instytucji kultury i nauki, nauczycieli historii, przewodników miejskich, studentów historii, historii sztuki, archiwistyki, muzealnictwa, adeptów nauk o mediach i komunikacji społecznej oraz wszystkich zainteresowanych.

Czytaj dalej

W biologicznym repozytorium o koronawirusie

Biologiczne repozytorium bioRxiv upowszechnia już 452 prace naukowe o koronawirusie. Wiele z nich dodano w tym roku. Można prześledzić w repozytorium, jaki był rozkład prac w ostatnich latach:

Administratorzy repozytorium zamieścili informację, że trzeba pamiętać, iż prace te są preprintami, nie recenzowanymi pracami, więc trzeba do nich podchodzić z dużą dozą krytycyzmu. Z Polski wiele prac upowszechniono z pracowni profesora Marcina Drąga z Politechniki Wrocławskiej, która zajmuje się chorobami cywilizacyjnymi.

Pisze o tym szerzej Gazeta Wyborcza.

Światowy Dzień Architektury Informacji (WIAD)

W ramach obchodów Światowego Dnia Architektury Informacji 22 lutego 2020 r. w Instytucie Badań Informacji i Komunikacji UMK odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa WIAD 20 „Architektura Informacji Istotą Projektu”.

Światowy Dzień Architektury Informacji (WIAD) jest wydarzeniem organizowanym przez sieć wolontariuszy na całym świecie. Toruń już po raz drugi był jednym z 63 lokalizacji, w którym odbywały się obchody WIAD. Celem konferencji było zorganizowanie takich wydarzeń, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie; zarówno studenci i doktoranci, jak i bardziej doświadczeni naukowcy. Dzięki temu stworzono forum wymiany informacji, wiedzy i doświadczenia.

Czytaj dalej

Komunikacja naukowa – wypełnij ankietę

Szanowni Państwo,
zapraszamy do wypełnienia ankiety konsorcjum OPERAS nt. komunikacji naukowej w humanistyce i naukach społecznych.Ankieta powstała w ramach projektu OPERAS-P, a Państwa odpowiedzi umożliwią zebranie informacji o doświadczeniach w zakresie komunikacji naukowej z różnych dyscyplin i pozwolą lepiej oddać sytuację na tym polu w naukach społecznych i humanistycznych. Będziemy niezmiernie zobowiązani za wypełnienie ankiety. Wnioski zostaną przeanalizowane i opublikowane w raporcie z projektu.

Czytaj dalej

Otwarte zasoby edukacyjne Fundacji OpenStax Poland oraz Katalyst Education

Fundacja OpenStax Poland wydaje darmowe, cyfrowe podręczniki akademickie, by obniżyć polskim studentom koszty nauki i ułatwić im dostęp do wysokiej jakości otwartych zasobów edukacyjnych. Jest pierwszą na świecie organizacją, która zainicjowała i zrealizowała adaptację podręcznika z serii OpenStax na rynek inny niż anglojęzyczny.

Czytaj dalej

NCN – liderem otwartości w Polsce

Informujemy Państwa z przyjemnością, że Narodowe Centrum Nauki potwierdza politykę otwartości w nauce: „Na lutowym posiedzeniu Rady Narodowego Centrum Nauki, na wniosek Dyrektora NCN, członkowie Rady wyrazili swoje poparcie dla wprowadzenia polityki otwartego dostępu do publikacji będących efektem realizacji projektów badawczych finansowanych w całości lub części ze źródeł NCN. Obowiązek zapewnienia otwartego dostępu do efektów realizacji zadań badawczych dotyczyć będzie projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursach ogłoszonych 16 czerwca br.

Czytaj dalej

Dziś jest Dzień Organizacji Społecznych – pomyślmy o nich i wolontariuszach

W Polsce działa ponad 100 tysięcy organizacji społecznych, które znacie jako stowarzyszenia i fundacje. Tworzą je ludzie, którzy chcą odpowiedzieć na potrzeby i rozwiązać problemy, którymi dotychczas nikt się nie zajął. Co dokładnie robią ludzie organizacji społecznych?

Rozwiązują problemy dnia codziennego.
Otaczają opieką tych, którzy potrzebują pomocy.
Ratują życie, kiedy jest zagrożone.
Pomagają rozwijać talenty i realizować pasje.
Prowadzą szkoły, teatry, centra kultury.
Dbają o przyrodę i zwierzęta.
Wspierają rozwój wspólnot lokalnych.
Patrzą władzy na ręce.
Bronią naszych praw.
Łączą ludzi wokół wspólnych spraw i celów.
Otwierają oczy na potrzeby i problemy innych.
Tworzą przestrzeń, gdzie uczą samoorganizacji, samopomocy i współdziałania.
Budują solidarność i wspólnotę.
Inspirują do działania.

Czytaj dalej

Nauczaj z Europeaną – propozycja na Tydzień Otwartej Edukacji w Polsce

Blog „Nauczanie z Europeaną” jest inicjatywą stworzoną w ramach projektu Europeana DSI-4 i ma na celu zachęcenie nauczycieli do dzielenia się doświadczeniami związanymi z włączaniem zasobów Europeany do nauczania w swoich klasach. Okazuje się, że nauczanie z Europeaną może być idealną platformą dla nauczycieli do:

Odkrywania nowych scenariuszy.
Dzielenia się swoim doświadczeniem.
Uzyskania opinii na temat materiałów edukacyjnych.
Budowanie społeczności nauczycielskiej.

Czytaj dalej