„Biuletyn EBIB” – plan na 2022 r.

Szanowni Czytelnicy, przygotowaliśmy plan sześciu numerów „Biuletynu EBIB” na rok 2022. Uwzględniliśmy różnorodną tematykę, biorąc pod uwagę również Państwa sugestie. Staraliśmy się brać pod uwagę problemy nurtujące całe środowisko, ale również poszczególne typy bibliotek.

Zachęcamy do przejrzenia planu i zgłaszania artykułów tematycznych, jak również tekstów dotyczących innych problemów, które zamieścimy w dziale Badania, teorie, opinie czy Sprawozdania. Namawiamy także firmy współpracujące z bibliotekami do promowania swoich usług i produktów w dziale Artykuł sponsorowany.

Lidia Derfert-Wolf

NrTerminTytułRedakcja
202LutyDziałalność wydawnicza bibliotek    Lidia Derfert-Wolf
Beata Starosta  
203KwiecieńZawód bibliotekarza – status i dobre praktykiMarzena Marcinek
Joanna Broniarczyk
204CzerwiecBiblioteki szkolne – zaniedbana strefa?Beata Antczak-Sabala Danuta Brzezińska
205SierpieńCompliance w instytucjach publicznych – zgodność funkcjonowania z przepisami prawaIwona Sójkowska
Barbara Szczepańska
206PaździernikCentralna informacja biblioteczna i naukowa w Polsce – stan obecnyMilena Śliwińska
Henryk Hollender
207GrudzieńO otwartości w bibliotekachAgnieszka Celej
Justyna Zawada  

W wybranych numerach planujemy poruszyć następujące zagadnienia:

202 – Biblioteki (różnych typów!) jako wydawcy; wydawnictwa w strukturach organizacyjnych bibliotek; biblioteki odpowiedzialne za utrzymanie platform wydawniczych w instytucji (np. OJS).

203 – Uregulowania prawne, certyfikacja zawodowa, akredytacja kierunków kształcenia, kursów i szkoleń zawodowych; wymagania, kwalifikacje i kompetencje zawodowe na różnych stanowiskach w bibliotekach akademickich i publicznych; rekrutacja do pracy w bibliotekach, aktywność i wypalenie zawodowe, przykłady dobrych praktyk, kompetencje niezbędne do obsługi  różnych grup użytkowników, w szczególności obcokrajowców.

204 – Biblioteki i bibliotekarze w podstawie programowej i innych przepisach MEiN. System Informacji Oświatowej a biblioteka szkolna. Programy dofinansowania. Obsługa darmowych podręczników; zastępstwa; biblioteka jako świetlica i “przechowalnia” uczniów oraz inne problemy.

205 – Systemy zgodności w instytucjach publicznych, w tym w bibliotekach, np. dyrektywa unijna o ochronie sygnalistów, RODO, prawo autorskie, dostępność cyfrowa, IT. Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w bibliotekach.

206 – Projekty centralnej informacji bibliotecznej i naukowej prowadzone aktualnie w Polsce, w tym takie zagadnienia jak: integracja, interoperacyjność, języki opisu i wyszukiwania rzeczowego (tu: deskryptory BN). Numer z okazji z okazji 20-lecia Nukatu.

207 – Otwarty dostęp do publikacji, otwarta nauka, otwarta kultura. Budownictwo i infrastruktura – otwarte przestrzenie. Biblioteka mobilna / bibliotekarz mobilny. Narzędzia mobilne. Otwieranie zasobów należących do domeny publicznej, np. digitalizacja oraz udostępnienie online zasobów kościelnych.

W „Biuletynie EBIB” pytamy: Czy jest tu jeszcze biblioteka?

Polecamy czerwcowy numer „Biuletynu EBIB” pt. Czy jest tu jeszcze biblioteka? Nowe wyzwania, zadania i kompetencje. Poczytacie o bibliotekach zmienionych i podlegającym kolejnym przeobrażeniom, o bibliotekach jako miejsca współdziałania ludzi i społeczności, kreowania idei, realizacji pomysłów, jako miejsca przenikania wiedzy, edukacji i badań, jako miejsce kształtowania nowych kompetencji bibliotekarzy. Miłej lektury na wakacje!

W „Biuletynie EBIB” o bibliotekach sprzed ery cyfrowej

Złotówka za dolara? Czy to możliwe? Dowiecie się Państwo o tym z nowego numeru „Biuletynu EBIB” pt. O bibliotekach sprzed ery cyfrowej. Lektura wszystkich artykułów wspomnieniowych gwarantuje uśmiech od ucha do ucha, tak ważny w obecnym czasie. Nie zapominamy jednak o aktualnych wydarzeniach. W relacjach ze spotkań naszej społeczności bibliotekarskiej przedstawiamy tematy aktualne związane m.in. zarządzaniem informacją, otwieraniem nauki i promocją Polskiej Platformy Medycznej. A perspektywa rozwoju oferty polskich zasobów elektronicznych omówiona została w artykule sponsorowanym Model działania biblioteki w nowej rzeczywistości. Zapraszamy do lektury!

Zmarł Franciszek Chwalczyk

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że 11 lutego 2021 r. zmarł płk. w st. spocz. dr inż.  Franciszek Chwalczyk, wieloletni dyrektor Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Franciszek Chwalczyk był naszym wspaniałym Kolegą i Przyjacielem. Zapamiętamy Go jako doskonałego, kompetentnego organizatora i zarządzającego „swoją” biblioteką, jako aktywnego uczestnika merytorycznych dyskusji zawodowych i koleżeńskich biesiad, a przede wszystkim jako nadzwyczaj życzliwego, kulturalnego i uśmiechniętego człowieka, prawdziwego dżentelmena.

Czytaj dalej

Statystyka zasobów elektronicznych StatEL za rok 2020

Na witrynie Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich zamieszczono dane statystyczne dotyczące licencjonowanych e-zasobów w bibliotekach szkół wyższych (stan na 31.12.2020). Lista StatEL zawiera, m.in. zasady liczenia e-zasobów, tabelę z danymi (w PDF i XLS) oraz załączniki (z baz EBSCO i ProQuest). Dane zawarte w tabelach można wykorzystywać w sprawozdaniach do GUS,  AFBN itp.

VII Ogólnopolskie Seminarium użytkowników Uczelnianych Baz Wiedzy

Tegoroczne cykliczne seminarium prezentujące rozwój oprogramowania Uczelnianej Bazy Wiedzy Omega-PSIR odbędzie się 7-10 grudnia 2020 r. i poświęcone będzie różnym aspektom związanym z wdrożeniem w uczelni systemu typu CRIS (CurrentResearch Information System), z naciskiem na zagadnienia związane z procesem ewaluacji jednostek naukowych. Zaprezentowane będą  prace  OPI  nad  systemami  służącymi  do  ewaluacji za  lata 2017-2021. Przedstawione także zostaną narzędzia  oprogramowania  OMEGA-PSIR  wspomagające na uczelni procesy związane z ewaluacją, takie jak obliczanie dorobku indywidualnego i zbiorowego, identyfikowanie zagrożeń związanych z zaniżeniem oceny, czy integrację z systemami centralnymi.

Czytaj dalej