40-lecie działalności naukowej i dydaktycznej IBIN UŚ

Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego zaprasza do udziału w uroczystości jubileuszu 40-lecia działalności naukowej i dydaktycznej. W części oficjalnej przewiduje się m.in. wykład „Publiczne usługi informacyjne a indywidualne zarządzanie informacją” dr. hab. Remigiusza Sapy z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz spotkanie pracowników Instytutu ze studentami i absolwentami. Uroczystość rozpocznie się 16 października 2015 r. o godz. 12.00 w siedzibie Wydziału Filologicznego w Katowicach (pl. Sejmu Śląskiego 1, sala Rady Wydziału, 5. piętro). Od godz. 16.00 planowane jest spotkanie absolwentów. Czytaj dalej

The London Manifesto

Wzywamy do sprawiedliwej reformy prawa autorskiego dla bibliotek i archiwów w Europie – to główny przekaz manifestu opublikowanego wczoraj przez koalicję środowisk zajmujących się prawem autorskim w bibliotekach i archiwach (CILIP). – czytamy na stronach Centrum Cyfrowego, które podpisało apel.
Stowarzyszenie EBIB również dołączyło do listy sygnatariuszy. Więcej informacji na blogu Centrum Cyfrowego.

„Podkarpackie Studia Biblioteczne” – przyjmowanie artykułów

Do 20 kwietnia 2015 r. przesyłać można artykuły do jedynego na Podkarpaciu recenzowanego czasopisma naukowego z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.
Redakcja „Podkarpackich Studiów Bibliotecznych” serdecznie zaprasza do przesyłania artykułów do kolejnego, czwartego już numeru rocznika „Podkarpackie Studia Biblioteczne”.

„Podkarpackie Studia Biblioteczne” to otwarte, elektroniczne czasopismo naukowe (recenzowane) poświęcone zagadnieniom z zakresu bibliotekoznawstwa, informacji naukowej i komunikacji, które dostępne jest na stronie http://psb.ur.edu.pl. To platforma wymiany doświadczeń oraz publikowania rozważań teoretycznych dla bibliotekarzy, pracowników naukowych oraz innych osób zainteresowanych poruszaną tematyką z regionu Podkarpacia oraz całej Polski.
Czytaj dalej

Listopadowy numer Biuletynu EBIB

Listopadowy „Biuletyn EBIB” Edukacja i rozwój osobisty bibliotekarzy odpowie na pytanie — „czego więcej mogą się nauczyć i czego więcej uczą się bibliotekarze”.

Numer wyróżnia się wśród innych jeszcze tym, że wszystkie zamieszczone w nim teksty, zarówno artykuły tematyczne, jak i zawarte w dziale Badania, teorie, opinie, oraz sprawozdania i komunikaty, związane są z tematem wiodącym.

Licząc na to, że dostarczamy Państwu nie tylko ciekawych relacji, doświadczeń i ofert szkoleniowych, ale również wielu inspiracji do samokształcenia i dzielenia się wiedzą, zapraszam do lektury w sprzyjające czytaniu jesienne wieczory.

Redaktor numeru: Lidia Derfert-Wolf

80 Czytaków dla bibliotek publicznych

druga edycja projektu szansą dla kolejnych bibliotek

Larix

Stowarzyszenie Pomocy osobom Niepełnosprawnym „Larix” Im. Henryka Ruszczyca już po raz drugi zaprasza biblioteki publiczne do udziału w projekcie „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabo widzących – Edycja 2014”. Ubiegłoroczna edycja projektu cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród bibliotek. Czytaj dalej