ebib 
Nr 1/2011 (119), Serwisy i usługi informacyjne. Komunikat
 poprzedni artykuł następny artykuł   

 


Stanisława Pietrzyk
Biblioteka Politechniki Lubelskiej

Nowe i ulepszone serwisy Biblioteki Politechniki Lubelskiej


Studiowanie, praca naukowa, przedsięwzięcia badawcze i zawodowe wymagają dostępu do specjalistycznego piśmiennictwa. Rolą naszej biblioteki jest, między innymi umożliwienie studentom i pracownikom uczelni łatwego korzystania z wielu baz rejestrujących literaturę naukową. Staramy się więc szeroko upowszechniać biblioteczne zasoby elektroniczne w taki sposób, aby bez problemu do nich dotrzeć i skorzystać. W ostatnim czasie Biblioteka Politechniki Lubelskiej uruchomiła na swojej witrynie internetowej kilka nowych serwisów informacyjnych.

E-czytelnia

Opisy i linki do źródeł elektronicznych, licencjonowanych, testowanych, jak i dostępnych bezpłatnie w sieci, zgromadziliśmy w jednym miejscu na stronie biblioteki http://biblioteka.pollub.pl/[1], w dziale „Wyszukiwanie”, w zakładce „E-czytelnia” (rys. 1.). Zasoby podzielone zostały na kategorie: Bazy, Bazy testowane, Biblioteki, Biblioteki Cyfrowe, Doktoraty, Gazety, Katalogi bibliotek, Portale, Akty prawne, Repozytoria, Wyszukiwarki naukowe, Inne źródła. Domyślnie wyświetla się lista elektronicznych baz danych, których liczba sukcesywnie wzrasta. Każda z baz opatrzona jest opisem i informacją o możliwości dostępu.Rys. 1. Zakładka „E-czytelnia” na witrynie Biblioteki Politechniki Lubelskiej. Domyślnie wyświetlone zasoby w kategorii Bazy
Źródło: Biblioteka Politechniki Lubelskiej [on-line]. [Dostęp 01.02.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.biblioteka.pollub.pl/e-czytelnia.

Multiwyszukiwanie

Funkcja dostępna jest ze strony głównej biblioteki, w dziale Wyszukiwanie. Użytkownik ma możliwość szybkiego wyszukiwania w wybranych bazach danych i serwisach czasopism elektronicznych (rys. 2.). Pierwszą czynnością jest wybór źródła, z którego chcemy skorzystać. Wyszukiwanie w zasobach licencjonowanych będzie zawsze poprzedzone logowaniem. Natomiast wyszukiwanie w bazach publicznie dostępnych (np. BazTech, Biblioteka Cyfrowa Politechniki Lubelskiej, katalog OPAC PL czy Publikacje Pracowników PL) odbywa się na podstawie formularza właściwego dla danego serwisu. Po wybraniu każdego źródła wyświetli się zatem nieco inny formularz (przykładowy dla BazTech przedstawiono na rys. 2.).Rys. 2. Funkcja „Multiwyszukiwanie” na witrynie Biblioteki Politechniki Lubelskiej.
Źródło: Biblioteka Politechniki Lubelskiej [on-line]. [Dostęp 01.02.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.biblioteka.pollub.pl/wyszukiwanie.

InfonaNet

Kolejnym narzędziem, ułatwiającym szybkie dotarcie do informacji, z którego mogą skorzystać nasi użytkownicy to baza InfonaNet (rys. 3.), utworzona wcześniej, ale niedawno zmodyfikowana. Baza zawiera informacje o czasopismach polskich i zagranicznych, dostępnych dla użytkowników z Politechniki Lubelskiej, w wersji elektronicznej i drukowanej. Możliwe jest przeglądanie alfabetyczne (A-Z), według czasopism polskich bądź zagranicznych, według bazy danych oraz wyszukiwanie według różnych kryteriów.Rys. 3. Baza czasopism dostępnych dla Politechniki Lubelskiej – InfonaNet
Źródło: Biblioteka Politechniki Lubelskiej [on-line]. [Dostęp 01.02.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://infonanet.pollub.pl/.

Na liście rezultatów wyszukiwania w InfonaNet, przy każdym tytule czasopisma podano ISSN, źródło rejestrujące dane czasopismo (np. witryna wydawcy, EBSCO, Springer, BazTech) oraz rodzaj dostępnej informacji (pełne teksty, abstrakty, spisy treści). Na liście czasopism zamieszczono również tytuły indeksowane przez BazTech. Umieszczenie tej bazy w tak wielu miejscach na stronie domowej Biblioteki Politechniki Lubelskiej zwiększa jej wykorzystanie i przede wszystkim sprawia, że użytkownicy są bardziej świadomi, z jakich źródeł i baz danych korzystają.Rys. 4. Rezultat wyszukiwanie w bazie InfonaNet
Źródło: Biblioteka Politechniki Lubelskiej [on-line]. [Dostęp 01.02.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://infonanet.pollub.pl/.

Przypis

[1] Wszystkie odesłania do stron internetowych przedstawiają wersję aktualną w dn. 1.02.2011 r.

 Początek stronyNowe i ulepszone serwisy Biblioteki Politechniki Lubelskiej / Stanisława Pietrzyk// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 1/2011 (119) luty. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2010. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2010/119/a.php?pietrzyk. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187


blog comments powered by Disqus