I Kongres Bibliotek Szkół Wyższych w 2019 r.

Polecany

Stowarzyszenie EBIB we współpracy z bibliotekami Politechniki Łódzkiej (główny organizator), Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie, zaprasza na I Kongres Bibliotek Szkół Wyższych, który odbędzie się w dniach 12-14 czerwca 2019 r. w Łodzi.

Celem Kongresu jest integracja środowiska bibliotekarzy szkół wyższych, stworzenie szerokiego forum wymiany doświadczeń i myśli na najbardziej aktualne i istotne tematy, a także wskazanie obszarów i możliwości współpracy.

Więcej informacji ukaże się jesienią br. ale już dziś powinniście wpisać do kalendarza swój pobyt w Łodzi i przygotowywać się do ożywionej dyskusji.

„Biuletyn EBIB” o współpracy bibliotek z organizacjami pozarządowymi

Czytelnikom „Biuletynu EBIB” polecamy nowy numer, w którym autorzy – z bibliotek krajowych i zagranicznych – dzielą się doświadczeniami ze współpracy z organizacjami pozarządowymi. Proponujemy też ciekawy tekst o sposobach egzekwowania opłat za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych. Życzymy inspirującej lektury!

Nowy numer „Biuletynu EBIB” o danych bibliograficznych

Oddajemy Państwu kolejny numer „Biuletynu EBIB” – tym razem o jakości danych bibliograficznych i trendach w ich dalszym rozwoju.Temat zawsze ważny, trudny, ale przede wszystkim obowiązkowy dla każdego bibliotekarza, bez względu na zakres codziennych prac. Liczymy, że prawdziwie wiosenna aura będzie sprzyjać lekturze tekstów, pełnych fachowej wiedzy i naukowych rozważań.
Dziękujemy autorom za świetne teksty i wzorową współpracę!

O bibliotekach i bibliotekarzach w mediach społecznościowych – nowy numer „Biuletynu EBIB”

W pierwszym numerze „Biuletynu EBIB” w 2018 r. proponujemy tematykę mediów społecznościowych i obecności w nich bibliotek oraz bibliotekarzy. Zapraszamy do lektury tekstów analizujących zagadnienie w szerszym kontekście, jak również prezentujących doświadczenia własnych bibliotek. Znajdziecie Państwo artykuły o blogach, Facebooku, Instagramie, Twitterze itp. oraz inne materiały, w tym tekst o statusie bibliotekarzy w projekcie ustawy o szkolnictwie wyższym. Miłej lektury!