Zorganizuj w bibliotece Tydzień Konstytucyjny!

Ruszyły zapisy do 4. edycji Tygodnia Konstytucyjnego! Dotychczas zajęcia odbyły się w 915 szkołach, przeprowadziło je 1113 prawników, a skorzystało z nich ponad 84 000 uczniów z całej Polski. Tym razem, do udziału zapraszamy nie tylko szkoły, ale i biblioteki!  Zgłoszenia przyjmujemy do 9 października. Więcej informacji: www.stowarzyszenieholda.pl.

Czytaj dalej

Polskie książki dla Manchesteru

Do EBIB zgłosił się działacz społeczny, polski emigrant żyjący w Manchesterze z inicjatywą stworzenia polskiej biblioteki. Chce nawiązać kontakt z każdym, kto może przekazać na rzecz tego przedsięwzięcia polskie książki. Potrzebują każdy rodzaj literatury, wszystko co wydawane jest w języku polskim: literaturę dziecięcą, młodzieżową, literaturę piękną, poradniki, encyklopedie, książki historyczne, wydawnictwa nielegalnie wydawane w okresie komunizmu i inne.

Adres pomysłodawcy: Marek Goslicki, Polskie Towarzystwo Historyczno-Edukcyjne. Biblioteka Polska. Apartment 42 Manchester Court Federation Road, Stoke on Trent ST6 4HT. Mail: mareck@interia.eu.

Zagłosuj w IFLA Global Vision!

IFLA zaprasza wszystkich bibliotekarzy do wzięcia udziału w międzynarodowej dyskusji o przyszłości bibliotek oraz roli środowiska bibliotekarskiego w najbliższych latach. Jest to szansa zjednoczenia środowiska bibliotekarskiego z całego świata i podjęcia ważnych rozmów o naciągających zmianach w bibliotekach. Czytaj dalej

Kongres OER na Słowenii

W dniach 18-20 września 2017 r. w Lublanie, na Słowenii, odbędzie się II Światowy Otwarty Kongres Zasobów Edukacyjnych (OER): http://www.oercongress.org.

Ponieważ Kongres przyjął tylko 600 delegatów: przedstawicieli rządów, organizacji pozarządowych, wychowawców, ekspertów, naukowców ze środowisk akademickich i przemysłowych,  to rząd Słowenii  przygotował multimedialne imprezy VideoLectures. Net, MiTeam na stronach http://www.oercongress.org/vico/.

Czytaj dalej

Humanistyka cyfrowa a instytucje dziedzictwa – konferencja DARIAH-PL

Tegoroczna IV już polska konferencja DARIAH-PL odbędzie się w Toruniu w dniach 16-17 listopada a nawiązuje do tematu, który został zaakceptowany przez Radę Dyrektorów DARIAH-EU na rok 2017 i brzmi: Public Culture Heritage. W jego ramach mieszą się problemy i pytania związane z relacjami humanistów z instytucjami dziedzictwa: Czytaj dalej

Polska Norma jest informacją sektora publicznego, ale…

Bibliotekarze gromadzący i udostępniający normy mają od lat problem z ich wypożyczaniem czy kopiowaniem. Fundacja ePaństwo, która zajmuje się przejrzystością działania urzędów publicznych rozpoczęła działania wyjaśniające w sprawie czy polskie normy są informacją sektora publicznego. Warto poczytać o tym.

Przypominam, że jedna z naszych koleżanek Anna Ogonowska już walczyła kiedyś o normy i ich udostępnianie w bibliotekach. Jest do tego ciekawy komentarz VAGLI.

Centrum Cyfrowe szuka pracowniczki/ka

Centrum Cyfrowe poszukuje pracownika lub pracowniczki do działu finansowego i wsparcia funkcjonowania biura. Szukamy osoby komunikatywnej i zorganizowanej, z doświadczeniem w pracy biurowej, zainteresowanej działaniem organizacji pozarządowej „od kuchni”. Chętnych zapraszamy do przesyłania dokumentów do 11 września 2017 do godziny 12.00 na adres rekrutacja@centrumcyfrowe.pl.
Szczegółowe informacje w ogłoszeniu na naszej stronie: https://centrumcyfrowe.pl/about/praca-w-centrum-2/3008-2/.Będziemy wdzięczni za rozesłanie tej informacji do osób zainteresowanych.

Projekt cyfryzacyjny UMK – prezentacja

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza wszystkich zainteresowanych na publiczną prezentację założeń projektu w ramach Działania 2.3.1 PO PC. Publiczna prezentacja dotyczy założeń projektu pn. „Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb dydaktyki i nauki całego kraju” przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” programu operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 – typ projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki. Czytaj dalej