Udział polskich bibliotekarzy w Kongresie IFLA 2017

Na wniosek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego planuje w I połowie 2017 roku uruchomienie programu stypendialnego dla bibliotekarzy z bibliotek publicznych, umożliwiającego udział w Kongresie IFLA 2017 we Wrocławiu. Pan Minister ponadto zwrócił się do Pani Anny Zalewskiej, Ministra Edukacji Narodowej, oraz Pana Jarosława Gowina, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z prośbą o uruchomienie analogicznych programów dofinansowania uczestnictwa w Kongresie IFLA we Wrocławiu dla pracowników bibliotek działających w obszarach edukacji oraz nauki i szkolnictwa wyższego.

Więcej na stronie SBP.

„Tytuł ujednolicony” ukazał się po raz dwudziesty

Nowy numer kwartalnika „Tytuł Ujednolicony” przynosi wiele interesujących treści.
Na początek proponujemy wywiad z Martą Pawlik-Flisikowską z PAN Biblioteki Gdańskiej i Kariną Rojek z Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku, współtwórczyniami bardzo ciekawej inicjatywy nadawania nowych form życia zdigitalizowanym obiektom bibliotecznym. Warto przeczytać o Pracowni Nowych Mediów w PAN BG. Czytaj dalej

Nowy numer „Biuletynu Nauczycieli Bibliotekarzy” już online!

Czytanie, edukacja, zabawa – nowy numer „Biuletynu Nauczycieli Bibliotekarzy” już online. Na jego łamach pracownicy bibliotek pedagogicznych i szkolnych dzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z promocją czytelnictwa. Piszą także o nietypowych formach pracy z użytkownikami, które w pośredni sposób zachęcają do odwiedzania bibliotek i korzystania z ich zbiorów. Czytaj dalej

Nagroda Premiera dla bibliotekarza

Dr Bartłomiej Włodarczyk z Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego (IINSB UW) otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską zatytułowaną Zastosowanie map tematów w językach haseł przedmiotowych na przykładzie języka haseł przedmiotowych biblioteki narodowej.
Praca została opublikowana przez SBP
Gratulujemy Panie Bartku!

Inwentaryzacja archiwum Instytutu Literackiego w Maisons-Laffitte zakończona

Po blisko siedmiu latach zakończono inwentaryzację archiwum Instytutu Literackiego w Maisons-Laffitte pod Paryżem. Zbiory obejmują bogatą korespondencję twórcy „Kultury″ Jerzego Giedroycia, dokumenty życia społecznego, rękopisy książek i fotografie. To ponad 185 m archiwaliów.
Czytaj na stronie Instytutu Książki