ebib 
Nr 1/2011 (119), Serwisy i usługi informacyjne. Komunikat
 poprzedni artykuł następny artykuł   

 


Dominika Paleczna
Koło Infobrokerskie przy Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych
Uniwersytetu Warszawskiego

Bibliosfera.net ? serwis informacyjny dla bibliotekarzy


Bibliosfera.net jest polskim serwisem dla bibliotekarzy należącym do nurtu Web 2.0, czyli jego treść w dużej mierze tworzą sami użytkownicy. Pomysłodawcami projektu są dwaj studenci bibliotekoznawstwa z Warszawy, Krzysztof Lityński i Jakub Kołakowski[1]. Nazwa serwisu to termin, który pojawia się od jakiegoś czasu, głównie w Internecie jako określenie bibliotecznej blogosfery, czyli blogów pisanych przez bibliotekarzy i biblioteki. Zdaniem twórcy serwisu bibliosfera to jednak coś więcej niż "biblioteczna blogosfera". Zalicza do niej m.in. informacje na tematy okołobiblioteczne w profesjonalnych i amatorskich mediach pozabranżowych, wpisy na forach czy też wideoklipy. Zauważa, że tak naprawdę bibliosfera nie musi istnieć tylko w Internecie, ale może również poza nim, zarówno w formie artykułu w gazecie, jak i konferencji[2]. Lityński rozróżnia też bibliosferę i Bibliosferę. Pisownia wielką literą oznacza tu nazwę własną - serwis Bibliosfera.

Głównym działem Bibliosfery jest, tworzona przez użytkowników, baza linków do materiałów dotyczących książek, bibliotek, nowych technologii i tematów pokrewnych. Każda zarejestrowana osoba ma możliwość dodania linku do artykułu, filmu lub zdjęcia znalezionego w Internecie. W tej chwili w systemie można znaleźć ponad tysiąc odnośników, z których wiele może stanowić podstawę np. do badań na temat wizerunku bibliotekarza w mediach i kulturze.Rys. 1. Strona główna Bibliosfery
Źródło: bibliosfera.net [on-line]. [Dostęp 19.01.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://bibliosfera.net/.

Zaletą bazy jest to, że do każdej dodanej treści można dotrzeć przez proste filtrowanie według typu, języka i tagów. Dostęp do linków, oprócz stron wortalu, jest możliwy także przez Twittera lub kanał RSS, a wybrane wiadomości pojawiają się na stronie Bibliosfery na Facebooku.

Bardzo przydatny wydaje się kalendarz biblioteczny, do którego każdy zalogowany może dodawać wydarzenia - podobnie jak w przypadku dodawania linków - przez prosty formularz. Pozwala to organizatorom umieszczać w bazie takie informacje na temat swoich imprez, jakie sami uznają za najważniejsze i najbardziej przydatne dla potencjalnych uczestników. Dodane do bazy informacje o konferencjach, warsztatach, szkoleniach itp. można przeszukiwać według wybranych kryteriów, jak: organizator, województwo, miasto, typ, grupa dedykowana, cena czy data, a także za pomocą tagów używanych do opisu przedmiotowego. W bazie imprez można również znaleźć informacje o wydarzeniach, które już się odbyły. Przydaje się to do przypominania lub odnajdowania szczegółowych informacji na temat konferencji itp., w których brano udział, a także stanowi źródło informacji o poszczególnych edycjach wydarzeń cyklicznych.Rys. 2. Bibliokalendarz
Źródło: Bibliokalendarz. W: bibliosfera.net [on-line]. [Dostęp 11.02.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://bibliokalendarz.pl/.

Jedną z niedogodności jest brak możliwości wyszukiwania wydarzenia według jego nazwy oraz konieczność wpisywania nazw wszystkich organizatorów w jednym polu, co czasami utrudnia dotarcie do informacji. Zdecydowanie brakuje też możliwości poprawnego wprowadzenia wydarzeń, w których udział jest zdalny oraz odbywających się za granicą. Ograniczenie spowodowane jest koniecznością wyboru z listy polskiego województwa jako miejsca odbycia się imprezy. Problemem jest też specyficzna sytuacja filtrowania wydarzeń według daty. Jeżeli w zakresie chronologicznym wpisany zostanie okres z przeszłości, bez dodatkowego określenia zamiaru wyszukiwania minionych wydarzeń (pole "Uwzględniać wydarzenia z przeszłości?", wartość "Tak"), wyszukane zostaną jedynie te wydarzenia, które dopiero są przed nami. Użytkownikowi nietrudno pominąć dodatkowe pytanie, przez co całkiem łatwo spotkać się tu z ciszą informacyjną. Wyszukiwanie treści w serwisie utrudnia też brak opcji przeszukiwania całej Bibliosfery. Możliwe jest przeszukiwanie jedynie każdego działu z osobna.

Dodatkiem do bazy odnośników i kalendarza jest prosty czytnik RSS, przez który przeglądać można wiadomości z wybranych blogów i serwisów bibliotecznych pogrupowanych na kategorie. W chwili pisania tego artykułu (11.01.2011) lista zawiera około czterdzieści pozycji, wśród których przeważają polskie blogi bibliotekarzy.

Obecna postać serwisu nie jest ostateczna. Twórcy wciąż ulepszają go i rozwijają. Na VII Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych w Krakowie "Czyń dobrze i mów o tym wszystkim, czyli nowoczesne public relations bibliotek z wykorzystaniem narzędzi Web 2.0", zapowiedziano Bibliosferę 2. Będzie to druga wersja serwisu, która zostanie poszerzona m.in. o katalog stron WWW i bardziej zaawansowane opcje personalizacji, a także ulepszenie już istniejących modułów.


Rys. 3. Projekt Bibliosfery 2
Źródło: bibliosfera.net [on-line]. [Dostęp 19.01.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://bibliosfera.net/.

Przypisy

[1] RYNARZEWSKI, M. Bibliosfera - nowy portal bibliotekarski! W: Pulowerek.pl [on-line]. 15.06.2010 [Dostęp 12.01.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://pulowerek.pl/2010/06/15/bibliosfera-nowy-portal-bibliotekarski/.

[2] LITYŃSKI, K. Czym jest bibliosfera? W: bibliosfera.net [on-line]. 15.04.2010 [Dostęp 12.01.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://bibliosfera.net/blog/dev/1/czym-jest-bibliosfera/.

 Początek stronyBibliosfera.net ? serwis informacyjny dla bibliotekarzy / Dominika Paleczna// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 1/2011 (119) luty. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2010. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2010/119/a.php?paleczna. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187


blog comments powered by Disqus