Międzynarodowa konferencja „Prasa versus książka: od konkurencji do konwergencji”. Kraków 24-25 listopada 2022 r.

Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Komisja Prasoznawcza Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zapraszają na międzynarodową konferencję naukową „Prasa versus książka: od konkurencji do konwergencji”, która odbędzie się w dniach 24-25 listopada 2022 r. w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.
Celem konferencji jest interdyscyplinarna debata na temat obecnej sytuacji mediów o tradycyjnym rodowodzie (prasa i książka) wśród współczesnych środków masowego przekazu w dobie rewolucji technologicznej. Podczas obrad zostaną zaprezentowane kierunki i wyniki badań w zakresie koegzystencji/konkurencji tych mediów w perspektywie historycznej, a także wpływ na nie współczesnych przemian komunikacyjno-informacyjnych. Analizie i ocenie poddane będą ponadto badania nad użytkownikiem tradycyjnym i konwergentnym.

Czytaj dalej

HINC OMNIA – zbiory specjalne 3.0

Dyrekcja Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie z przyjemnością zaprasza na trzecią konferencję z cyklu HINC OMNIA. Zbiory historyczne, artystyczne i specjalne w bibliotekach oraz innych instytucjach kultury. Tegoroczne obrady odbędą się pod hasłem Zbiory specjalne 3.0 i poświęcone będą projektom i programom, które wykorzystują metadane zbiorów specjalnych lub ich cyfrowe reprodukcje do tworzenia narzędzi informatycznych, takich jak aplikacje komputerowe, bazy danych, platformy internetowe, wspierających pracę badaczy i naukowców, jak i służących rozrywce.

Udział jest bezpłatny, wymagana jest rejestracja na stronie konferencji.

Czytaj dalej

Biblioteka Nauki – szkolenie dla redakcji i wydawców czasopism naukowych

Zespół ICM UW uruchomił nową odsłonę serwisu Biblioteka Nauki, największej internetowej biblioteki polskich publikacji naukowych w otwartym dostępie. Serwis powstał w ramach projektu POPC Platforma Polskich Publikacji Naukowych, który obecnie jest finalizowany. Z tej okazji zorganizowano spotkanie podsumowujące połączone z ostatnim szkoleniem warsztatowym.

Spotkanie odbędzie się 12 października 2021 r. w formie stacjonarnej, w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, a zaproszenie jest skierowane w szczególności do redakcji i wydawców czasopism naukowych.

Wydarzenie jest bezpłatne, jednak z uwagi na limit liczby uczestników obowiązuje rejestracja.
Formularz rejestracyjny

Czytaj – abyś nigdy nie czuł się samotny

23 kwietnia przypada Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

(…) Bardziej niż kiedykolwiek, w czasach, gdy większość szkół na całym świecie jest zamknięta, a ludzie muszą ograniczać czas spędzany na zewnątrz, moc książek powinna być wykorzystywana do zwalczania izolacji, wzmacniania więzi między ludźmi, poszerzania naszych horyzontów, jednocześnie stymulując nasze umysły i kreatywność.(…)
Ze strony UNESCO

Czytaj więcej na stronie Polskiego Komitetu ds. UNESCO

Zmarła Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska

Joanna Pasztaleniec Jarzyńska

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej. Jeszcze niedawno mieliśmy nadzieję, że uda Jej się pomóc, że wróci do zdrowia.

Przez całe życie zawodowe związana była z bibliotekarstwem, przez lata pracując w Bibliotece Narodowej, aktywnie działając w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich, od 2017 roku pełniąc funkcję przewodniczącej SBP.

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Czytaj wspomnienie

PowerED. Jak przeciwdziałać wykluczeniom w edukacji?

„Równość szans edukacyjnych – zdefiniowana nie tylko jako dostęp do zasobów, ale przede wszystkim jako wsparcie adekwatne do indywidualnych potrzeb – to cecha dojrzałych społeczeństw, bo może ją zagwarantować jedynie wysokiej jakości, publiczny, bezpłatny system oświaty” – piszą autorzy rekomendacji „PowerED. Jak przeciwdziałać wykluczeniom w edukacji?”. W powstanie dokumentu zaangażowanych było ponad 40 ekspertów i ekspertek – nauczycieli, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, a także przedsiębiorstw prywatnych. Jak zatem zorganizować szkołę, by wyrównywać szanse polskich uczniów?

Rekomendacje ​„PowerED. Jak przeciwdziałać wykluczeniom w edukacji” ​można pobrać ze strony: ​www.power-ed.pl

Czytaj dalej

Biblioteka Narodowa otworzyła poradnię

Biblioteka Narodowa zachęca bibliotekarzy do korzystania z Poradni Biblioteki Narodowej, gdzie można uzyskać pomoc dotyczącą codziennej pracy i działalności bibliotek.
W poszczególnych działach tematycznych dostępne są rekomendacje, listy pytań i odpowiedzi oraz inne przydatne materiały, w tym związane z sytuacją spowodowaną pandemią wirusa, wypełnianiem formularza K-03, prawem autorskim i nie tylko.

Zachęcamy bibliotekarzy do zadawania pytań.
Prosimy o przesyłanie pytań na adres: poradnia@bn.org.pl

1,1 mld zł na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – ruszają konsultacje publiczne

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 jest największym – z uwagi na skalę oddziaływania finansowego – programem wieloletnim Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przygotowanym we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Planowany budżet Programu wynosi ponad 1,1 mld zł, w tym 635 mln zł pochodzących z budżetu państwa, co oznacza wzrost zaangażowania budżetu państwa o 180 mln zł względem edycji programu na lata 2016-2020. Program ma na celu poprawę stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Więcej informacji na stronie gov.pl