Prawne aspekty udostępniania danych badawczych w humanistyce – warsztaty na UW

Udostępnianie danych badawczych w sposób poprawny wymaga zwrócenia uwagi na aspekty prawne. Zależnie od konkretnych zbiorów danych problemy prawne będą się różnić. W czasie warsztatów poruszymy najważniejsze kwestie, które powinny zostać uwzględnione przez badaczy reprezentujących różne dyscypliny humanistyczne. Czytaj dalej

Warsztaty prawne i techniczne

Została uruchomiona rekrutacja na warsztaty, które odbędą się drugiego dnia
konferencji „Making Cultural Heritage Data Accessible and Reusable: Finding
Best Practices”, organizowanej przez Konsorcjum DARIAH-PL, wspólnie z
DARIAH-DE oraz Muzeum Historii Polski w dniach 19 i 20 kwietnia 2018 r.
Odbędą się dwa równoległe warsztaty: techniczny i prawny, na oba obowiązuje
oddzielna rekrutacja. Serdecznie zapraszamy Państwa do zgłaszania swojego uczestnictwa http://dariahtheme2017.dariah.pl/warsztaty/. Więcej informacji dotyczących konferencji znajdą Państwo na stronie  http://dariahtheme2017.dariah.pl.

Folia Toruniensia – nowy numer

W listopadzie ukazał się kolejny tom naukowego czasopisma „Folia Toruniensia” (tom 17 za 2017 rok). Periodyk jest wydawany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu oraz Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (ISSN1641–3792; DOI  http://dx.doi.org/10.12775/FT).

Czytaj dalej

100 × propaganda – sympozjum w Gdańsku

Akademia Sztuk Pięknych i PAN Biblioteka Gdańska organizują 23 listopada 2018 sympozjum pt. 100 × propaganda.Tematyka sympozjum skierowana jest do wszystkich badaczy oraz projektantów zajmujących się propagandą z perspektywy lingwistycznej, kulturoznawczej, historycznej, artystycznej i socjologicznej. Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa prezentowana w przestrzeni auli ASP w Gdańsku, ukazująca propagandę w plakacie na przestrzeni 100 lat. Czytaj dalej

Rusza Tydzień z Internetem 2018

Jak narysować mapę świata z perspektywy Australii? Czy globalne ocieplenie to mit? Czy Kolumb naprawdę odkrył Amerykę? Z takimi między innymi zagadnieniami zmierzą się uczestnicy kampanii Tydzień z Internetem. Akcja rozpoczyna się 19 marca w całej Europie. W Polsce jej tegorocznym motywem przewodnim jest krytyczne myślenie. Tydzień z Internetem to ogólnoeuropejska kampania, w którą co roku włącza się kilkadziesiąt krajów. W polskiej edycji uczestniczy 200 bibliotek, szkół, organizacji pozarządowych, pracowni komputerowych czy domów kultury, które od 19 do 25 marca zorganizują spotkania dla mieszkańców opierające się na tegorocznym scenariuszu.  Czytaj dalej