ebib 
Nr 1/2011 (119), Serwisy i usługi informacyjne. Felieton
  następny artykuł   

 


Lidia Derfert-Wolf
Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
EBIB

Felieton wstępny


Znakiem czasu dla działalności informacyjnej bibliotek jest realizacja usług i tworzenie nowych serwisów opartych na narzędziach i technologiach Web 2.0. Powracają odkryte od nowa możliwości, w tym bogactwo form współpracy zarówno między samymi bibliotekarzami, jak i między bibliotekarzami a użytkownikami. Wszystkie te zjawiska wpisują się w modne ostatnio zagadnienie bibliotekarstwa uczestniczącego (ang. embedded librarianship), zwłaszcza w aspekcie uczestniczenia wirtualnego, czyli dostarczania usług bibliotecznych w roboczej przestrzeni wirtualnej, do wyłącznego użytku danej grupy klientów[1].

Zawartość niniejszego numeru „Biuletynu EBIB”, pod tytułem „Serwisy i usługi informacyjne”, doskonale wpasowała się w ten najbardziej nowoczesny nurt działalności specjalistów informacji. I budujące jest, że w pokaźnej liczbie tekstów mieszają się opisy zjawisk, serwisów i usług zagranicznych oraz rodzimych. Wśród artykułów znajdziemy trzy teksty poświęcone znanej usłudze udzielania informacji Zapytaj bibliotekarza: w Szkocji (Katarzyna Gmerek), w Szwecji (Lilianna Nalewajska) oraz w Polsce, na przykładzie serwisu w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu (Emilia Karwasińska, Halina Kozak). Ciekawe porównanie, optymistyczne refleksje. Drugi nurt tematów to tworzenie informacji. Joanna Pomianowicz przedstawia Portal BazTOL „Polskie zasoby sieciowe z zakresu nauk technicznych”, silnie uwypuklając współpracę aż 21 bibliotek w tworzeniu bazy danych rekomendowanych zasobów internetowych. Lidia Derfert-Wolf prezentuje tworzenie interaktywnych portali tematycznych przez bibliotekarzy dziedzinowych i specjalistów informacji, na podstawie platformy LibGuides. Ostatni z artykułów – felieton Zuzy Wiorogórskiej z Lille – o francuskich bibliotekach akademickich pozostaje w związku z komunikatem Aleksandry Surdyk o madryckich bibliotekach uniwersyteckich.

W dziale „Badania, teorie, wizje” zamieściliśmy artykuł Ewy Rozkosz na temat edukacji w środowisku 3D i wirtualnego centrum edukacyjnego Infolit iSchool, będącego – jak pisze autorka – wyspą na wirtualnym morzu w Second Life. Tekst jest zatem pośrednio związany z usługami informacyjnymi, a szczególnie edukacją informacyjną. Poza tym polecam kilka sprawozdań z konferencji, komunikatów o ciekawych serwisach i instytucjach oraz recenzję prawdziwej perełki – książki o miniaturowych książkach. Miłej lektury!

Lidia Derfert-Wolf

Przypisy

[1] SIESS, J. A. Bibliotekarstwo uczestniczące – co to takiego i czy nas bezpośrednio dotyczy? W: Biuletyn EBIB [on-line]. 2009, nr 9 (109) [Dostęp 14.02.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/2009/109/a.php?siess.

 Początek stronyFelieton wstępny / Lidia Derfert-Wolf // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 1/2011 (119) luty. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2010. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2010/119/a.php?felieton119. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187


blog comments powered by Disqus