PowerED. Jak przeciwdziałać wykluczeniom w edukacji?

„Równość szans edukacyjnych – zdefiniowana nie tylko jako dostęp do zasobów, ale przede wszystkim jako wsparcie adekwatne do indywidualnych potrzeb – to cecha dojrzałych społeczeństw, bo może ją zagwarantować jedynie wysokiej jakości, publiczny, bezpłatny system oświaty” – piszą autorzy rekomendacji „PowerED. Jak przeciwdziałać wykluczeniom w edukacji?”. W powstanie dokumentu zaangażowanych było ponad 40 ekspertów i ekspertek – nauczycieli, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, a także przedsiębiorstw prywatnych. Jak zatem zorganizować szkołę, by wyrównywać szanse polskich uczniów?

Rekomendacje ​„PowerED. Jak przeciwdziałać wykluczeniom w edukacji” ​można pobrać ze strony: ​www.power-ed.pl

Czytaj dalej

Biblioteka Narodowa otworzyła poradnię

Biblioteka Narodowa zachęca bibliotekarzy do korzystania z Poradni Biblioteki Narodowej, gdzie można uzyskać pomoc dotyczącą codziennej pracy i działalności bibliotek.
W poszczególnych działach tematycznych dostępne są rekomendacje, listy pytań i odpowiedzi oraz inne przydatne materiały, w tym związane z sytuacją spowodowaną pandemią wirusa, wypełnianiem formularza K-03, prawem autorskim i nie tylko.

Zachęcamy bibliotekarzy do zadawania pytań.
Prosimy o przesyłanie pytań na adres: poradnia@bn.org.pl

1,1 mld zł na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – ruszają konsultacje publiczne

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 jest największym – z uwagi na skalę oddziaływania finansowego – programem wieloletnim Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przygotowanym we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Planowany budżet Programu wynosi ponad 1,1 mld zł, w tym 635 mln zł pochodzących z budżetu państwa, co oznacza wzrost zaangażowania budżetu państwa o 180 mln zł względem edycji programu na lata 2016-2020. Program ma na celu poprawę stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Więcej informacji na stronie gov.pl

„Lew Politechniki Wrocławskiej” dla naszej redakcyjnej koleżanki Ani Komperdy

Ta prestiżowa nagroda przyznawana przez Kapitułę składającą się z obecnego i byłych rektorów stanowi wyraz szczególnego wyróżnienia i jest przyznawana pracownikom Politechniki Wrocławskiej, niezależnie od zajmowanego stanowiska, którzy swoja pracą, zaangażowaniem i pomysłami rozsławiają imię uczelni, przynoszę jej chlubę i podnoszą prestiż w środowisku akademickim.
Ania otrzymała ją za wieloletnią pracę na rzecz uczelni, zaangażowanie oraz zasługi we wspieraniu działalności naukowo-badawczej Politechniki Wrocławskiej. Gratulujemy!

Ania Komperda ze statuetką
Nasza „Lwica” ze statuetką

Czytaj dalej

Webinarium o twórczości Marcina Szczygielskiego

Centrum Literatury Dziecięcej – MBP Oświęcim zaprasza na webinarium poświęcone twórczości Marcina Szczygielskiego. Webinarium organizowanej jest w ramach projektu 26. Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego.
Webinarium odbędzie się 27 listopada o godz. 20.30.
Prowadzenie dr Karolina Starnawska.
Więcej informacji

Przewodnik kulturalny, czyli jak rozwijać kompetencje kulturowe dzieci i młodzieży?

Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Bielsku-Białej wraz z Domem Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej, serdecznie zapraszają nauczycieli bibliotekarzy, polonistów, nauczycieli wiedzy o kulturze oraz animatorów i pracowników instytucji kultury na konferencję „Przewodnik kulturalny, czyli jak rozwijać kompetencje kulturowe dzieci i młodzieży? – możliwości działań oraz współpracy bibliotek szkolnych z instytucjami kultury”, która odbędzie się 29 listopada 2019 r. w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej, ul J. Słowackiego 17, w godz.: 9.30 – 15.00. 

Czytaj dalej