W „Biuletynie EBIB” o zarządzaniu zasobami

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru „Biuletynu EBIB”. Tym razem przedstawiamy różnorodne teksty na temat współpracy bibliotek w zakresie zarządzania zasobami, tradycyjnymi i elektronicznymi. A z kilku sprawozdań dowiecie się o ciekawych konferencjach zdalnych dotyczących bibliotek i ewaluacji jednostek naukowych.

VII Ogólnopolskie Seminarium użytkowników Uczelnianych Baz Wiedzy

Tegoroczne cykliczne seminarium prezentujące rozwój oprogramowania Uczelnianej Bazy Wiedzy Omega-PSIR odbędzie się 7-10 grudnia 2020 r. i poświęcone będzie różnym aspektom związanym z wdrożeniem w uczelni systemu typu CRIS (CurrentResearch Information System), z naciskiem na zagadnienia związane z procesem ewaluacji jednostek naukowych. Zaprezentowane będą  prace  OPI  nad  systemami  służącymi  do  ewaluacji za  lata 2017-2021. Przedstawione także zostaną narzędzia  oprogramowania  OMEGA-PSIR  wspomagające na uczelni procesy związane z ewaluacją, takie jak obliczanie dorobku indywidualnego i zbiorowego, identyfikowanie zagrożeń związanych z zaniżeniem oceny, czy integrację z systemami centralnymi.

Czytaj dalej

O otwartych danych badawczych w „Biuletynie EBIB”

Redakcja „Biuletynu EBIB” zaprasza Państwa do lektury numeru o otwartych danych badawczych. Temat ten podejmujemy co jakiś czas, prezentując nowe inicjatywy, standardy, serwisy. Tym razem dużo uwagi poświęciliśmy planom zarządzania danymi badawczymi oraz repozytoriom i czasopismom poświęconym prezentacji danych oraz rozpowszechnianiu informacji o nich w świecie nauki. Inicjujemy również dyskusję na temat zbierania, agregowania i transmisji otwartych danych badawczych przez biblioteki publiczne. Życzymy wielu inspiracji!

„Biuletyn EBIB” – plan numerów na rok 2021

Szanowni Czytelnicy, przygotowaliśmy plan numerów „Biuletynu EBIB” na rok 2021, zachowując częstotliwość sześciu numerów w roku. Zaplanowaliśmy zróżnicowane tematy, interesujące – mamy nadzieję – dla wszystkich typów bibliotek. Rezygnujemy z podsumowania roku 2020, bo był on zdominowany pandemią. Chcemy natomiast rok 2021 zacząć nietypowo, wracając wspomnieniami do czasów sprzed komputerów i internetu – może pomogą nam przetrwać trudny pandemiczny czas.

Czytaj dalej

Telekonferencja „Polska Platforma Medyczna jako przestrzeń współpracy i promocji osiągnięć naukowych polskiej medycyny”

20 października 2020 r. odbędzie się telekonferencja „Polska Platforma Medyczna jako przestrzeń współpracy i promocji osiągnięć naukowych polskiej medycyny”. Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu „Polska Platforma Medyczna – portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym” (PPM), realizowanego przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu wraz z siedmioma instytucjami partnerskimi w Polsce: uniwersytetami medycznymi z Białegostoku, Gdańska, Katowic, Lublina, Szczecina i Warszawy oraz Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi.

PPM to ogólnodostępna i bezpłatna platforma cyfrowa integrująca, prezentująca i promująca osiągnięcia naukowe i potencjał partnerów w zakresie medycyny, farmacji, stomatologii, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i ochrony zdrowia. Projekt ma na celu upowszechnienie dostępu do wiedzy i wyników badań naukowych, promocję osiągnięć naukowych i potencjału badawczego instytucji biorących udział w projekcie, umożliwienie cyfrowego udostępniania i transferu zasobów nauki pomiędzy ośrodkami badawczymi oraz instytucjami publicznymi i społeczeństwem, a także umożliwienie ponownego wykorzystania danych i weryfikację wyników badań naukowych.
Program telekonferencji oraz formularz rejestracji jest dostępny na stronie projektu.

O czym chcecie czytać w „Biuletynie EBIB” w roku 2021?

Szanowni Państwo, tradycyjnie na początku jesieni zastanawiamy się jakie tematy poruszyć w „Biuletynie EBIB” w kolejnym roku. Liczymy bardzo na propozycje Czytelników reprezentujących wszystkie typy bibliotek, jak również inne instytucje kultury, nauki i edukacji. Zagadnienia na rok 2021 prosimy nadsyłać do 20 października br. na lidia.derfert-wolf@ebib.pl.

Otwarty dostęp, prawa autorskie i CC – szkolenia ICM UW

ICM UW (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i
Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego) zaprasza pracowników redakcji
oraz wydawców czasopism naukowych na bezpłatne szkolenia dotyczące otwartego dostępu, praw autorskich oraz licencji Creative Commons, w ramach projektu Platforma Polskich Publikacji Naukowych. W 2020 r. zaplanowano dwa szkolenia: 20.10 i 17.11, a w 2021 r. trzy szkolenia (w marcu i kwietniu). Zachęcamy do wcześniejszego zaplanowania udziału i rejestracji. Więcej informacji.

ANTYpandemicznie w „Biuletynie EBIB”

Ukazał się sierpniowo-wrześniowy numer „Biuletynu EBIB”, w którym prezentujemy Państwu różnorodne przykłady funkcjonowania bibliotek w czasie narodowej kwarantanny oraz garść refleksji, jak radzić sobie w przyszłości z podobnymi ograniczeniami. Wśród autorów mamy reprezentantów polskich bibliotek naukowych, publicznych, szkolnych i pedagogicznych. Życzymy inspirującej lektury!