XXV Zjazd Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich

W dniach 20-21 września 2022 r. w Bibliotece Politechniki Krakowskiej odbył się jubileuszowy XXV Zjazd Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich. Spotkanie było okazją do wspomnień związanych z powołaniem i działalnością KDBASP od marca 1997 r., jak również wymiany informacji i opinii oraz ciekawych dyskusji. Gratulujemy Radzie Wykonawczej oraz wszystkim Dyrektorom zrzeszonym w KDBASP pięknego jubileuszu i życzymy dalszej efektywnej pracy na rzecz środowiska bibliotek szkół wyższych.

System informatyczny Taxila do analizy tekstów naukowych

ICM UW rozwija i dostarcza w Polsce narzędzie Taxila, oparte na sztucznej inteligencji, służące do analizy tekstów naukowych. System udostępniany jest na podstawie umowy o współpracy naukowej z Systems Biology Institute Tokyo oraz w oparciu o zasoby licencyjne gromadzone przez Wirtualną Bibliotekę Nauki, dostępne dla polskich instytucji objętych licencją. W ramach warsztatów dotyczących onkologii, integracja Taxila z WBN pozwala obecnie na analizę 25 tys. pełnych artykułów naukowych, głównie z czasopism Springer i Elsevier i jest stale powiększana o kolejne teksty. Więcej informacji.

Biblioteki szkolne – zaniedbana strefa? Refleksje w „Biuletynie EBIB”

W dniu zakończenia roku szkolnego oddajemy do rąk Czytelników „Biuletynu EBIB” numer poświęcony bibliotekom szkolnym. Autorki artykułów dzielą się swoimi doświadczeniami z realizacji zadań biblioteki zarówno w warunkach małej wiejskiej szkoły, jak i placówki wielkomiejskiej. Zwracają uwagę na konieczność wyrównywania szans. Miłej lektury!

Bożena Bednarek-Michalska. Bibliografia za lata 1981-2020

W ramach serii „Wydawnictwa Zwarte Stowarzyszenia EBIB” opublikowaliśmy kolejny tom pt. Bożena Bednarek-Michalska. Bibliografia za lata 1981-2020. Materiał jest bibliografią osobową podmiotową, rejestrującą dorobek piśmienniczy i niepiśmienniczy, zawierającą opisy: książek, rozdziałów w książkach, referatów w materiałach konferencyjnych, artykułów z czasopism, sprawozdań, wywiadów, numerów czasopism (w formie drukowanej i/lub elektronicznej), preprintów tekstów niepublikowanych oraz utrwalonych w sieci wykładów, nagrań itp., których Bożena Bednarek-Michalskiej była autorką, współautorką, rozmówczynią, wykładowczynią. Publikacją tą pragniemy uczcić pierwszą rocznicę śmierci Bożeny Bednarek-Michalskiej.

W „Biuletynie EBIB” o zawodzie bibliotekarza

W najnowszym „Biuletynie EBIB” proponujemy Państwo artykuły związane z zawodem bibliotekarza: o mobilności, o wypaleniu zawodowym i o spojrzeniu na zawód i bibliotekę z nowej perspektywy – performera. Ponadto w numerze wspomnienie o Czesławie Gryczu, tekst o ciekawym przedsięwzięciu edukacyjnym dla początkujących w zawodzie bibliotekarza pracowników bibliotek publicznych województwa dolnośląskiego oraz informacja o niezwykłej wystawie młodych artystów z Ukrainy pt. „Twórczy Opór”.

Raport nt. zarządzania danymi badawczymi na witrynach polskich bibliotek naukowych

Polecamy uwadze naszych Czytelników monografię Obecność problematyki zarządzania danymi badawczymi na stronach web polskich bibliotek naukowych (red. nauk. Marek Nahotko), opublikowaną w 2022 r. przez Uniwersytet Jagielloński i Bibliotekę Jagiellońską. Raport z badań […] jest pierwszym tak kompleksowym opracowaniem tej ważnej i bardzo aktualnej tematyki (z rec. prof. dr hab. Barbary Sosińskiej-Kalaty). Publikacja dostępna jest w Repozytorium UJ RUJ na licencji CC BY-NC 4.0.

Wokół otwartego bibliotekarstwa. Seminarium naukowe projektu EODOPEN dedykowane pamięci Bożeny Bednarek-Michalskiej

W imieniu Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu i Stowarzyszenia EBIB zapraszamy na seminarium naukowe projektu EODOPEN dedykowane pamięci Bożeny Bednarek-Michalskiej „Wokół otwartego bibliotekarstwa”, które odbędzie się 20 maja 2022 r. w Toruniu. Udział w seminarium jest bezpłatny.